Svensken stormer København: Carl Gustav ville forene Norden

Den 11. februar 1659 indledtes et slag, som nemt kunne have ændret danmarkshistorien, fortæller professor Gunner Lind.

Danskerne er i undertal, mens svenskerne havde 10.000 professionelle soldater klar, til at afslutte Carl Gustav-krigene og tilintetgøre Danmark som selvstændig stat.

Det er ikke kun i nutiden, at vi strides om grænser med svenskerne. Den 11. februar 1659 fandt et slag sted, som måske kunne have gjort nutidens grænsedebat ligegyldig.

Gunner Lind, ekspert i krigshistorie, analyserer den skæbnesvangre nat i København:

Svenskerne havde på dette tidspunkt belejret byen i et halvt år. 10.000 professionelle soldater stod klar til, at afslutte Carl Gustav-krigene og tilintetgøre Danmark som selvstændig stat. Men svenskerne undervurderet danskernes styrke og satsede.

- De svenske tab blev så store, fordi deres angrebsplan var et sats: De angreb ind over isen mod Slotsholmen, fordi fæstningsværkerne der var gamle og svage, fortæller Gunner Lind.

En glemt stige var fatal

Et par dage tidligere havde svenskerne udført et testangreb på kastellet. Her glemte de en stormstige på 36 fod, og danskerne udvidet derfor vågerne i isen, så stigerne var ubrugelige. Et tab for svenskerne, som dermed røg direkte i det iskolde vand og sænkede angrebet.

- Situationen ude på isen var rigtig grim. Tropperne der stod ’i kø’ derude blev beskudt med kanoner fra begge sider af den tragt, de var rykket ind i, fortsætter historikeren.

Danskerne havde fået hjælp af 2000 hollandske soldater. Den indfrosne fregat Højenhald, beskød svenskerne fra vandet og byens civile skyttekorps og borgerværn hjalp til på voldene.

- Forsvarerne havde altså ret gode kort. Dem udnyttede de effektivt ved at vise disciplin og dygtighed. Skyde flittigt og gå i kødet på dem, der alligevel kom frem til at storme, fortæller Gunner Lind.

Et afgørende slag for dansk historie

Hvis København var faldet, havde historien set anderledes ud.

- Hvis byen var faldet, er det meget sandsynligt at Carl Gustav havde fået realiseret sin plan om, at forene Danmark og Norge med Sverige. Det er svært at se, hvad der skulle stoppe ham. Men hvad der SÅ var sket, er ikke godt at vide. Rigtig mange ting var blevet meget anderledes, og i lang tid slutter, Gunner Lind.

Facebook
Twitter