Vidste du at… de første danskere var mørke i huden, og at vores lyse hår og hud kommer fra indvandrere?

Lys hud, blå øjne og en høj statur kom til de nordlige breddegrader fra syd.

Hvis man i dag skal beskrive nordeuropæeres udseende, vil den lyse hud og det lyse hår med al sandsynlighed indgå i beskrivelsen.

Men rejser man tilbage og møder de første mennesker i det, der i dag er Danmark, så skal man lede længe efter både lys hud og lyst hår. Og højde.

For mens menneskene i de tidlige jæger-samler-samfund både var meget mørke i huden med grå øjne og lave af statur, så kom den lyse hud og den høje, kraftige kropsbygning faktisk rejsende hertil sydfra.

- Den moderne nordeuropæer er resultatet af flere indvandringsbølger. I første omgang stenalder-jægerne, der må være vandret nordpå efter istiden.

- Dernæst agerbrugerne fra Mellemøsten og senere fra et nomadefolk kaldet yamnaya’erne, der for cirka 5000 år siden vandrede ind i Europa fra stepperne nord for Kaukasus. Især har yamnaya’erne sat et betydeligt aftryk.

Det fortæller Morten Allentoft, der er adjunkt ved Center for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum.

I 2015 var han med til at kortlægge, hvordan den moderne europæers genetik blev, som den er blevet.

Her blev opdagelsen af forbindelsen til yamnaya-folket banebrydende, fordi det for første gang blev påvist, at de genetiske træk, vi i dag betegner som særligt europæiske, kom rejsende hertil.

Og i Danmark og det øvrige Nordeuropa er der flere spor efter yamnaya’erne end i Sydeuropa.

Sådan blev en mand fra yamnaya-folket blevet gengivet i en russisk skolebog fra 1930'erne. (© WikiMedia Commons)

- Faktisk stammer helt op til halvdelen af vores gener fra yamnaya-folket. Yamnaya’erne må derfor betegnes som vores nærmeste forfædre, siger Morten Allentoft.

Den lyse hud kom fra Mellemøsten

Med yamnaya-folkets indtog for omkring 5000 år siden fortsatte en udvikling, som agerbrugerne havde startet, da de indvandrede til det nordeuropæiske område fra Mellemøsten nogle tusind år tidligere: Den lyse hud.

- Agerbrugerne førte både en lysere hud og brune øjne med sig. Yamnaya’erne havde også lys hud, så med deres ankomst kommer generne for den lysere hud til at stå endnu stærkere, fortæller Morten Allentoft.

Her ses det, hvordan yamnaya-folket vandrede ind i det nordlige Europa for omkring 5000 år siden. (© Modificeret kort efter original af Richard Potter)

På samme måde er de blå øjne, man i dag særligt forbinder med nordeuropæere, ikke opstået under de nordlige breddegrader.

Ligesom de første jæger-samlere, der vandrede ind i Danmark for mere end 10.000 år siden havde grå-blå øjne, har man fundet det genetiske træk for blå øjne blandt et jæger-samler-folk i Spanien.

Høje mennesker fra syd

Det var ikke kun et lysere udseende, yamnaya-folket tog med sig til det, der senere skulle blive Danmark. De gjorde menneskene under de nordlige himmelstrøg højere. På den måde kom menneskene i højere grad til at se ud som i dag.

- Yamnaya’erne var både højere og mere kraftig bygget end både jæger-samlerne og de senere agerbrugere, fortæller Morten Allentoft.

Det har man blandt andet kunne se ved at sammenligne højden på skeletter fra før og efter yamnaya’ernes ankomst.

- Set i lyset af, hvor mange tusind år, der har levet mennesker i Europa, så har den moderne nordeuropæer, genetisk set, kun eksisteret i ca. 5000 år, siger Morten Allentoft.

Denne artikel blev udgivet første gang i 2017 i forbindelse med premien på 'Historien om Danmark'.

Facebook
Twitter