Læs svarene fra alle kandidater i Kulturelts kandidattest

Morten Messerschmidt (O)

Morten Messerschmidt (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Uenig - Historien er ikke til forhandling. Følelser er ikke forskning, og derfor er debatten om landets nye kolonihistoriske museum en lakmusprøve på, om det er identitetspolitiske eller akademiske principper, der fremover skal diktere historieformidlingen i Danmark. For mig at se handler det om en form for historisk udskamning.

“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Uenig - Det afgørende må være kunstværket og dets relevans. Hertil må køn, etnicitet, politisk observans eller noget fjerde være irrelevant.

“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Enig - Der er forskel på både din adgang til kulturinstitutioner og brug af dem, alt efter om du bor på landet eller i byen. Siden Danmark i 1961 fik sit første Kulturministerium – har det været en kulturpolitisk målsætning at skabe sammenhængskraft. Det skal fortsat være en stor ambition. Jeg ser det dog ikke som et nulsumsspil mellem land og by, men et både og.

“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Enig - Hvis vi ønsker et pluralistisk mediebillede, så er det af stor betydning, at DR fylder mindre. DRs eksistensberettigelse er først og fremmest at koncentrere sig om formidling af dansk kultur og historie. Derudover skal de producere aktuelt indhold og lignende, der ikke produceres på kommercielle vilkår.

“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Hverken eller - Vi skal skabe konkurrencedygtige miljøer for eliteidrætten. Men vi skal også finde en balance, da det jo er skatteborgernes penge, der bruges på det.

“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Hverken eller - I Dansk Folkeparti har vi foreslået at indføre en investeringsforpligtelse for streamingtjenester på 5 pct. Det er en forhøjelse af satsen på 2 pct. ift. medieaftalen vi støttede i sin tid, men som aldrig er blevet implementeret. De 5 pct. skal tages fra tjenesternes lokale omsætning, men tjenesterne vil selv kunne bestemme, hvilket lokalt indhold pengene skal bruges til produktion af.

“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Uenig - Kommentar: Jeg hepper på de danske drenge, som ikke skal spændes for en politisk vogn. Men når det er sagt, er det, der foregår i Qatar helt utilstedeligt. Derfor bør vi boykotte fra politisk hånd.

“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Hverken eller - Kultur er det, der binder os sammen. Jeg ser hellere end gerne, at der bruges flere penge på at formidle dansk kultur og historie. Men omvendt ønsker jeg ikke at bruge penge på identitetspolitiske påfund, der har til formål at udskamme danskheden eller på anden vis underminere fortællingen om vores fælles historie.

“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Enig - Jeg ser gerne, at danske film skal kunne klare sig i konkurrencen med især amerikanske film. Derfor bør en langt større del at støtten gå til markedsbaserede film, dvs. film der kan tiltrække et stort publikum i stedet for at gå til smalle og kunstneriske film, talentordninger, lavbudgetfilm og lign.

“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Hverken eller - Når det private erhvervsliv finansierer dansk kulturliv, så bliver det også dem, der er de primære støtter til den nationale kulturarv og dermed sætter rammerne. Her er det vigtigt, at vi tager politisk ansvar for det fremtidige kulturpolitiske arbejde.

Zenia Stampe (B)

Zenia Stampe (Foto: Emil Helms © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”.

Hverken eller - Jeg mener, at vores historie som kolonimagt er underbelyst i den offentlige debat. Men jeg er ikke sikker på, at vi behøver et nyt kolonimuseum for at løse den opgave. Nationalmuseet har for eksempel sagt, at de gerne vil løfte et større ansvar for at formidle den del af Danmarkshistorien. Men uddannelserne, medierne og universiteterne kan også spille en rolle.

“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”.

Hverken eller - Det er rystende, hvor dårligt kvinder er repræsenteret på danske museer og offentlige kunstindkøb. Især når man ser, hvor mange og fantastisk dygtige kvindelige kunstnere, vi faktisk har haft gennem tiden og har den dag i dag. Jeg håber, at den øgede bevidsthed kan gøre en forskel, men ellers er jeg villig til at se på krav om at et vis minimum af kvindelige kunstnere. For det handler jo ikke om at indføre millimeterdemokrati eller fifty fitfy-fordeling, men om i første omgang overhovedet at få kvinderne ind på lystavlen.

