Eksperternes dom: Kan de danske musikere synge på engelsk?

To sprogforskere har lyttet til ti engelske sange af danske kunstnere. Der kan ikke længere sættes en grammatisk finger på teksterne, men vi skal snarere interessere os for, hvorfor de synger, som de gør.

Danske sangere er generelt gode, når de kaster sig ud i det engelske sprog, vurderer to sprogforskere. (Foto: Frank Hoensch © Getty Images)

Der var engang, hvor danske sangere ikke var specielt stærke, når de kastede sig ud i at lave musik på engelsk.

Ebbe Klitgård, der er lektor i lingvistik ved Roskilde Universitet, nævner pigtrådsbandet Rocking Ghost, der i starten af 60'erne sang om Belinda og hendes ”lovely (w)oices in my ear”, hvor enkelt-v blev udtalt som w.

Men i dag er det svært at sætte en grammatisk og udtalemæssig finger på danske sangere, der synger på engelsk. De klarer sig nemlig langt bedre end tidligere.

- Man må konstatere, at branchen efterhånden er blevet så professionel, så både kunstnere og tekster lyder autentiske på engelsk, forklarer Ebbe Klitgård til DR Kultur efter at have lyttet til ti tilfældigt udvalgte engelske sange fra ti danske kunstnere.

Andre regler i musikkens verden

Anne H. Fabricius har lyttet til de samme ti sange. Hun er lektor i sociolingvistik ved Roskilde Universitet, og ifølge hende er det svært at vurdere de engelske sangtekster ud fra gængse grammatiske regler.

Det skyldes, at den poetiske genre tillader meget mere i sit sprog end i andre sammenhænge, hvor danskere skal formulere sig på et fremmedsprog.

Ifølge Anne H. Fabricius skal de engelske tekster ses inden for genren ”international populærmusik”, hvor det i mange genrer er accepteret ikke at synge et grammatisk korrekt engelsk. Og publikum har nødvendigvis heller ikke strikse krav til sangerne i forhold til grammatik og udtale.

- Det, jeg lægger mærke til ved sangene, kan være fuldstændig ligegyldigt for andre tilhørere, fordi disse træk ikke har signalværdi for alle lyttere, siger hun.

At være del af en kultur

Jesper Binzer, der er forsanger i rockbandet D-A-D, fortæller, at der ikke var nogen tvivl om, at bandet skulle synge på engelsk. Det var netop for at passe ind i en specifik musikgenre og kultur, nemlig punken, og her var engelsk en af punkkulturens søjler.

Men det var ikke fuldstændig problemfrit sådan lige at hoppe ind i det engelske sprog for det danske band.

- Det var svært, og der var jo nogle helt lavpraktiske problemer. Men vi var heldige, at både Stig og jeg, som har skrevet de fleste tekster, havde haft en interesse i engelsk. Og så var vi heldige, at der var folk omkring os, der var gode til flertals s’er og ejefalds-s, fortæller Jesper Binzer til DR Kultur.

D-A-D ville gerne levere et ordentligt engelsk, men samtidigt var det ifølge Jesper Binzer også et tveægget sværd for bandet. For de ville heller ikke miste sig selv og levere engelske tekster fyldt med klichéer.

- Det var meget tydeligt for os, at vi havde nogle andre ideer med det engelske sprog, og helt dumstædige holdt vi meget fast i det og blev ved med at opfinde egne ord. Det er det, vi kalder kunstnerisk frihed, og sådan må det være. Det er svært at slibe sig selv til, for så mister man altså meget, hvis man begynder at slibe på alle de ting, der er mærkelige og kantede, siger han.

Amerikansk indflydelse

Ifølge både Anne H. Fabricius og Ebbe Klitgård er det desuden interessant at kigge på de ti udvalgte sange ud fra kulturfænomenet, ”at synge på engelsk, når man har dansk baggrund”.

På sangene er der i høj grad brugt gængse udtryk fra engelsk, og de ti danske sangere har især taget det amerikanske engelsk til sig.

- De fleste sangere bruger nok den amerikanske udtale, fordi rockmusik historisk set er blevet associeret med amerikansk engelsk, forklarer Anne H. Fabricius.

Og for Jesper Binzer og D-A-D er det netop den amerikanske rockmusik, der har sat sit spor i bandets måde at synge på.

- Når jeg synger, synger jeg så amerikansk som muligt. Der synger jeg det sprog, der tilhører mig og min generation med gamle punkere og heavyrockere. Og det er amerikansk, fordi det er den rock, vi er formet af, siger han.

Ifølge Anne H. Fabricius er Tina Dickow også et godt eksempel på den amerikanske udtale.

- I ’Open Wide’ synges ordet ’last’ med æ-vokalen, som lyder amerikansk og ikke britisk (’lahst’). Lignende eksempler kan også ses hos mange af de andre danske sangere, forklarer hun.

Enkelte undtagelser

Selvom sangene på sin vis er svære at vurdere ud fra grammatiske regler, så bemærker Anne H. Fabricius et enkelt tilfælde af dansk afsmitning hos D-A-D i sangen ’Sleeping My Day Away’.

- "Open my eyes when the day ‘have’ died" er en typisk dansk konstruktion. Det er 'has' for de fleste 'native spakers'. Det er et enkelt eksempel på dansk indflydelse, grammatisk set, forklarer hun.

Også hos Moi Caprice bemærker Anne H. Fabricius en enkelt dansk afsmitning i sproget, men derudover lyder bandet snarere irsk end amerikansk.

- ”There’s a leak in every boat”: ’there’s’ har s-lyd i stedet for z-lyd - et typisk dansk udtaletræk på engelsk. Næste gang ’there’s a lighthouse’ lyder det dog som z i stedet – det vil sige, at der er variabel udtale, forklarer hun og fortsætter om Moi Caprice-sangen:

- ’Girls’ i ”I stole the hearts from the rich girls” har en næsten irsk-engelsk-lydende vokal, og i linjen ”I have never lost my head” er der også vokaler, der lyder irsk - meget åben e-vokal i ’head’ og en åben a-vokal i ’have’, siger Anne H. Fabricius.

Ebbe Klitgård bemærker også et par spøjse teskter hos blandt andre Mew.

- Det er lidt uklart, hvad der menes med "There's a taste that you can't shake/But you can't seem to let them go awry". Man ryster ikke en smag (medmindre der menes en cocktail) og hvem er "them"?, siger han.

Lyt til Mew - Special.

Hvorfor synger de på engelsk?

Anne H. Fabricius pointerer, at man i stedet for at kigge efter fejl skal kigge på, hvorfor de danske sangere synger på engelsk, og hvad de prøver at opnå gennem deres måde at synge på.

- Hvis hensigten ved at synge på engelsk er at nå ud til et stort publikum uden for Danmark, har vi et bedre grundlag for at forstå sprogbruget, siger hun og fortsætter:

Ebbe Klitgård fortæller også om svenske ABBA, der fik hjælp til teksterne i starten for at få en mere international lyd og udtale.

Og ifølge Anne H. Fabricius har flere af de danske kunstnere nok også en intention om at lyde internationale, når de vælger at synge på engelsk og nedtone deres baggrund og gøre den irrelevant med hensyn til en international karriere.

Jesper Binzer fortæller, at det ikke var derfor, at han og D-A-D sang på engelsk til at starte med, men at det sikkert gør sig gældende for flere danske sangere i dag.

Lyt med i Kultursøndag på P1 i dag klokken 8.30, når der bliver talt mere om danske sangere, der synger på engelsk.

Facebook
Twitter