Spareplan i DR vil koste op til 200 stillinger

DR's bestyrelse har vedtaget en økonomiplan for de næste fire år, der samlet skal frigøre 161 millioner kroner årligt. Mellem 170 og 200 stillinger skæres væk.

Håbet fra DR's ledelse har været at minimere antallet af fyringer - alligevel ser det ud til, at DR nedlægger 170 til 200 stillinger. (Foto: Bjarne Bergius Hermansen © Type 1)

Mandag formiddag er samtlige medarbejdere i DR blevet orienteret på et møde med generaldirektør Maria Rørbye Rønn om efterårets besparelser og effektiviseringer i DR.

Håbet har været at minimere antallet af fyringer og undgå lukning af programmer. Alligevel skal DR nedlægge mellem 170 til 200 stillinger den kommende tid.

Maria Rørbye Rønn understregede dog på mødet, at det ikke betyder 200 fyringer, da det også tæller de frivillige fratrædelser, ikke forlængelser af tidsbegrænset ansatte og lignende stillinger.

Besparelse dækker afskaffet erhvervslicens

DR skal som konsekvens af medieaftalen - og for at sikre omstillingen til brugernes nye medievaner - finde besparelser og finansiere en række nye krav for i alt 161 millioner kroner årligt.

Økonomiplanen for 2015-2018 blev vedtaget af DR's bestyrelse sidste uge.

Det årlige beløb dækker blandt andet de 75 millioner kroner, som dækker den afskaffede erhvervslicens, samt en række nye krav som følge af medieaftalen, der blev indgået den 26. juni 2014 af samtlige partier i Folketinget.

Derudover afsætter planen 55 millioner kroner årligt til at sikre DR's fortsatte drift og udvikling i en medievirkelighed i hastig forandring.

Farvel til betalt frokostpause

En anden del af besparelsen i økonomiplanen indbefatter også, at den betalte frokostpause for DR's medarbejdere bortfalder fra midten af 2017.

Tiltaget skal øge den effektive arbejdstid i DR og samtidig begrænse antallet af afskedigelser, oplyset Maria Rørbye Rønn på mødet mandag.

DR's ledelse er dog åben for en drøftelse med de faglige organisationer af eventuelle alternative initiativer, der vil kunne sikre en tilsvarende produktivitetsforøgelse, skriver DR Presse.

Kortere sæsoner og farvel til orkester

Også seerne vil kunne mærke besparelser. Som en konsekvens af økonomiplanen vil seerne for eksempel opleve kortere sæsoner for en række af DR1's programmer.

Derudover lukker timenyhederne i dagstimerne på DR2, og i stedet bliver DR2 Morgen og DR2 Dagen omlagt til mere rene nyhedsflader.

Til gengæld kan DR's brugere se frem til en række nye initiativer over de næste år.

Blandt andet vil DR2 vil byde på nye, journalistiske aftenmagasiner mandag til onsdag, og DR styrker indsatsen over for børn og unge, danske programmer på DR3 og udvikling af læringsspil for børn på nettet. Samtidig styrker DR sine tilbud til syns- og hørehæmmede.

Til gengæld nedlægges DR UnderholdningsOrkesteret fra 1. januar 2015.