Trines mor og far arbejdede på tophemmelige militære projekter. Nu afslører hun dem - i et computerspil

Forældrene havde holdt mund i 50 år. Men så fik Trine dem inviteret til kaffe og småkager hos Forsvarets Efterretningstjeneste.

Hvad laver dine forældre? Arbejder de på et hemmeligt, underjordisk fort eller aflytter det russiske militær?

Sandsynligvis ikke.

Men spørger man Trine Laier, er svaret faktisk ”ja”. Eller rettere: det var ja. For under Den kolde krig var hendes mor og far nemlig, hvad man som barn bedst kan betegne som ”hemmelige agenter”.

Mere præcist arbejdede begge forældre i 1960'erne for det, der i dag er kendt som Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det fortæller Trine Laier, der torsdag i denne uge havde verdenspremiere på sit nye mobil- og computerspil 'Cosmic Top Secret'.

Trines noget usædvanlige barndom med en far og mor, der tog på arbejde i hemmelige underjordiske bunkere og særligt sikrede overvågnings-anlæg, gav inspiration til spillet.

Via en interaktiv gaming-oplevelse fortæller spillet historien om hendes egen personlige jagt på sandheden om forældrenes tophemmelige arbejde.

Småkager og kaffe hos Forsvarets Efterretningstjeneste

Via research i originale efterretnings-dokumenter fra Rigsarkivet og interviews med forældrene, er det faktisk lykkedes Trine at få frem i lyset, hvad hendes mor og far egentlig arbejdede med.

Hun kontaktede simpelthen Forsvarets Efterretningstjeneste direkte, for at de skulle give forældrene lov til at fortælle hende om deres arbejde dengang.

- Efterretningsfolkene var ved at få maden galt i halsen, for de havde altså ikke prøvet at få sådan en henvendelse før, fortæller Trine Laier.

Alligevel lykkedes det at få forældrene til et såkaldt ’afklassificerings’-møde hos efterretningstjenesten.

- Til mødet blev der serveret småkager og kaffe - og så fik de ellers at vide, hvor meget de præcis kunne fortælle mig om deres aktiviteter der i starten af 60’erne. Og det var altså faktisk en del.

Dansk efterretningsvæsen meget aktivt i perioden

At det netop var i 1950’erne og 1960’erne, at Trines forældre kom ind i det danske efterretningsvæsen, er ikke så underligt.

Efter 2. verdenskrig sluttede i 1945, skulle hele det danske efterretningsvæsen genopbygges - og samtidigt blev de gamle allierede, Sovjetunionen, til ideologiske fjender.

- Det danske efterretningsvæsen var meget aktivt i den her periode – lige som alle andre af verdens efterretningstjenester, forklarer koldkrigsekspert og ph.d. Iben Bjørnsson.

Hun pointerer, at selve tjenestens størrelse også voksede i perioden:

- Antallet af medarbejdere følger jo tidens trusselsbillede, og på det tidspunkt var trusselsbilledet yderst reelt.

Know your enemy

Helt grundlæggende brugte efterretningstjenesten meget tid på at undgå krigen - og på at forberede den.

Og for at kunne gøre begge de ting, var man nødt til at lære sin fjende at kende, forklarer Iben Bjørnsson:

- Både i forhold til konkrete ting som strategier og planer, var det vigtigt at kende sin modstander. Men i høj grad også i forhold til ideologi. De vestlige efterretningstjenester forsøgte at forstå den kommunistiske tankegang, og i øst forsøgte man at forstå den kapitalistiske tankegang.

Under 2. verdenskrig var de to mænd til venstre allieret med herren til højre. Men efter Nazitysklands fald, blev venner til fjender. Fra venstre er det den britiske premierminister Winston Churchill, USA's præsident Franklin D. Roosewelt og Sovjetunionens leder Joseph Stalin. (© Creative Commons / National Archives)

Man kunne selvfølgelig få meget at vide via for eksempel aviser og andre åbne kilder, men til indsamling af de hemmelige efterretninger var der grundlæggende to metoder: Nemlig human intelligence og signal intelligence, forklarer hun.

Altså via menneskelige kilder og via teknisk aflytning og overvågning.

Med tidens hastige teknologiske udvikling kom signal intelligence mere og mere i fokus – og der var netop i sådan en enhed, at Trines mor blev ansat.

*Advarsel: Dele af handlingen i spillet afsløres herunder.*

Mor ansat i super-hemmelig enhed

Men før moren fik job i efterretningstjenesten, gjorde hun karriere i en ikke-hemmelig enhed kaldet Kvindeligt Flyverkorps, som blandt andet tog sig af grunduddannelsen af Flyvevåbnets civilt ansatte kvindelige personel.

- De trænede judo, fægtning, orienteringsløb og den slags, fortæller Trine Laier.

