Domsmand kan fortsætte trods udtalelser efter Se og Hør-dom

Retspræsidenten i Østre Landsret finder det forsvarligt at lade Sahar Aslani fortsætte som domsmand.

For en uge siden medvirkede domsmanden Sahar Aslani i et radioprogram på Radio24syv, hvor hun udtalte sig om Se og Hør-sagen. Det vakte opsigt. (Foto: © Kasper palsnov, Scanpix)

Domsmand Sahar Aslani kan fortsætte sit arbejde som domsmand.

Det står klart, efter at hun har været til møde med præsidenten for Østre Landsret.

- Jeg har fundet det forsvarligt at lade hende fortsætte, siger Østre Landsrets præsident, Bent Carlsen.

Domsmanden kom i vælten for en uge siden, hvor hun medvirkede i et radioprogram på Radio24syv. Her udtalte hun sig om Se og Hør-sagen, som hun dagen forinden havde dømt i sammen med en anden domsmand og en juridisk dommer.

Med henvisning til den tidligere Se og Hør-chefredaktør Kim Henningsen sagde domsmanden blandt andet i radioen:

- Jeg vil sige, at når man sidder der og skal lave de her strafudmålinger, så er man jo også personligt involveret. Man tænker, ups, hvad nu hvis man giver den her dom, og så begår han selvmord i fængselscellen. Hvad nu, hvis vi giver den her dom, og så viser det sig i Højesteret, at det var forkert.

Kim Henningsen blev idømt et års betinget fængsel ved Retten i Glostrup for sin rolle i Se og Hør-sagen, mens en anden tidligere chefredaktør på ugebladet, Henrik Qvortrup, fik 15 måneders fængsel - heraf tre ubetinget. Tys-tys-kilden fik den hårdeste dom på halvandet års betinget fængsel, mens to journalister blev idømt betinget fængsel i fire måneder.

Udtalelser som denne og andre i radioprogrammet fik flere af forsvarerne til at kritisere domsmanden.

Forsvarer og advokat Michael Juul Eriksen har talt om, at sagen af den grund burde gå om ved byretten. Samtidig pegede en professor i strafferet på, at domsmanden formentlig havde forbrudt sig mod retsplejeloven og straffeloven.

Østre Landsrets præsident vil ikke udtale sig nærmere om den konkrete sag. Han siger dog:

- Generelt er det sådan, at hvis jeg får en indberetning om, at en domsmand er trådt lidt ved siden af, vil jeg i visse tilfælde indkalde den pågældende til en samtale om indskærpe reglerne for en domsmands virke og høre domsmandens holdninger til det.

- Hvis jeg skønner, at den pågældende fortsat er egnet til at virke som domsmand, forlader man mødet og kan forsætte sit virke som domsmand, siger Bent Carlsen.

Hvis retspræsidenten derimod skønner, at domsmanden ikke længere er egnet til at virke som domsmand, vil han eller hun blive udelukket fra arbejdet som domsmand.

Regler for domsmænd

  • Nævninge og domsmænd er civile borgere, der medvirker til at dømme i retssager.

  • I Se og Hør-sagen dømte to domsmænd og en juridisk dommer.

  • Nævninge og domsmænd bliver udtaget for fire år ad gangen.

  • Det er udvalg i kommunerne, der vælger et antal borgere, som anses for at være egnede til at fungere som nævninge eller domsmænd.

  • Østre og Vestre Landsret trækker derefter lod blandt navnene og udtager det antal personer, som der er behov for.