“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”.

Uenig - Jeg kan overhovedet ikke se nogen mening i at flytte eksisterende kulturinstitutioner fra hovedstaden til provinsen. Til gengæld går vi ind for at styrke de fantastiske kulturinstitutioner, der allerede ligger i provinsen.

“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”.

Meget uenig - DR har allerede været igennem en meget stor sparerunde, og det er vigtigt, at de har musklerne til at konkurrere med de store internationale streamingtjenester. Og nej, de skal ikke konkurrere med kommercielle streamingtjenester ved at blive som dem, men derimod ved at lave stærke og appellerende public service programmer. Men det er dyrt.

“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”.

Hverken eller - Generelt mener vi ikke, at det er penge, eliteidrætten mangler. I hvert fald ikke de brede og meget kommercielle sportsgrene, hvor der er rigeligt med penge. Vi er til gengæld åbne for at se på behovet for penge til de smallere og mindre kommercielle sportsgrene. Her fortjener udøverne også, at vi har ambitioner på deres vegne og er villige til at investere, når vi ser talent.

“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”.

Meget enig - Når man lægger beslag på meget store dele af danskernes tid og medieforbrug, så skal man også bidrage til dansksproget indhold. Ellers ender vi kun med at se og bruge penge på udenlandsk indhold, og det er en kæmpe trussel mod vores nationale kultur.

“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”.

Meget uenig - Kulturministeren, kongehuset og alle andre repræsentanter for det officielle Danmark skal blive hjemme. Vi skal ikke bidrage til at kaste glans over et diktatur, der har udsat gæstearbejdere for slavelignende vilkår for at bygge VM-stadioner. Det er en skændsel for sporten, at VM overhovedet er endt dér.

“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”.

Meget uenig - Kultur fylder meget lidt på finansloven, når man tænker på, hvor stor betydning kulturen har for danskerne, vores nation og folkestyre. Vi vil er klar til at investere endnu mere i kultur.

“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”.

Uenig - Mange danske film er allerede delvist finansieret af udenlandske fonde, og det betyder, at de allerede er orienteret mod et bredere marked. Men det er også vigtigt, at det stadig er muligt at lave film kun til det danske marked. Ellers mister vi muligheden for at behandle mere nationale temaer på film.

“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”.

Meget uenig - Meget kultur er allerede kommerciel og privat, fx meget af den rytmiske musik, forlagene, filmproduktionsselskaberne, biograferne og gallerierne. Men mæcener har altid spillet en stor rolle for kulturen. Engang var det konger, grever og rige købmænd, der sponsorerede kunsten, men i dag har vi besluttet, at det er demokratiet, der understøtter kunsten.

Søren Søndergaard (Ø)

Søren Søndergaard (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Enig - Danmark som kolonimagt udgør en vigtig del af vores historie, som trækker tråde op til i dag, f.eks. i forhold til Grønland. Derfor er det oplagt med et museum, som fokusere på dette tema – hvad enten det er som et helt selvstændigt museum eller som en særskilt afdeling af Nationalmuseet.

“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Enig - Kønskvoter er ikke et mål, men et redskab. Hvis der på et område er en langvarig og skæv repræsentation, så kan kvoter bruges til at fokuserer og rette op på dette. F.eks. har der været vellykkede eksempler på spillesteder, som i en periode kun har haft kvindelige musikere for at modvirke skævheden.

“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Enig - Mere end at flytte etablerede kulturinstitutioner handler det om i højere grad at prioritere provinsen, når nye institutioner skal etableres eller når eksisterende institutioner kan opdeles.

“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Meget uenig - DR’s økonomi er i småtingsafdelingen, når man sammenligner med multinationale konkurrenter som f.eks. HBO, Netflix eller Disney. Skal vi fortsat sikre unik dansk indholdsproduktion til børn, unge og voksne hvad angår nyheder, dokumentarer, underholdning, film m.v., så koster det penge. Men samtidig er det vigtigt at sikre armslængde mellem politikerne og DR.