Kvindeligt Flyverkops er blandt andet kendt, fordi dronning Margrethe (billedet), dengang hun blot var prinsesse, har trænet i enheden. (Foto: POUL PETERSEN © Scanpix)

- Derfra blev hun så headhuntet til et hemmeligt job i Forsvarets Centralradio, hvor hun skulle overvåge luftrummet, så man hurtigt kunne vide, hvis Sovjet rørte på sig. Hun lyttede efter meldinger og afkodede beskeder, fortæller Trine Laier.

Enhed omgærdet af mystik

Ph.d. og koldkrigsekspert Iben Bjørnsson kender godt til Forsvarets Centralradio.

Enheden har skiftet navn flere gange og eksisterer ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste tilsyneladende stadig i dag under navnet ’Teknisk Sektor’.

- Man ved virkelig ikke ret meget om dem. De var, og er stadig, omgærdet af stor mystik – og var angiveligt en slags selvstændig enhed under efterretningstjenesten, fortæller Iben Bjørnsson, der til daglig arbejder på Stevnsfortet, der nu er omdannet til koldkrigsmuseum.

Tjenesten havde på Stevnsfortet fra 1974 en særligt indhegnet lyttestation. Der blev rejst en 80 meter høj stålmast med antenner, som angiveligt kunne opfange radiokommunikation langt ind bag fjendens linjer.

Trines mor, som hun ser ud i spillet.

Selvom Forsvarets Centralradio gør meget ud af at hemmeligholde, hvad den laver, er der løbende i kommet ting ud.

I 1969 blev de midt under studenteroprøret for eksempel afsløret i at holde til i et af Københavns Universitets kælderlokaler i Kejsergade i København. Afsløringen skabte stor debat. Meget tæt på lå der en telexcentral (En Telex var en maskine, der kunne sende tekstbeskeder), hvorigennem tjenesten bl.a. overvågede fremmede ambassaders kommunikation.

Og i 1999 bragte Dagbladet Information et anonymt interview med en person, der angiveligt skulle være tidligere ansat i Forsvarets Centralradio. Han fortalte blandt andet om, hvordan tjenesten ikke kun aflyttede fjenderne mod øst – men også ”vennerne” så som Frankrig, Portugal og Tyrkiet.

Arbejde hemmeligt for forældre

Da moren fik det hemmelige job i Forsvarets Centralradio, boede hun stadig hjemme hos sine forældre på Amager. De anede intet om jobbet.

- Hver morgen kørte min mor afsted på arbejde inde i København. Men inde bag Hovedbanegården blev hun hentet i en bus og så kørt tilbage til Amager igen og ud til Kongelunden, hvor Forsvarets Centralradio lå.

Morens arbejdsplads var på Sandagergård på Amagers sydspids. Stedet tilhører den dag i dag stadig Forsvarets Efterretningstjeneste og kaldes angiveligt 'Gården' af de ansatte.

Moren kunne godt huske, hvordan der så ud indenfor i 1960'erne.

- Det bestod af nogle lange barakker, hvor der for enden af hver af de lange gange var en kamin, hvor man så kunne brænde sine overflødige papirer, når ens arbejdsdag var slut, fortæller Trine Laier.

Forsvarets Efterretningstjeneste har en masse isenkram ved Sandagergård på Amager. (Foto: Jan Sommer © Scanpix)

Far arbejdede på underjordisk fort og overvågede fjendens kapacitet

Trines far var også tilknyttet den danske efterretningstjeneste.

Mens han læste til økonom, havde han ifølge Trine selv studenterjob på 'Forsvarets kontor for økonomi og statistik'.

Til trods for det uskyldige navn, var det her, man indsamlede efterretninger ved at regne på Warszawapagtens (det kommunistiske modsvar til NATO) oprustningskapacitet.

Trines far kiggede for eksempel på deres forbrug af energi fordelt på regioner - og på deres gasudledning. Med sådan nogle oplysninger kunne man vurdere, hvor stærk fjenden var.

I forbindelse med sit efterretningsarbejde opholdt han sig dog ikke altid på det københavnske kontor:

- Han fortalte i anden sammenhæng, at han nogle gange skulle hen og arbejde i et hemmeligt fort dybt under jorden. Og det var jo virkelig spændende at høre for en lille pige som mig.

Senere fandt Trine ud af, at det hemmelige fort var Stevnsfortet på Sydsjælland, hvor han gjorde tjeneste som forbindelsesofficer. Det var et af landets vigtigste forsvarsværker under Den kolde krig og blev bygget for - i tilfælde af krig - at forhindre Warszawapagtens store flåde i at få adgang til verdenshavene.

Alle spionerede mod alle

Populært blev Danmark omtalt som ’proppen i Østersøen’, og Stevnsfortet blev bygget til fysisk at være den del af den ’prop’ og med sine kanoner sikre gennemsejlingen i Østersøen.

- Men ret hurtigt blev den primære funktion faktisk overvågning, siger Iben Bjørnsson fra Koldkrigsmuseum Stevnsfort.

Under Den kolde krig var det nemlig vigtigt for begge sider at følge med i, hvad modparten lavede. Freden blev opretholdt ved, at både øst og vest vidste, at modparten havde lige så stor militær styrke som dem selv.

