Ugens Opera: Idomeneo

Ugens Opera, Idomeneo, foregår i det gamle Grækenland, men den var på mange måder noget ganske nyt da den kom frem.

  • (Foto: Mats Bäcker © photo©Mats Bäcker)
  • (Foto: Mats Bäcker © photo©Mats Bäcker)
  • (Foto: Mats Bäcker © photo©Mats Bäcker)
  • (Foto: Mats Bäcker © photo©Mats Bäcker)
  • (Foto: Mats Bäcker © photo©Mats Bäcker)
  • (Foto: Mats Bäcker © photo©Mats Bäcker)
  • (Foto: Mats Bäcker © photo©Mats Bäcker)
1 / 7

Da Mozart skrev Idomeneo i 1781 var den det første tegn på, hvilken storslået operakomponist han skulle blive.

Han skrev den som bare 25-årig, men var allerede modnet enormt som komponist. Det kan man blandt andet høre i måden, han skriver for de forskellige karakterer; det er deres følelser – udtrykt i sang - der driver handlingen frem.

Hans enke, Constanze har efter sigende sagt, at Mozart betragtede Idomeneo som sit vigtigste værk, og at tiden hvor han skrev den, var hans lykkeligste.

Handling:

1. akt Idomeneo, Kretas konge, har været væk fra hjemmet i mange år, fordi han har deltaget i krigen mod trojanerne. Nu er han på vej hjem og har sendt nogle trojanske fanger i forvejen - deriblandt kong Priamos´ datter Ilia. Hun er blevet forelsket i Idomeneos søn Idamente, som gengælder hendes følelser. Men han har kun antydet det, fordi etiketten kræver det men også for ikke at vække Elektras vrede. Hun er datter af den myrdede Klytemnestra og har efter mordet søgt tilflugt på Kreta. Hun er også forelsket i Idamente.

Idomeneos flåde nærmer sig kysten, og Idamente frigiver de trojanske fanger i sin glæde over at faderen kommer hjem. Men da kommer der bud om, at skibene er knust mod kysten i den hårde storm. Elektra bliver helt fortvivlet, for hun indser, at Idamente vil gifte sig med Ilia, når han bliver konge.

Trods de skibsbrudnes fortvivlede råb fra havet, stiger Idomeneo uskadt ind på stranden. Han har givet havguden Poseidon det løfte, at han vil ofre det første menneske han møder som takkeoffer. Skæbnen vil nu desværre, at den første han møder er hans egen søn Idamente. Dette finder han først langsomt ud af, og styrter derfra, da han erfarer hvem han har mødt. Idamente står såret tilbage og forstår ikke sin faders pludselige forfærdelse.

2. akt Idomeneo forsøger at finde på råd for ikke at ofre Idamente til Poseidon. Arbace foreslår, at Idamente skal følge Elektra på den lange rejse tilbage til Argos for på den måde måske snyde Poseideon. Ilia kommer for at byde Idomeneo velkommen hjem, og han forstår, at hun elsker Idamente, men han kan ikke støtte den kærlighed.

Elektra jubler over udsigten til at sejle den lange vej sammen med Idamente og håber at vinde hans kærlighed, men Idamente selv er ked af at forlade sin fader og Ilia.

Poseidon er imidlertid ikke let at narre, og da skibet skal til at lette, rejser sig en ny og frygtelig storm, og et grufuldt havuhyre kommer op af vandet. Idomeneo melder sig straks og uden tøven som den skyldige og erklærer sig villig til at brøde og sone med sit eget liv.

3. akt Idamente kommer for at tage afsked med Ilia inden han skal ud for at kæmpe mod havuhyret. Ilia ønsker kun, at hendes kærlighed til Idamente må være gengældt, og de kan ikke længere skjule deres kærlighed til hinandnen. Idomeneo og Elektra overrasker dem, og Idomeneo byder strengt Idamente at forlade landet. Han har ikke fortalt ham om det skæbnesvangre løfte til Poseidon. Med sorg lover Idamente at adlyde.

Poseidons ypperstepræst kræver, at Idomeneo udpeger den person, som skal ofres, og nødtvunget peger Idomeneo på Idamente. Folket beder om nåde, og det meddeles, at Idamente har nedlagt havuhyret. Han er nu villig til at lade sig ofre, men idet Idomeneo hæver sværdet for at dræbe sin søn, stiller Ilia sig imellem og tilbyder sig i hans sted.

Oraklets stemme forkynder nu, at Poseidon vil afstå sit offer hvis Idomeneo vil overlade tronen til Idamente, som så skal bestige tronen sammen med Ilia ved sin side. Alle jubler undtagen Elektra, som styrter bort. Hendes drøm er bristet. Bevæget overdrager Idomeneo tronen til sin søn, og operaen slutter med dans og jubel.

Facebook
Twitter