“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Hverken eller - Eliteidrættens og eliteidrætsudøvernes forhold er meget forskellige. Nogle områder skal have hjælp, mens andre områder kan klare sig selv. En del af eliteidrætten er helt stukket af og omsætter nogle summer, som er helt ude af trit med de vilkår, som vi tilbyder breddeidrætten og de frivillige foreningsledere.

“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Meget enig - I forsommerens medieforlig blev aftalt et kulturbidrag fra de store streamingtjenester. Det vil i stadig stigende grad komme til at udgøre et fundament under dansk indholdsproduktion. De borgerlige partier går til valg på at afskaffe dette kulturbidrag. Resultatet vil alene blive flere udenlandske film og TV-serier målrettet et internationalt publikum og mindre unikt dansk indhold, som tager udgangspunkt i vores hverdag og virkelighed.

“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Enig - Enhedslisten har i årevis opfordret skiftende regeringer til at arbejde for en bred boykot af fodbold-VM i Qatar. Regimet skal ikke belønnes for at have bestukket sig til værtskabet og for at bygge VM-faciliteterne på udbytning og hårdhændet undertrykkelse af fattige migrantarbejdere. Det har skiftende regeringer desværre nægtet og vi står nu i en dårlig situation. Hvis regeringen vil redde lidt af æren, må den tage til Qatar og lave en så spektakulær aktion mod det undertrykkende regime, at hele verden bemærker det. Alternativt er at blive hjemme og dele skammen med alle andre, som har tilladt denne absurde hvidvaskning af regimet at finde sted.

“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Meget uenig - Kultur fylder for lidt på finansloven. Ikke mindst i forhold til hvor meget kultur og kulturelle aktiviteter i bred forstand spiller i vores alle sammens liv. Hvad enten det er musikken, vi hører i højtaleren; bogen, vi læser; børnenes foreningsaktiviteter eller filmen, vi ser i TV eller biografen.

“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Uenig - Det er alletiders, når danske film og TV-serier er så interessante, at de kan sælges i udlandet. Men at indrette støttesystemet på det er forkert – alene fordi det er svært at forudsige præcist. Dertil kommer risikoen for at indholdet ikke målrettes den danske befolkning, men et bredt internationalt publikum. Vi har brug for fortællinger med udgangspunkt i vores virkelighed. Og ind i mellem er det også den slags fortællinger, som faktisk får det største internationale gennembrud. F.eks. DR-serien ”Borgen”, som nærmest blev kult i en række lande.

“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Uenig - Der er i dag intet som forhindrer private i at oprette alle de teatre, afholde de koncerter eller indspille de film, som de ønsker. Men hvis spørgsmålet går på om en større del af fællesskabets kulturbevillinger i stat og kommuner skal ende som overskud i private lommer, så er svaret nej. Vi må aldrig glemme, at rigtig meget kulturel aktivitet i Danmark, f.eks. hele foreningslivet, holdes oppe af frivillige ildsjæle, som gør en kæmpe indsats. Deres rammebetingelser fortjener at bliver forbedret! Og det samme gør forholdene for skabende og udøvende kunstnere.

Peter Skaarup (Æ)

Peter Skaarup (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Uenig - Alle dele af Danmarks historie er vigtig og kolonitiden er allerede en del af den historie, vi møder, når vi besøger de danske museer. Derfor mener vi ikke, at der ikke behov for et særligt koloni-museum.

“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Meget uenig - Det må være op til de enkelte kunstmuseer, hvad der skal indkøbes af kunst, men et kunstmuseum bør i vores optik fokusere på kunsten – ikke kunstnerens køn.

“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Enig.

“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Enig - DR er blevet for dominerende i det danske mediebillede – og det skyldes i høj grad, at DR ikke har måttet tilpasse sig markedet på samme måde som andre medier på grund af støtten fra staten. Derfor er det også nødvendigt at sikre, at der er plads til private aktører, og DR ikke er sat i verden for at lave det, som ellers er levedygtigt på det frie marked.

“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Hverken eller - Danmark er en dygtig idrætsnation, hvor der er gode rammer for udvikling af nye talenter. Og sådan bør det fortsat være. Vi kan med fordel fokusere endnu mere på at støtte den almindelige idræt i lokalsamfundet.

“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Uenig - En skat på streamingtjenester vil altid blive væltet over på forbrugerne, og i Danmarksdemokraterne mener vi ikke, at danskerne skal betale mere for deres streamingtjenester. Særligt ikke nu, hvor vores hverdag er blevet dyrere på alle andre fronter.

“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Uenig - Så vidt muligt bør vi holde sport og politik adskilt.

“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Enig - I Danmarksdemokraterne ønsker vi at hæve kørselsfradraget med 50% for personer i de 25 yderkommuner såsom Skive, Vesthimmerland og Lolland og udvide den personkreds, der kan få fradraget, så også dem, der bor i de større byer, men arbejder i yderkommunerne, kan få del i fradraget. Det vil vi finansiere ved at spare 800 mio. kr. fra Kulturministeriets 12,3 milliarder store budget. Det er eksempelvis ved at sløjfe de livsvarige ydelser til kunstnere.

“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Uenig - Filmstøtten skal understøtte produktionen af film med dansk indhold.

“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Hverken eller - Det er vigtigt at støtte op om formidling af kulturen og historien. Kulturlivet i Danmark er en blanding af offentlige og private aktører, og generelt nyder kulturlivet godt af donationer fra private og private fonde.

Jan E. Jørgensen (V)

Jan E. Jørgensen (Foto: ASGER LADEFOGED © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Uenig - Kolonitiden er en vigtig epoke i dansk historie, men jeg tvivler på, at det kan bære et helt museum i sig selv. Derfor foretrækker jeg, at Nationalmuseet indretter en permanent udstilling om Danmark som kolonimagt.

“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Uenig - Kvoter er til fisk – ikke kultur. Kvoter er pr. definition diskrimination, for de betyder, at en kunstner vil opleve ikke at kunne sælge et kunstværk – alene fordi vedkommende har et forkert køn i forhold til at museet skal udfylde en kvote. Jeg foretrækker synlighed – eksempelvis havde særudstillingen om Skagensmaleren Anna Ancher fokus på, at hun som kvindelig maler ikke måtte komme på Kunstakademiet, som dengang alene var for mænd. Absurd at tænke på i dag.

“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Uenig - Der skal mere kultur i provinsen, men det skal ikke ske ved at lukke velfungerende kulturinstitutioner i hovedstadsområdet. Eksempelvis har Venstre foreslået, at dokumentarfilmfestivalen – CPH:DOX får mulighed for at knopskyde med mindre festivaler i hele Danmark.

“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Hverken eller - Venstre har været med til at skære betragteligt i DR’s økonomi. De besparelser vedstår vi os, men vi forestiller os ikke yderligere besparelser bortset fra, at de penge, som DR fik tilført ved det seneste medieforlig, skal fjernes igen. Derimod ser vi meget gerne, at DR i højere grad skal samarbejde med andre – eksempelvis kunne private sagtens drive P3.

“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Enig - Team Danmark har et akut finansieringsbehov, som Venstre vil dække.

 “Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Uenig - Venstre er modstandere af streamingskatten, som vil føre til højere priser uden nødvendigvis at føre til mere dansk indhold. Vi er enige i, at streamingtjenesterne skal vise og producere dansksproget kvalitetsindhold, men dette mål kan indfris bedre og billigere ved en investeringsforpligtelse.

“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Hverken eller - Ministeren skal ikke tage til Qatar for kun at TALE om menneskerettigheder – ministeren skal aktivt vise, hvor Danmark står i forhold til de grove overtrædelser af menneskerettighederne, der finder sted i Qatar. Vi har tidligere foreslået, at det kunne ske ved, at ministeren iførte sig tøj på i regnbuefarver på stadion. Hvis ministeren ikke er villig til det, så mener vi, at ministeren bør blive hjemme og boykotte VM.

“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Meget uenig - Kulturudgifterne udgør en meget lille del af den samlede finanslov. Venstre ønsker at tilføre flere penge til kultur.

“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Hverken eller - Danske film sælger godt i udlandet, men det er på forhånd ret svært at afgøre, hvilke film der vil kunne sælges i udlandet. Hvem havde eksempelvis troet, at en film om fire mandlige gymnasielærere i 50’erne, der drikker sig hel- og halvfulde på daglig basis, ville slå igennem i udlandet?

“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Enig - Venstre ønsker at stimulere privat kulturforbrug – både den enkelte kulturbruger, virksomheder og fonde skal animeres til at engagere sig mere i kulturlivet.

Marianne Karlberg (Frie Grønne)

Marianne Karlberg

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Meget enig – Danmark skal vedkende sig sin tid som kolonimagt.

“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Enig - det omfang det overhovedet er muligt.

“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Meget uenig - Kulturpolitik skal opprioriteres i BÅDE hovedstadsområdet og provinsen og ikke ske på bekostning af hinanden.

“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Meget uenig – De seneste udmeldinger om besparelser på DR er endnu et ulykkeligt eksempel på manglende forståelse for hvor vigtigheden af seriøs journalistik og kulturbærende programmer på en public service kanal.

“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Meget uenig – Eliteidrætten har i modsætning til kunst og kultur rig mulighed for sponsorpenge etc.

“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Meget enig.

“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Hverken eller. Danmark burde ikke medvirke ved fodbold-VM i Qatar!

“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Meget uenig - Frie Grønne ønsker kulturpolitik på finansloven efter norsk forbillede med et beløb svarende til 1,8 – 2 % af BNP. Kulturpolitik skal prioriteres på præcis samme måde som andre dele af vores velfærdssamfund og skal ikke være tvunget til at gå tiggergang ved de årlige finanslovsforhandlinger.

“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Hverken eller - Filmstøtte skal altid baseres på kvalitet.

“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Meget uenig - Kulturpolitik skal defineres som en afgørende krumtap der skal prioriteres økonomisk på lige fod med andre dele af vores civiliserede samfund.

Charlotte Broman (SF)

Charlotte Broman (Foto: Martin Sylvest © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Enig – Det er vigtigt at vi fortæller og formidler alle dele af danmarkshistorien, og i stedet for at vi river ned eller gemmer væk, er det vigtigt, at vi formidler den del af vores fælles historie. Af historien skal vi lære, så vi kan undgå at gentage synderne i fremtiden.“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Hverken eller - I første omgang må det handle om at få et overblik over kønsfordelingen, og derigennem motivere til at museerne vælger anderledes, når de bliver bevidste om skævheden. Dog er jeg villig til at der med statsstøtten kom et krav om at man skal arbejde med at skabe bedre repræsentation af kønnene i de værker de udstiller. Jeg accepterer ikke, at det er en modsætning til at man fokuserer på kvaliteten. Mandlige kunstnere er ikke 79% bedre end kvinder. Der er mange utroligt dygtige kvindelige kunstnere.“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Hverken eller - Jeg mener, at det er værd at kigge på ift. lokale synergier, men kulturinstitutioner skal befinde sig der, hvor det giver mest mening for dem at være. Både i forhold til hvad de skal formidle – og hvem de skal formidle til. Vigtigst er det, at vi støtter kulturinstitutioner i provinsen.“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Meget uenig – DR har lidt rigeligt under borgerlige besparelser og SF var derfor glade for at være med i det seneste medieforlig, hvor DR blev fritaget for flere af de enorme besparelser, som det tidligere forlig pålagde dem, samt styrkede deres budget.“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Enig – Jeg er helt uenig med regeringen, når den i sit oplæg til finanslov har udeladt Team Danmark. En stærk elite og gode forhold for elitesportsudøvere, er nødvendigt for at skabe en stærk bredde – og omvendt.“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Meget enig - Streamingiganterne tjener styrtende med penge på det danske marked, og det er kun fair, at de så også bidrager til skabelsen af godt dansk indhold, og at vi derigennem passer godt på den stærke tradition vi har med dansk historiefortælling.“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Hverken eller - Hvis hun eller andre fra regeringen overhovedet skal afsted, forventer jeg som minimum, at der protesteres og råbes op om de menneskerettighedskrænkelser, som regimet i Qatar hver eneste dag begår. Krænkelser som den dybt korrupte tildeling af slutrunde kun har medbragt flere af. Men grundlæggende mener jeg ikke, at regeringen skal deltage i VM i Qatar.“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Meget uenig - Nej – det fylder tværtimod for lidt. Kulturlivet har stadig store senfølger efter coronaen og har brug for en hjælpende hånd. SF ønsker at styrke kulturen med 100 mio.“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Hverken eller - Filmstøtten skal gå til at skabe gode danske film. Er de lige så gode som mange af dem, der har fået støtte de seneste årtier, sælger de helt sig selv til udlandet.“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”.