 • Radarskærm i operationsrummet. (Foto: Philip Davali © Scanpix)
 • Operationsrummet som engang summede af aktivitet, da Østersøn skulle overvåges. (Foto: JAN JØRGENSEN © Scanpix)
 • Stevnsfortet var i 40 år døgnbemandet med soldater og missiler. (Foto: Philip Davali)
 • Fortet er sprængt ind i kalken og forbindes med 1,7 km gange. (Foto: Philip Davali © Scanpix)
 • (Foto: Philip Davali © Scanpix)
 • (Foto: Philip Davali © Scanpix)
 • Forrest et Nike Hercules missil, bagved et Nike Ajax missil. (Foto: Morten Langkilde © Scanpix)
 • Fortets primære kanoner. (Foto: Philip Davali)
1 / 8

Skulle denne balance holde, var det nødvendigt at vide, hvilke militære muligheder modstanderen havde – og det var ligeledes nødvendigt at lade modstanderen vide, at man selv kunne forsvare sig. Derfor spionerede begge sider intenst mod hinanden, og tillod også en vis mængde spionage mod sig selv.

- Folkene på Stevnsfortet indsamlede efterretninger ved at registrere skibstrafik og lytte til fjendtlig radiokommunikation. Ret ofte kom der også spionskibe forklædt som fiskekuttere forbi, som så forsøgte at lytte den anden vej, fortæller Iben Bjørnsson.

Lavede komplicerede beregninger på super-datamat

- Min far arbejdede også med den allerførste danske computer kaldet DASK, fortæller Trine Laier.

- Han anvendte en kompliceret ligning kaldet den Inverterede Matrix til at forsøge at gøre Forsvaret klogere på Sovjets kapacitet.

En del af DASK (Dansk Aritmetisk Sekvens Kalkulator) på Danmarks Tekniske Museum. (Foto: Leif Jørgensen © creative commons)

Datamaten og beregningerne er en markant del af handlingen i det nye spil, og Trine Laier pointerer, at faren faktisk fik et svar ud af maskinen.

I pressematerialet for spillet pointeres det også, at DASK formentlig har ”…spillet en større rolle for den danske efterretningstjeneste end hidtil antaget.”

- Men det vil jeg helst ikke fortælle om her. Det er en pointe i spillet, så man må altså spille det for at få svaret, siger Trine Laier.

Hårdt for familien med mange hemmeligheder

Som barn og ung fortalte Trine aldrig videre til andre, hvad hun vidste om sine forældre.

- Måske har jeg bare arvet mine forældres sans for at holde på en hemmelighed, siger hun og tilføjer:

- Mine forældre skulle godt nok også lige vænne sig til, at mange af de ting, de nu har holdt hemmeligt i 50 år, nu pludseligt kommer ud til hele verden.

Spiludvikler Trine Laier.

Men det var ikke kun sjov og spænding at have forældre, som ikke kunne fortælle, hvad de egentlig gik og lavede hver dag.

- Der har været nogle traumer i familien. Men jeg synes ikke, at man kan stille sine forældre til regnskab for sådan noget så lang tid efter. Det gør jeg i hvert fald ikke.

Netop den personlige og følelsesmæssige rejse for både hende selv og forældrene er også en stor del af spillet.

- Men de støtter mig i det og har sagt, at de er stolte af mig for lave det her spil. Det gør mig glad.

8 andre ting værd at vide om 'Cosmic Top Secret'

 1. 1

  I spillet styrer man karakteren ’T’, som er spiludvikler Trine Laier selv, der prøver at finde ud af, hvad hendes forældre egentlig lavede under Den kolde krig.

 2. 2

  Spillet har allerede vundet flere priser for design og historiefortælling.

 3. 3

  Den unikke visuelle stil er inspireret - og skabt – bl.a. af de mange gamle hemmelige papirdokumenter, som Trine Laier har gennemgået.

 4. 4

  En fransk journalist har for nylig pointeret, at spillet ligner noget, ”der er kommet ud af hovedet” på den amerikanske kultinstruktør Wes Anderson. En kommentar Trine Laier i høj grad tager som en kompliment.

 5. 5

  Spiludvikler Trine Laier er tidligere animator og uddannet fra Filmskolen i 2012.

 6. 6

  Den elektroniske musiker Bjørn Svin har skabt den originale musik, som bliver udgivet i forbindelse med spillet.

 7. 7

  Spillets navn er lånt fra 'Cosmic Top Secret' eller 'CTS', som er den øverste sikkerhedsgodkendelse i NATO.

 8. 8

  Trine elsker selv at spille og har brugt meget tid på klassiske genrer som for eksempel 'Myst', ’World of Warcraft’, ’Sudden Strike’ og ’Diablo’ som kan skabe en særlig og intens stemning hos spilleren. I de seneste mange år er det dog i højere grad de mobile platforme og de nye og mere eksperimenterende spil, der er dukket op, som får hendes hjerte til at banke, som for eksempel 'Sword & Sworcery', 'Year Walk', 'Device6', 'Valiant Hearts' og 'Life is Strange'.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter