Lasse Jensen: Medierne har forstået at EU er kommet for at blive

Efter mange års mangelfulde EU-dækning er mediernes interesse for Bruxelles vokset markant under dette parlamentsvalg, mener Lasse Jensen.

Lasse Jensen kommenterer hver uge forhold i den danske og udenlandske mediebranche.

Lasse Jensen kommenterer forhold om den danske mediebranche i P1-programmet 'Mennesker og medier'. DR Kultur bringer kommentaren her.

Man kan fristes til at hævde, at de danske medier de sidste tre uger har beskæftiget sig mere med EU-spørgsmål end i de sidste 4 år og 11 måneder. Og noget tyder på, at danske medier i langt højere grad end ved sidste europaparlamentsvalg har taget det alvorligt.

Interessen for EU er vokset markant. Måske er det gået op for os alle - både befolkning og medier, at EU nok er kommet for at blive, at EU spiller en afgørende rolle - ikke bare for danskerne selv, men også i de store spørgsmål som økonomi, finanser, sikkerhedspolitik og miljø.

En rolle, som danske politikere tidligere helt bevidst har nedtonet - nogle vil hævde, fordi den direkte EU-påvirkning på en meget stor del af dansk lovgivning påviser danske folketingspolitikeres tilsvarende vigende indflydelse på dansk lovgivning.

Flere journalister på Roskilde end i Bruxelles

Mediernes dækning af EU har i årevis afspejlet både danske politikeres uvilje til at diskutere det og det faktum, at EU både er kompliceret og i moderne journalistiks optik kedeligt. Dertil kommer, at det også er dyrt at dække.

Med DR-journalisten Ole Ryborgs ord er det tankevækkende, at der er 2000 danske journalister akkrediteret til Roskilde Festival, mens kun et lille dusin eller deromkring er fast akkrediteret i Bruxelles.

Medierne har i denne valgkamp sat alle sejl til. Der har været intens dækning i nyhedsmedierne. En enkelt kandidat fra Dansk Folkeparti har næsten fået mere medieomtale end alle de andre tilsammen.

Tv-shows med drama og underholdning

Tv har - som tv skal - haft kandidater og partiformænd til afhøring hos de tv-journalister, hvis navne er langt mere kendte end kandidaterne og derfor har figureret i programtitlerne.

TV 2's afslutningsdebat var som ved tidligere folketingsvalg konceptualiseret som et tv-show med vægt på form og drama. DR laver et stort anlagt valgshow med den bombastiske titel 'Demokratiets aften'. En næsten uafvendelig udvikling i retning af at gøre politik mere underholdende. Men også en erkendelse af, at selvom EU er svært tilgængelig og måske kedelig, så er EU-stoffet faktisk af afgørende betydning for Danmark. Nogle vil hævde af større betydning end en stor del af de indenrigske trakasserier om politik, der ellers får massiv omtale.

Og så er der for resten også en folkeafstemning om en patentdomstol. Den er med, fordi den højeste juridiske sagkundskab har fastslået, at der er tale om afgivelse af suverænitet.

Argumenter der flyver rundt i luften

Her har medierne og politikerne haft et overordentligt vanskeligt job. Jeg vil gætte på, at en meget stor del af befolkningen har det ligesom mig. Argumenterne flyver gennem luften. Nogle er rent følelsesmæssige, andre dikteret af konkrete politiske eller økonomiske interesser.

I sådanne svære valg bliver det grundfornemmelsen, der styrer. Uanset argumenter og modsatrettet såkaldt dokumentation vil folkeafstemningen - lidt ligesom valget af EU-parlamentsmedlemmerne - primært blive afgjort af den enkelte vælgers grundopfattelse af EU som institution og idé.

Om den er blevet rykket af den sidste måneds store mediedækning, aner jeg ikke. Men årtiers mangelfulde generelle dækning af EU er givetvis en medvirkende faktor.

Facebook
Twitter