Irans svar på de islandske sagaer udstilles i Danmark

Nu bliver kæmpeværket Shahnama, der handler om Irans fortid, vakt til live gennem originale og farverige malerier. En fortælling ikke ulig Ringenes Herre eller Star Wars, fortæller museumsinspektør.

På Davids Samling foldes historien om Shahnama ud gennem mere end 50 kostbare, farverige og originale malerier, der skildrer væsentlige nedslag i digtets historie. (© Davids Samling)

Mange vil vide, at Iran gemmer på en tung og rig kulturarv fra kunsthåndværk og arkitektur til malerier og litteratur.

Hvad færre måske er bekendt med, er den iranske Shahnama, verdens længste digt, der gennem mere end 50.000 vers skildrer Irans fortid.

I Iran er det enorme værk et nationalklenodie og dybt integreret i den iranske selvforståelse.

Nu bliver historien om Shahnama for første gang foldet ud i Danmark i forbindelse med, at museet Davids Samling i København præsenterer særudstillingen ”Shahnama - Det farverige heltedigt om Irans fortid."

I Iran og i den persiske del af verden bliver Shahnama betragtet som verdenslitteratur, et værk, der kan sammenlignes med de islandske sagaer, men også med H.C. Andersen her i Danmark pga. dets universelle og eksistentielle temaer.

Irans identitet

- Shahnama er et værk, der bliver nævnt, når man skal fremhæve det særlige iranske islæt. Værket repræsenterer iranernes fælles kulturarv, ligesom vi i Danmark har H.C. Andersen, og for mange iranere er Shahnamaen noget, man tager frem i forbindelse med sammenkomster og ved højtidelige lejligheder. Værket opfattes simpelthen som en del af den iranske identitet, siger museumsinspektør ved Davids Samling, Peter Wandel.

På Davids Samling foldes historien om Shahnama ud gennem mere end 50 kostbare, farverige og originale malerier, der skildrer væsentlige nedslag i digtets historie.

Eksempler er ”Siyawushs ildprøve”, hvor en rytter rider igennem et flammehav, eller ”Gayumarths hof”, der beskriver en urtilstand, hvor mennesker og dyr lever i pagt med hinanden og naturen. Enkelte skildringer fra Shahnama har opnået ikonisk status og er i dag blandt de mest berømte i persisk maleri. Derudover kan man læse udvalgte vers, der er oversat til dansk.

Shahnama, der også betyder kongernes bog, er skrevet af iraneren Firdawsi fra år 977 til 1010, hvor han skildrede en svunden tid, før muslimerne kom til landet.

Fortællingen begynder helt tilbage til menneskehedens opståen og løber frem til 600-tallet. Værket følger den iranske kongerække, hvilket er rygraden i værket, men ifølge Peter Wandel er det kun halvdelen af historien.

Shahnamaen er menneskelige dilemmaer

- Selv om digtet beskæftiger sig med en romantiseret fortid med legendariske konger og fabeldyr, er det samtidig meget vedkommende i dag, da det også tager fat på mere eksistentielle og universelle temaer om det at være menneske. Shahnama behandler simpelthen almindelige og menneskelige dilemmaer såsom krig, kærlighed, hævn og tilgivelse, siger Peter Wandel og tilføjer:

- Det er en blanding af underholdning, nogle gange humoristisk, og alvorlige emner, kampen mellem det gode og det onde. Værket er i det hele taget fuldt af gode historier og eventyr om helte og overnaturlige kræfter – ikke ulig Ringenes Herre eller Star Wars.

Da Firdawsi skrev Shahnamaen omkring år 1000, havde muslimerne været i landet i ca. 300 år. Alligevel valgte han at skabe en fortælling, der ikke handlede om den muslimske historie, men udelukkende om tiden op til ca. 650.

Værket er ikke et anti-muslimsk skrift, Firdawsi var selv muslim og ikke modstander af islam, men i værket lagde han samtidig ikke skjul på, at han ønskede at betone en svunden tid.

Malerier til at visualisere teksten

Udstillingen på Davids Samling består hovedsagelig af egne værker, indsamlet fra Iran, Tyrkiet og Indien de seneste 35 år, og ifølge Peter Wandel hører museets samling til blandt de helt store af Shahnama-malerier i verden.

- Gennem de mange og unikke illustrationer kan man få visualiseret de forunderlige tekster, der er gengivet i forbindelse med hver illustration.

Et tekstuddrag fra værket, kaldt Zal neden for Rudabas balkon, lyder eksempelvis: ”På en rejse til Kabul møder Zal den underskønne Rudaba, datter af kong Mihrab. Sød musik opstår i de unges hjerter, og på et tegn fra prinsessen svinger Zal sig op til hendes værelse med hjælp fra sin lasso. Kærligheden har dog trange kår. Mihrab er en efterkommer af den onde Zahhak, og både Zal og Rudaba må igennem endeløse forhandlinger med deres familier, før der endeligt kan arrangeres et bryllup. I maleriets højre side sidder Zal på sin hest og forbereder sig på at kaste sin lasso. Rudaba kigger ned fra paladsets tagterrasse og rækker sin henna-bemalede hånd frem. (© Davids Samling)

Iran er andet end atomaftaler

- Shahnamaen er ren poesi af meget høj klasse og elskes også af den grund af det persisk talende folk,, siger Peter Wandel

Udstillingen på Davids Samling løber fra 18. marts og frem til 6. november. Med udstillingen håber Davids Samling, at danskere vil få en større forståelse af den iranske historie og kultur:

- Vi ønsker også at sætte et nyt og anderledes perspektiv på Iran, som mange måske ikke kender til. I dag bliver den verdensdel ofte forbundet med negative nyheder og atomaftaler, men vi skal huske, at Iran også er en kulturbærende nation, og her vil vi gerne give et rigere og bredere billede af landet.

FacebookTwitter