Meget uenig - For mig er kultur velfærd. Kultur skal være for alle og vi skal både støtte den brede og den mere nicheprægede kultur. Det vil aldrig blive tilfældet på markedsvilkår.

Marianne Karlsmose (KD)

Marianne Karlsmose (Foto: Ida Marie Odgaard © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Enig – Det er en del af vores Danmarkshistorie, som er underbelyst.“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Meget uenig - Det skal være kvalitet og kompetencer, der skal styre indkøb - ikke kvoter.“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Enig - Generelt skal kultur styrkes, og det er vigtigt, at hele landet tænkes ind i udviklingen.“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Meget uenig – DR er en vigtig del af vores kultur og giver et værdifuldt bidrag til vores forståelse af os selv og sikre sammenhængskraft i en brydningstid.“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Meget enig – Det er både med til at samle os som nation og med til at motivere os herunder børn og unge til at blive mere aktive, hvilket både er godt for trivsel og sundhed.“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Meget enig - Det er vigtigt, at de store medie- og pengemaskiner bidrager til at producere danske film og serier, som er vigtige for vores selvforståelse og også sætter Danmark på landkortet i verden.“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Meget enig i at dialog er vigtig. Vi skal turde sætte menneskerettigheder på dagsordenen - også her.“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Meget uenig - KD har derimod afsat og finansieret 2 mia. kr. ekstra årligt til kultur i vores 2030-plan. Kultur er en væsentlig del af vores trivsel og med til at sikre vores mentale sundhed og livskvalitet.“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Uenig - Det er vigtigt, at alt ikke handler om penge og eksport, men også om at bidrage til eftertanke, vores selvforståelse og fællesskab i Danmark.“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Uenig - Vi er ikke imod at tænke det private ind, men det er ikke et mål i sig selv.

Birgitte Bergman (C)

Birgitte Bergman (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Meget uenig – Danmarks kolonihistorie og slavehistorie er allerede på museum. Museet hedder Nationalmuseet, og de har fornylig udvidet dækningen af den del af Danmarkshistorien markant.“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Meget uenig - Det skal handle om kunstnerisk kvalitet, og den er museerne bedste til at vurdere. Hvis man nedtoner kvalitetskrav til fordel for at kunne sætte pæne tal ind i skemaer over repræsentation af mænd og kvinder, så undergraver man den grundlæggende ambition om, at kunsten skal være præget af høj kvalitet.“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Uenig - Det er vigtigt, at vi har kulturtilbud i hele Danmark. Stærke kulturattraktioner gavner også turismen i Danmark. Det vidner bl.a. Tirpitz Museet ved Blåvand om. Ligeledes gør Det Kongelige teater meget ud af at komme rundt i hele Danmark. Til en stærk hovedstad hører også stærke kulturelle fyrtårne, som har en international attraktionsværdi.“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Meget enig - Der følger et stort ansvar med, når man modtager milliarder af skattekroner årligt. Derfor skal DR kontinuerligt vise, at de er hver en krone værd. Konkurrencen har i mange år været skæv, og derfor skal DR slankes, således at DR som udgangspunkt kun producerer programmer, som det for andre ikke kan betale sig at producere. Kvalitetsindhold kan produceres af både private og statsligt ejede medier, og det er ingen naturlov, at DR som eneste aktør producerer public service. Derfor skal balancen mellem de to være rimelig.“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Hverken eller – Jeg er åben overfor, at se på det.“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Uenig - Vi vil meget gerne beskytte og sikre dansk indhold. Men vi går ikke ind for at beskatte danskerne yderligere. Vi ønsker en investeringsforpligtigelse for streamingtjenesterne.“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Uenig - Ministeren skal sikre konkrete tiltag for at stoppe den slags værtskaber fremover.“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Uenig - Konservative havde afsat flere midler til kultur på finanslovsudspillet i 2021.“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Uenig - Filmstøtten skal sikre et rigt og varieret udbud af danske film, der opfylder befolkningens ønsker til dansk film og bryder nye veje. Der skal være film til de mange, de unge, børnene og de nysgerrige. Til dem der går i biografen, dem der bliver hjemme og dem der tager filmen med på farten. Det glæder mig altid når danske film sælger i udlandet. Det gavner ikke kun skuespillere, branchen men også dansk turisme. Danske film er i høj grad med til at markedsføre Danmark ude i verden.“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Hverken eller - Der ligger et stort potentiale for store dele af kulturlivet til at samarbejde i højere grad med turismen og private aktører. Den debat tager jeg gerne.

