LISTE Her er de 20 nominerede til Danmarkskanonen

I dag åbner afstemningen til den endelige Danmarkskanon. Frisind, hygge og en kort magtdistance er blandt kulturministerens bud på en Danmarkskanon

Det er kulturminister Bertel Haarders projekt, at danskere skal have et pejlemærke for dansk kultur. (Foto: Òlafur Steinar Gestsson © Scanpix)

Projektet Danmarkskanonen har været kritiseret og elsket for dets symbolpolitik. I dag går afstemningen om, hvilke 10 værdier der bedst beskriver dansk kultur i gang.

Alle danskere har kunnet indsende forslag til Danmarkskanonen. Det har givet bud som EM-sejren i 1992, en håndbajer, arbejderbevægelsen og korte skoledage.

Ifølge kanonens ophavsmand, kulturminister Bertel Haarder (V), skal projektet finde frem til, hvilke fælles ting, der har formet os, og som er så vigtige, at vi skal have det med ind i fremtiden.

Det har resulteret i 2.452 forslag, hvoraf Kulturministeriet nu har indsnævret feltet til 20 samfundsværdier.

De er offentliggjort i dag, samtidig med at afstemningen om de endelige 10 værdier er åbnet på danmarkskanon.dk. Afstemningen løber frem til 22. november, og den endelige Danmarkskanon offentliggøres 12. december.

Læs de 20 nominerede forslag herunder med uddrag af Kulturministeriet begrundelser.

Danmarkskanon: 20 nominerede

 • Andelstanken - Andelsorganisering er en måde at kombinere en forretning med en forening.

 • Danmark i verden - Danmark har udviklet sig i samspil med omverdenen.

 • Deltagende folkestyre - Et demokrati er en styreform, som grundlæggende bygger på, at folket bestemmer.

 • Den kristne kulturarv - Danmark har i over 1000 år været en del af den kristne kulturkreds.

 • Det danske sprog - Det danske sprog er modersmål for mere end 90 procent af befolkningen i Danmark.

 • Folkelige bevægelser - De ”folkelige bevægelser” opstod i løbet af 1800-tallet med ambitioner om på forskellige vis at reformere samfundet.

 • Folkeoplysning - Der findes næppe den dansker, der ikke har været på højskole, gået på aftenskole, været med i en forening eller benyttet biblioteket.

 • Foreningsliv og frivillighed - Foreninger udgør en grundlæggende måde at organisere fællesskaber på i hele Danmark.

 • Frihed - Frihed er den grundlæggende værdi for det danske demokrati.

 • Frisind - Det danske frisind bygger på en præmis om, at alle mennesker skal have ret til at bestemme over deres eget liv.

 • Hygge - Idéen om hygge fylder meget i danskernes selvbevidsthed.

 • Håndværk - Den danske håndværkstradition spænder bredt: skibsbyggeri, madkultur, tekstil, møbelhåndværk, design i bred forstand, keramik, arkitektur, byggekvalitet, industri og meget mere.

 • Kort magtdistance -Det danske samfund er efter manges opfattelse præget af kort afstand mellem folket og magthaverne, mellem høj og lav, ligesom der er en uhøjtidelig og antiautoritær tilgang til magten.

 • Kønsligestilling - Det danske samfund bygger på ligeværdighed mellem kønnene, det vil sige, at mænd og kvinder skal have samme rettigheder og muligheder.

 • Landskab og bygningskultur - Følelsen af tilknytning til et land hænger som regel sammen med bestemte steder, landskaber, naturforhold og vejrtyper.

 • Lighed for loven - Danmark ligger ofte i toppen af internationale målinger om tillid, lav korruption, tryghed og lykke.

 • Medmenneskelighed - Det er en grundlæggende del af den danske selvforståelse, at samfundet engagerer sig for de svage og hjælper lande i nød.

 • Plads til forskellighed - Befolkningen i Danmark er karakteriseret af mangfoldighed.

 • Tillid - Den danske tillidskultur bygger på en forventning om, at ens medborgere og offentlige institutioner er troværdige.

 • Velfærdssamfundet - I det danske velfærdssamfund nyder borgerne en høj grad af beskyttelse mod sociale og fysiske risici og har gavn af en række offentlige goder.

FacebookTwitter