Kulturminister: Museer må selv løse problemer med skimmelsvamp

Mange museers magasiner er ramt af skimmelsvamp, der truer kulturarven.

Museumspersonale skal have sikkerhedsudstyr på, når de bevæger sig ind på magasiner ramt af skimmelsvamp. De angreb genstande kan ikke udstilles på grund af sundhedsfare. (Foto: © Martin Fält, Dr)

Mange museer har store problemer med at passe ordentligt på landets kulturarv.

De historiske genstande bliver flere steder opbevaret i utætte og fugtige magasiner, hvor de bliver angrebet af ødelæggende skimmelsvamp og skadedyr.

Både museerne og politikerne på Christiansborg har kendt til problemet i mere end ti år, men alligevel er der ikke fundet en løsning.

- Der er ingenting sket, siger Nils M. Jensen, der er direktør i brancheforeningen Danske Museer.

Danske Museer ved godt, at det er museerne selv, der har ansvaret for deres samlinger, men problemet er ifølge Nils M. Hansen så stort og omkostningstungt, at de ikke kan løse det selv, og de har derfor flere gange bedt staten om hjælp.

- Staten har et medansvar for det, vi vælger at passe på for eftertiden. Og som det ser ud nu, så er en del af vores museumsmagasiner til direkte skade for kulturarven, siger han.

To gange kritik fra Rigsrevisionen

Allerede i 2006 slog en rapport fast, at magasinforholdene på en tredjedel af de statsanerkendte museer var så dårlige, at "det ikke var muligt at bringe forholdene op på et acceptabelt niveau".

Efterfølgende har Rigsrevisionen både i 2007 og i 2014 kritiseret både museerne og Kulturministeriet for ikke at sikre kulturarven godt nok. I rapporterne blev der henvist til de vurderinger, som Kulturstyrelsen rutinemæssigt laver på museerne, hvor magasinforholdene var blevet kritiseret i 54 ud af 68 tilfælde.

Der er ikke lavet nogen undersøgelser af, hvor stort problemet er i dag. Men i 21 Søndag i aftes fortalte Camilla Jul Bastholm, der er konservator med speciale i skimmelsvampat, at hun de sidste tre år har konstateret massiv skimmelvækst i 118 magasinlokaler.

Museum Lolland-Falster er et af de museer, hvis magasiner er ramt af skimmelsvamp. Ifølge museets beregninger vil det koste over 20 millioner at rense samlingen og bygge et nyt magasin. Langt mere end de 15 millioner kroner, de får fra staten om året, som udover vedligeholdelse af samlingerne også skal gå til udstillinger, forskning og arkæologiske udgravninger.

Ikke flere penge

Formand for Folketingets Kulturudvalg Orla Hav (S) kritiserer kulturminister Mette Bock, for ikke at have gjort mere for at løse problemet.

- Når Rigsrevisionen løfter pegefingeren, så er det et udtryk for, at der skal handles. Men der er ikke sket noget på det er område, siger han.

Han mener, at kulturministeren bør tage initiativ til at lave en handlingsplan, der undersøger omfanget af problemet og finder en løsning, men det er kulturminister Mette Bock (LA) ikke enig i.

Hun fastholder derimode, at problemet skal løses af museerne selv og fremhæver, at museer flere steder er gået sammen om at skabe bedre magasinforhold.

- Jeg bliver nødt til at gøre det klart, at der ikke kommer flere penge til museerne i de her år, siger hun.