Museer og Det Kongelige Teater: Mange tak - men drop hellere besparelser

Regeringen vil afsætte 400 millioner kroner til kulturen over de næste fire år.

Regeringen vil begave kulturen med 400 millioner kroner over de næste fire år. (Foto: © Linda Kastrup, Scanpix)

Mange tak – men hvis I virkelig vil hjælpe os, så drop de besparelser, I allerede har pålagt os.

Sådan er de nogenlunde enslydende reaktioner fra de store kunstmuseer, som regeringen vil begave med nogle af 400 millioner kroner, der er sat til kulturen over de næste fire år. Midlerne skal findes i den kommende finanslov.

Blandt regeringens initiativer er 30 millioner kroner til en kommende reform på museumsområdet. I den forbindelse afsættes 33 millioner kroner til en udviklingspulje for scenekunsten.

Det Kongelige Teater står alene til at modtage 52 millioner kroner, hvis indsprøjtningen til kulturen overlever finanslovsforhandlingerne.

Løser ikke problemet

Det glæder bestyrelsesformand Lisbeth Knudsen sig over.

- Jeg synes, det er rigtig godt gået, at kulturministeren er kommet igennem med at finde penge til kunst og kultur. Det er et rigtig godt signal, siger hun, inden det første ”men” indfinder sig i interviewet:

- Men samtidig er jeg selvfølgelig ked af, at der ikke sker noget med det omprioriteringsbidrag på to procent, som både vi og de andre store kulturinstitutioner er pålagt. For det betyder, at vi i de kommende år skal gennemføre besparelser.

Og med besparelser bliver det vanskeligt at videreføre den daglige drift, mener Lisbeth Knudsen.

- Man skal ikke være utaknemmelig, men de 52 millioner løser ikke den store udfordring, som vi og andre kulturinstitutioner har med den daglige drift, når to procent besparelser fortsætter uden udløbsdato, siger Lisbet Knudsen.

Genindført entré og fyringer

Gennem de seneste tre år har flere kulturinstitutioner skåret, fyret og omprioriteret for at få enderne til at mødes. De to store statslige museer Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst har genindført entré efter 10 år, hvor alle kvit og frit har kunnet træde ind ad dørene.

Det har de gjort for at imødegå det omprioriteringsbidrag på to procent om året, som den daværende Venstre-regering indførte med virkning fra 2016.

Bliver det ikke droppet, må Statens Museum for Kunst lukke og slukke, har det lydt fra museets direktør, Mikkel Bogh, der i år har fyret ni medarbejdere.

I dag lyder der dog til at starte med en smule mere optimistiske toner fra direktøren.

- Vi er glade. Det er ikke så tit, at man som leder i staten oplever, at der kommer flere penge, end man regner med, siger han, inden han også tilføjer et ”men”:

- Hvis besparelsen fortsætter, vil vi til sidst ikke have flere penge tilbage – og det kommer de her penge, som regeringen stiller i udsigt nu, ikke til at ændre på. De vil lette lidt i de næste fire år – men det er altså også kun fire år. Hvis ikke to procentbesparelsen bliver fjernet eller taget af bordet, så fortsætter vi mod den uundgåelige afslutning på det hele.

Heftige besparelser

Gitte Ørskov er enig. Hun er direktør for museet Kunsten i Aalborg og næstformand hos Danske Museer.

- Der har været nogle meget heftige besparelser på kulturområdet de seneste år. Det er flot klaret af ministeren, at hun har fået opbakning til, at kunst skal på den politiske dagsorden. Paradokset er bare, at vi har to procent besparelser hvert år, og de bliver bare ved, siger hun.

- Besparelserne bliver ikke rullet tilbage. Og den helt grundlæggende drift får vi ikke flere penge til - tværtimod bliver der taget penge fra dén, siger hun.

Sådan fordeles pengene

 • Kommende reformtiltag på museums- og scenekunstområdet.

 • Der øremærkes i alt 30 mio. kr. i 2020-2022 til en kommende reform på museumsområdet. Dertil afsættes desuden i alt 33 mio. kr. i 2019-2022 til en udviklingspulje for scenekunsten, der vil blive tænkt ind i en kommende reform på området.

 • De nationale kulturbærende institutioner styrkes.

 • Publikumsudvikling, bevaringsopgaver og forskning opprioriteres på en række af de nationale kulturinstitutioner. 89,5 mio. kr. afsættes i perioden 2019-2022.

 • Kultur for børn og unge:

 • Initiativet 'Kend dit land' til elever fra 4. klasse. 72,9 mio. kr. afsættes til initiativet.

 • Kunstneriske uddannelser skal styrkes.

 • Der bevilliges 40 mio. kr. til de statslige kunstneriske uddannelser.

 • Kunst og kultur i udsatte boligområder:

 • Der afsættes i alt 20 mio. kr. i 2019-2022 med henblik på, at kultur og kunst kan spille en større rolle i udsatte boligområder.

 • Bedre forskning og muligheder for handicappede:

 • Der afsættes i alt 63 mio. kr., der bl.a. skal styrke Det Kgl. Biblioteks samarbejde med universiteterne og give bedre muligheder for at stille viden til rådighed for forskningen.

 • Bevillingen til Nota, der stiller litteratur til rådighed for blinde, svagtseende og ordblinde, øges.

 • Danske teatre og orkestre styrkes:

 • I alt 15 mio. kr. øremærkes til landsdelsorkestrene.

 • Samtidig afsættes i alt 12 mio. kr. til landsdelsscener.Kilde: Ritzau