Lars Bukdahls talk

Litteraturkritikeren Lars Bukdahl indleder sin talk med at ridse op, at hans talk handler om at forklare sin egen titel.Talken hedder "Georg Gearløs-agtigheden råber: Et kongerige for en kæphest".

Talken handler om to af Bukdahls helte, Disney-tegneren Carl Barks (1901-2000) og forfatteren Laurence Sterne (1713-1768). Barks repræsenterer opfinderen og Sterne er kæphesterytteren.

Facebook
Twitter