Forskere: Universiteterne bør satse på engelsk

Hvis Danmark vil kunne konkurrere på viden, kræver det, at universiteterne satser på engelsk, siger en række nordiske sprogforskere. Men det er ikke gratis.

Hvis de nordiske universiteter vil blande sig ude i verden, er det en god ide at satse på, at en større del af undervisningen foregår på engelsk.

Sådan lyder konklusionen i en rapport fra en gruppe nordiske forskere.

- Det er klart, at hvis de nordiske universiteter vil gøre sig gældende internationalt og tiltrække de bedste udenlandske forskere og studerende, bliver de også nødt til at satse på engelsk, siger professor og sprogforsker Frans Gregersen fra Købehavns Universitet i en pressemeddelelse.

Han er med i netværket af sprogforskere, der mødes for at fremlægge rapporten på en konference i morgen.

Undervisningen ændres markant

Men det er nemmere sagt end gjort at skifte sprog på universiteterne. Bare fordi man er en god lærer, der har styr på sit engelske, er det nemlig langt fra givet, at man er en god lærer, når man skal undervise på fremmedsproget.

- Vi ved fra forskningen på området, at undervisningen markant ændrer karakter, når sproget skifter fra det nationale sprog til engelsk: underviserne bliver mere formelle og mindre inddragende, og de bruger mere tid på at forberede sig. Samtidig bliver de studerende mere passive og mindre spørgelystne, siger Frans Gregersen.

Brug for pædagogisk træning

Derfor bør universiteterne være klar til at afsætte ressourcer til at løse de pædagogiske udfordringer, der følger med fremmedsproget.

- Forskningen viser, at der især er behov for at fokusere på den pædagogiske træning: De forskere, der har lettest ved at omstille sig til engelsk, er dem, som er meget erfarne undervisere og pædagogisk stærke – ikke nødvendigvis dem, der objektivt set har det bedste engelsk, siger Frans Gregersen, men han tilføjer:

- Omvendt er det selvfølgelig også vigtigt, at der er et sikkerhedsnet for de undervisere og studerende, der har sproglige problemer. Der skal være et sted, de kan henvende og fx få tilbudt skrive- eller læsekurser.

Rapporten fremlægges fredag d. 3. maj på konferencen Parallelsproglighed og internationalisering på nordiske universiteter, der er arrangeret af Netværk for parallelsproglige mål på Nordens internationaliserede universiteter.