Historien om et ret så besværligt komma

Den lille runde prik med halen har været en kontroversiel størrelse, siden kommareglerne blev nedskrevet for snart 100 år siden.

Den lille runde prik med halen er svær at sætte for mange danskere - og svær at elske for mange sprogforskere.

Kommadebatten raser igen.

I dag afholder Dansk Sprognævn et lukket bestyrelsesmøde, hvor de danske kommaregler bliver debatteret.

For danskerne har svært ved at bruge den lille prik med halen korrekt.

Vi bringer her et overblik over kommategnets historie i Danmark.

1200-1500:

I årene 1200 til 1500 bruger danskerne en skråstreg (/), når de vil udtrykke en kort pause i teksten. Før 1200-tallet blev der udelukkende brugt punktum.

Med tiden synker skråstregen længere ned på linjen og ender til sidst under midten af linjen (---,---), lige sådan som et komma er placeret i dag.

1918:

Den officielle danske retskrivningsordbog, Saabys Retskrivningsordbog, nedskriver reglerne for dansk tegnsætning for første gang. Ifølge ordbogen må danskerne selv bestemme, om de følger den tyske, grammatiske tegnsætning eller den engelske, der lader lyd, rytme og pauser afgøre kommaets placering.

1986:

Kommadebatten kulminerer med en storpolitisk kommakonflikt:

Østkommaet står over for Vestkommaet. Det grammatiske komma bliver brugt øst for jerntæppet, mens de fleste i det frie Vest bekender sig til det engelsk-inspirerede pausekomma.

Erik Hansen, formand for Dansk Sprognævn, er fortaler for pausekommaet og udtaler i Berlingske Tidende: ”Hvis pausekommaet er godt nok til hele Vesteuropa, herunder det meste af Norden, så kan det ikke være nogen ubodelig katastrofe, at det også kan bruges på dansk.”

1996:

Sprognævnet afskaffer pausekommaet og lader det erstatte af ’det nye komma’, hvis væsentligste forskel fra det traditionelle komma er, at man undlader at sætte komma foran ledsætninger. Danskerne kan fortsat vælge frit mellem de to kommaformer.

2002:

Dansk Sprognævn producerer klistermærker til danskere, der gerne vil vise, at de bruger det nye komma, så deres kommasætning ikke fejlagtigt bliver opfattet som fyldt med fejl.

Sådan så klistermærket ud fra Dansk Sprognævn, der skulle promovere det nye komma.

2004:

Grammatisk komma og nyt komma bliver fusioneret efter langvarig debat. Det bliver valgfrit at sætte komma foran ledsætninger.

2015:

Kommadebatten genopstår: ”Det hele sejler. Vi er nødt til at reagere,” siger Dansk Sprognævns bestyrelsesformand, Jørn Lund, til Kristeligt Dagblad og indkalder sprognævnets bestyrelse til debat af kommareglerne for at tage en mulig revision af kommasystemet op.

Facebook
Twitter