'Jeg håber, han bliver fyret': Elever anklager skoleleder for magtmisbrug og grænseoverskridende opførsel

32 nuværende og tidligere elever har klaget til fotoskolen Fatamorganas bestyrelse.

22-årige Anne Julie Andersen er en af medunderskriverne på klagen over Fatamorganas leder, Morten Bo. Hun gik på fotoskolen i to semestre fra efteråret 2017 til foråret 2018. (© PRIVATFOTO)

Den mangeårige leder af fotoskolen Fatamorgana i Københavns Nordvestkvarter, Morten Bo, får heftig kritik af nuværende og tidligere elever.

Den 75-årige skoleleder beskyldes for grænseoverskridende og nedværdigende opførsel overfor en lang række - primært kvindelige - elever.

Det skriver Politiken.

32 nuværende og tidligere elever på Fatamorgana har i slutningen af maj sendt en klage til skolens bestyrelse. Her skriver de, at Morten Bo udskammer og bruger nedladende sprogbrug mod især kvindelige elever.

Dr.dk har set klagen, hvor der blandt andet står:

- Vi har oplevet nedværdigende sprog overfor kvinder - for eksempel at blive kaldt "kællinger", "bitches" og "høns" - i en sådan grad, at det gik ud over undervisningsrummet.

- Vi har oplevet, at elever er blevet ignoreret efter ikke at have fulgt hans vejledning eller efter at have sagt ham imod.

- Vi har oplevet at blive slettet eller blokeret fra Morten Bos Facebook - som er den kanal eleverne kommunikerer med ham igennem - efter at have sagt ham imod.

I klagen står der yderligere, at eleverne opfordrer Fatamorgana til at lave nogle tiltag, "der i fremtiden sikrer, at alle elever modtager undervisning på lige vilkår, og at der er mere end en enkelt autoritet og fast lærer tilknyttet skolen."

Dr.dk har kontaktet Morten Bo, men det har ikke været muligt at få en kommentar.

Morten Bo har heller ikke ønsket at medvirke i Kulturen på P1, men svarer i en mail:

- Vi har elevforvaltning på Fatamorgana. Hver enkelt elev har et ansvarsområde, og et af områderne er henvendelse og besøg. To elever har myndigheder til at forvalte dette område, og jeg blander mig ikke. Jeg overlader det trygt til eleverne at forvalte deres områder og foretrækker, at det er netop eleverne, der udtaler sig om den rejste kritik.

Bestyrelsesmedlem: Vi tager anklagerne alvorligt

Fatamorganas administrerende direktør, Morten Nilsson, skriver i en sms til dr.dk, at bestyrelsen i går holdt møde med tre elevrepræsentanter, hvor de fik mulighed for at fremlægge deres klage over Morten Bo.

- Morten Bo er indkaldt til det næste bestyrelsesmøde, så han kan få mulighed for at fremlægge sit syn på sagen. Først derefter vil bestyrelsen træffe en beslutning, skriver Morten Nilsson.

Det var bestyrelsesmedlemmerne fra Fatamorgana - billedkunstnerne Bjørn Nørgaard og Absalon Kirkeby samt fotograferne Henrik Saxgren og Trine Søndergaard - der i går holdt møde med de tre elever, der tog initiativ til klagen.

Til dr.dk fortæller Trine Søndergaard, at man tager anklagerne meget alvorligt.

- Jeg kan sige, at vi har haft nogle elever til møde, hvor de har fremlagt deres sag. Vi har lyttet, og vi tager det meget alvorligt. Anklagerne gør selvfølgelig et stort indtryk.

- Det er ikke meningen, at man skal gå i skole og have det dårligt, blive mobbet eller chikaneret. Der skal være et trygt og kærligt undervisningsmiljø.

Trine Søndergaard oplyser, at bestyrelsen har indkaldt Morten Bo til et møde om situationen i uge 26, hvor det næste bestyrelsesmøde afholdes.

'Hvordan vil du ellers have, at jeg skal afstraffe mine elever?'

Til Politiken står flere elever frem og fortæller om konkrete og ubehagelige episoder.

Blandt andre en elev, der fortæller om en episode, hvor skolelederen stillede sig foran en projektor, så den viste et billede af en kvindelig elevs nøgne krop på hans skridt, hvorefter han tog sig i skridtet.

Den tidligere elev Anne Julie Andersen fortæller til dr.dk om en anden episode, som hun og to medstuderende blev udsat for i foråret 2018.

- Jeg og to andre piger havde sovet på skolen, hvilket man godt må, hvis bare man er stået op og har ryddet op, inden undervisningen starter. Vi havde sovet over os den dag, så da Morten Bo ankommer til skolen, bliver han meget vred, og hiver dynen af mine to medstuderende.

- Han bliver især vred på en kvindelig elev, som han råber ad, og ender med at slå med en pude gentagende gange. Da jeg får stoppet ham, kommer han hen til mig, tager mine hænder og siger: "Hvordan vil du ellers have, at jeg skal afstraffe mine elever?", fortæller Anne Julie Andersen, der gik på Fatamorgana i to semestre fra efteråret 2017 til foråret 2018.

Fotoskolen Fatamorgana blev stiftet i 1989 af fotografen Morten Bo, der den dag i dag stadig er daglig leder. (© Google StreetView)

Efter episoden oplevede hun at blive blokeret af Morten Bo på Facebook - præcis som et af klagepunkterne lyder fra de 32 nuværende og tidligere elever.

Hun husker også tilbage på en anden episode, hvor hun mente, at Morten Bo gik over grænsen.

- På et tidspunkt fortalte jeg ham nogle meget personlige ting under fire øjne, som så kort tid efter blev bragt op i plenum, da han stillede mig en individuel opgave, som handlede om mine specifikke personlige problemer.

- Foran mine medstuderende spurgte han mig, om det var noget, jeg kunne nikke genkendende til. Da jeg sagde, at det kunne jeg ikke, da jeg ikke havde lyst til at mine personlige problemer skulle bringes op, blev han meget vred og sagde, at jeg skulle lære at stå ved mig selv, fortæller Anne Julie Andersen.

'Jeg mener, han skal fyres'

Hun har en enorm faglig respekt for Morten Bo, men hun mener samtidig, at han har alt for meget magt på Fatamorgana.

- På Fatamorgana er der en mærkelig magtstruktur, hvor Morten Bo er den eneste autoritet og skolens eneste faste leder. Den magt bliver misbrugt, siger Anne Julie Andersen.

Derfor mener hun også, at hans opførsel skal have konsekvenser.

- Jeg håber, Morten Bo bliver fyret. Jeg synes ikke, man skal undskylde hans opførsel med, at han er et kunstnerisk geni eller har en vanvittig karisma.

- Jeg mener ikke, der er plads til en mand som Morten Bo på en så prominent skole, der uddanner unge mennesker.

Fotoskolen Fatamorgana blev stiftet i 1989 af fotografen Morten Bo, der den dag i dag stadig er daglig leder.

Fatamorgana er en aftenskole og kræver egenbetaling af eleverne. Et semester af fire måneders varighed koster 27.500 kroner. To semestre koster 55.000 kroner.