Ida Auken (A)

Ida Auken (Foto: Philip Davali © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Enig.

“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Hverken eller - jeg ser helst, at kvoter kan undgås, men når museerne køber så skævt ind, så skal der gøres noget. Vi håber vores fokus på at lave optællinger af købte værker af hhv mænd og kvinder kan skabe en ny bevidsthed hos museerne.

“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Hverken eller.

“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Uenig.“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Hverken eller.“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Meget enig.“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Hverken eller - VM skulle aldrig være blevet placeret i Qatar. Det handler nu om at skabe mest mulig opmærksomhed på problemerne i Qatar. Regeringen afgør sin deltagelse ud fra, hvordan man kan det.“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Uenig - Vi har måttet lave en stram finanslov i år for ikke at puste til inflationen. Var situationen en anden så jeg gerne flere midler til kultur.“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Hverken eller.“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Uenig - men der kan med fordel skaffes flere private penge til kulturlivet.

Franciska Rosenkilde (Å)

Franciska Rosenkilde (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Meget enig.“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Meget enig.“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Uenig.“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Meget uenig.“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Uenig.“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Enig.“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Meget uenig.“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Meget uenig.“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Uenig.“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Uenig.

Henrik Dahl (I)

Henrik Dahl (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Enig - Et sådant museum kan være en udmærket ide, hvis det er baseret på kildekritik og videnskabelig metode. Da emnet er velbelyst, er det dog ikke en høj prioritet.“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Meget uenig.“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Hverken eller.“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Meget enig - DR bør brydes op i mindre enheder og sælges.“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Hverken eller.“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Meget uenig.“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Meget enig.“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Enig - Den del af kulturstøtten, der har en negativ, social profil (dvs. penge fra de fattige til de rige) bør afvikles.“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Uenig.“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Enig - En større del af kulturstøtten bør have form af skattefradrag for bidrag til det enkelte formål.

Kim Mejnert Frydensberg (M)

Kim Mejnert Frydensberg

“Danmark skal have et koloni-museum, der viser Danmarks historie som kolonimagt”. Hverken eller - Som mange andre nedslag i historien, er tiden som kolonimagt vigtigt at forevige. Vi er åbne overfor drøftelsen, men er ikke fast besluttet på om den fortsatte historiske formidling skal gøres på et selvstændigt museum eller som nu, som en del af både faste og periodiske udstillinger.“Der skal indføres kønskvoter på indkøb af kunst på offentlige museer”. Uenig - Der er behov for en bredere kønsmangfoldighed af kunstnere på de offentlige museer! Dog mener vi, af flere årsager, ikke, at løsningen er en fastlåst kønskvote mellem mænd og kvinder. I første omgang er det vores anbefaling at sætte fokus på udfordringen via rapporteringen i forbindelse med den allerede eksisterende afrapportering til Slots- og Kulturstyrelsen. På denne måde er det vores formodning, at der vil ske en organisk afbalancering. Er der efter nogle år ikke sket en ændring, er vi åbne for, at kvoter kan være en løsning på problemet.“Flere kulturinstitutioner skal flyttes fra hovedstadsområdet til provinsen”. Uenig - De eksisterende institutioner i hovedstadsområdet er båret af en stærk faglighed, den skal selvfølgelig bevares. Vi ønsker ikke risikere at stærke institutioner sættes på spil ved en flytning. Et geografisk balanceret kulturliv kommer ikke via flytning af enkelte kulturinstitutioner. Lokale institutioner skal i stedet prioriteres via støtte og udvikling.“DR’s økonomi skal samlet set beskæres”. Uenig - DR som public-service institution er vigtig og væsentlig for det danske mediebillede. Med det in-mente skal DR have styrke og økonomisk rådighedsrum til at levere på denne forpligtelse. Den nuværende økonomi er rimelig og bør ikke beskæres yderligere. Dog er det vigtigt, at DR opererer med den nødvendige ydmyghed og ansvarlighed overfor befolkningens penge.“Eliteidrætten skal tilføres flere penge”. Enig - Eliteidrætten skal ikke partout tilføres flere midler. Men når det er sagt, er prisen på en dansk ”guldmedalje” betydelig lavere end hvad den koster i sammenlignelige nationer. Og vi er ret så gode til at skabe dygtige atleter. Men vi bør stille os selv spørgsmålet, hvad vil vi med eliteidrætten? Hvad skal den samfundsmæssigt bidrage til? Og når der er enighed om det, så kan vi forholde os til økonomien. Moderaternes ser stor værdi i eliteidrættens og ønsker fortsat at prioritere eliteidrætten, men samtidigt skal der være en større sammenhæng mellem eliteatleterne og breddeidrætten.“Beskatning af mediegiganter (som Netflix, Amazon, HBO m.fl.) skal være med til at finansiere danske film og serier”. Enig - Hensigten, at streaming-tjenesterne skal være med til at finansiere danske film og serier, er sympatisk og god. Dog må vi med beskatning ikke fjerne incitamenter for at streaming-tjenesterne selv investerer i produktion af danske film og serier. Med den netop indgåede medieaftale er man gået for langt, hvilket betyder at beskatningen kommer til at have en negativ konsekvens. Der skal være en rimelig beskatning og/eller afgift for tjenesterne, men så der fortsat er incitament og sikkerhed for at de producerer dansk produceret materiale. Vejen til det findes i samarbejde med mediegiganterne og branchen generelt – vi mener det er mest hensigtsmæssigt at indføre en såkaldt “geninvesteringsforpligtigelse”, hvor streaming-tjenesterne forpligtiges til at investere en procentdel af deres omsætning i produktion af dansk indhold.“Kulturministeren bør tage til Qatar for at tale om menneskerettigheder under fodbold-VM”. Meget uenig - Kulturministeren skal ikke tage til Qatar og støtte staten, Qatars, brug at fodbold-VM til sportswash! Ej heller skal Statsministeren eller andre rejsende i statsligt medføre deltage. Når det er sagt, skal Kulturministeren benytte enhver given lejlighed til at sætte fokus på menneskerettigheder. Og i dette tilfælde sker det bedst ved at holde sig væk.

Det er et faktum, at politik og internationalsport ikke længere kan holdes adskilt. Det er vi politisk nød til at forholde os til, så idrættens forbund og organisationer ikke efterlades i et politisk tomrum, når deres atleter skal konkurrere internationalt.“Udgifter til kultur fylder for meget på finansloven”. Meget uenig - For Moderaterne er kulturen og idrætten helt afgørende for de værdier og det fællesskab vores samfund er bygget på. Og hvis ikke før, så har COVID og krigen i Ukraine, på hver deres måde vist os, at kultur og idræt er værd at kæmpe for. Så nej, udgifter til kultur fylder ikke for meget på finansloven. Tværtimod vil vi tilføre 1 milliard kroner ekstra til området årligt.“Filmstøtte skal i højere grad gå til film, der kan sælges i udlandet”. Uenig - Filmstøtte skal, som nu, gå til både de store produktioner, med et internationalt potentiale, og til de primært dansk orienterede produktioner. Støtten skal ikke målrettes profitmaksimering, men skal fortsat rumme den brede danske filmindustri.“Kulturen i Danmark skal i højere grad privatiseres”. Uenig - Private skal have alle muligheder for at agere på det kulturelle område. Og de har en stor betydning for den kulturelle mangfoldighed og for udviklingen af området. Men en privatisering vil ske på bekostning af folkeligheden og den kulturhistoriske prioritet, hvilket vi ikke er interesseret i. Kulturen og idrætten er limen, der binder folk og sammen, det er dannelsens arnested. Et stærkt folkeoplysende område, en prioriteret kulturhistorie, og midler til både det smalle og brede kulturliv er nødvendigt, for en fortsat bevarelse af kulturens betydning som dannende institution.