Karen Blixen beundrede islam og Hitler

Karen Blixen foretrak islam frem for kristendommen, og da hun sammenlignede islam med nazismen, var det positivt ment, mener Christian Braad Thomsen.

I en kronik i dagens Politiken skriver forfatter og filminstruktør Christian Braad Thomsen, at Karen Blixens kærlighed til islam var stor, og at den danske forfatterinde beundrede Hitler og mistænkte ham for at være et geni.

Og Christian Braad Thomsen henter ikke sine påstande ud af den blå luft. Han har studeret breve både fra og til Karen Blixen i forbindelse med bogen "Boganis' gæstebud", som handler om, hvordan tab - især af sin far - prægede Karen Blixens forfatterskab.

Mein Kamp ligner Koranen

Således kan Christian Braad Thomsen citere "Breve fra et land i krig", hvor Karen Blixen blandt andet skriver:

- I sine ritualer har islam lighed med Det Tredje Rige: De rettroende får ikke tid til at blive fremmede for hinanden. Nogle ting i "Min Kamp" ligner kapitler i Koranen, skriver Karen Blixen.

Urokkelig skæbnetro

Det citat er ifølge Christian Braad Thomsen ofte blevet fremhævet som argument for, at Karen Blixen led at islamofobi, men det er helt forkert, skriver han i kronikken.

- Hun led ikke af islamofobi, men forsøgte til stadighed at forstå - og satte faktisk islam øjere end kristendommen, skriver Christian Braad Thomsen og citerer et brev fra Karen Blixen til sin bror Thomas Dinesen:

- Jeg er vist blevet lidt muhammedaner ved min megen omgang med somalis; hvis Farah kommer til Paris - jeg tager ham med, hvis jeg rejser - skal du se, hvor megen styrke der er i deres enkle, urokkelige skæbnetro, skrev Karen Blixen til sin bror i 1918.

Hitler var genial

Men hvordan kan det så gå til, at Karen Blixen senere sammenligner islam med nazisme? Jo, for det første gik Karen Blixens sammenligning på islam i 11- og 1200-tallet, og for det andet beundrede Karen Blixen både islam og Hitler.

Så sammenligningen var positiv, mener Christian Braad Thomsen, og disker igen op med et citat:

- Jeg tror jo om Hitler, at han i høj grad er genial - måske virkelig, hvad man i én betydning kan kalde et geni - ikke så meget ved noget personligt indhold som ved en aldeles mystisk føling med folket og tiden, skrev Karen Blixen i 1938.

Hetz af islam

Christian Braad Thomsen forklarer, at han har skrevet kronikken, fordi han ikke mener, at Karen Blixen skal tages til indtægt af de forkerte.

- Flere har henvist til den bemærkning om islam og nazisme, og hun er også en stemme i den hetz af islam, der foregår i øjeblikket. Så jeg følte, at det var nødvendigt at få den rette sammenhæng på plads, siger Christian Braad Thomsen til DR Kultur.

Karen Blixen blev hverken muslim eller nazist, da hun afviste det kvindeundertrykkende elemnet i islam og nazismens racedyrkelse.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter