Ombudsmand: DR censurerede tv-vært

Folketingets Ombudsmand mener, at DR har handlet i strid med grundloven, da 'Deadline'-vært Adam Holm fik tjenstlig påtale efter religionskritisk debatindlæg i avis.

Adam Holm, der er vært på Deadline, fik en reprimande af DR, fordi han skrev et religionskritisk indlæg i Politiken. Nu kritiserer Folketingets Ombudsmand DR for at udøve censur. (Foto: Agnete Schlichtkrull © DR)

DR får skarp kritik af Folketingets Ombudsmand for at have iværksat grundlovsstridig censur over for tv-værten Adam Holm.

Det sker i forbindelse med, at Deadline-værten fik kritik af sin redaktionschef for at have skrevet en personlig religionskritisk kronik i Politiken med overskriften 'Den guddummelige tragedie'.

Debatindlægget førte til, at Adam Holm fik en tjenstlig påtale og besked om fremover at indhente tilladelse fra sin nærmeste chef, hvis han igen ville fremføre private holdninger offentligt.

Men det er ifølge ombudsmanden særdeles kritisabelt.

I strid med grundloven

- Der kan være et vanskeligt dilemma mellem DR-ansattes ret til som privatpersoner at deltage i den offentlige debat og radio- og fjernsynslovens krav om, at Danmarks Radio skal fremstå saglig og upartisk i sin virksomhed. Men i dette tilfælde pålagde Danmarks Radio bl.a. Adam Holm censur i strid med grundloven, og det har jeg måttet kritisere skarpt, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen ifølge en pressemeddelelse.

Efter at ombudsmanden tog sagen op, valgte DR at trække kravet tilbage, men alligevel fastholdt ledelsen, at kronikken var uforenelig med jobbet som vært, hvilket Jørgen Steen Sørensen også kritiserer.

- Danmarks Radio iværksatte grundlovsstridig censur over for Adam Holm og gav ham samtidig en tjenstlig påtale for en lovlig ytring. Det trak man først tilbage et halvt år senere, og først efter at jeg havde taget sagen op af egen drift. Jeg har vanskeligt ved at forstå, at der kan ske fejl af den kaliber, siger Jørgen Steen Sørensen.

Han tilføjer, at netop DR må antages at have en særlig opmærksomhed på spørgsmål om censur og ytringsfrihed.

DR: Vi tager afgørelsen til efterretning

Ulrik Haagerup, nyhedsdirektør i DR, udtaler i en pressemeddelelse, at han tager afgørelsen til efterretning.

- Jeg anerkender - hvilket jeg også har gjort tidligere - at det har været et noget uskønt forløb. Der var fra DR's side simpelthen ikke belæg for den skriftlige tilbagemelding, som vi i første omgang gav Adam Holm på hans kronik i Politiken.

- Det var også baggrunden for, at vi senere trak samme brev tilbage og præciserede, at der ikke var tale om en skriftlig advarsel, siger Ulrik Haagerup og tilføjer, at DR naturligvis har respekt for medarbejdernes grundlovssikrede ret.

Han glæder sig dog over, at ombudsmanden anerkender, at det er en balancegang for en nyhedsorganisation som DR at fremstå upartisk samtdig med, at den sikrer en udbredt ytringsfrihed til nøglemedarbejdere.

- Og det er lige præcis det, som denne sag handler om - at finde den rette balance. Det gjorde vi ikke i første omgang. hvilket vi jo også har erkendt, siger Ulrik Haagerup.

Ifølge ombudsmanden har DR ikke givet Adam Holm nogen forklaring på, hvorfor hans kronik var uforenelig med rollen som studievært. Derfor har man bedt DR om at tage sagen op igen, hvis man fastholder det standpunkt, og give Adam Holm en nærmere begrundelse.

Adam Holm glæder sig over afgørelse

Adam Holm glæder sig over ombudsmandens afgørelse, men understreger, at han ikke på noget tidspunkt har følt, at han har været i krig med DR. Samtidig fortæller han, det ikke kunne falde ham ind at prædike ateisme i sit job.

- Jeg er ærgerlig over, at man som journalist, redaktør eller vært ikke har mulighed for at ytre sig om almene ting som religion, siger han og fortsætter:

- Selvfølgelig må man tilkendegive et synspunkt. Det er absurd, at man ikke må det. Må man så heller ikke skrive, at man betragter Hitler som århundredets største morder sammen med Stalin, spørger Adam Holm.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter