Musikpirat slipper billigt i Højesteret

Højesteret nedsætter regning for musikpirateri via nettet fra 160.000 kroner til 10.000 kroner. Dommen er et bud med hidtidig praksis.

Højesteret har i en ny dom kraftigt nedsat en ekstraregning for musikpirateri til 10.000 kroner. Ved en tidligere dom i landsretten fra 2008 blev den pågældende pc-bruger fra Aalborg idømt vederlag og erstatning på 160.000 kroner.

Oprindelig lød kravet mod den pågældende endda på hele 440.000 kroner fra Antipiratgruppen, der arbejder på vegne af blandt andet pladeindustrien.

Sagen drejer sig om, at manden via et fildelingsprogram, Direct Connect, skulle have hentet 13.000 musiknumre ned og stillet dem til rådighed for andre i strid med ophavsretsloven.

Samtidig drejer sagen sig om at fastlægge det vederlag og den erstatning, som man kan kræve i den type sager.

Har krænket ophavsretten

Højesteret finder efter en samlet vurdering ikke, at rettighedshaverne har godtgjort, at musiktitlerne på deres lister dækker over værker på den pågældendes computer.

De dele af dommen, som vedrører dokumentation for omfanget af ulovlighederne og den lidte skade, vil vi studere nærmere, da dommen bryder med hidtidig praksis. Særligt vil vi overveje procedurerne i fremtiden for at sikre bevis for begåede ulovligheder, siger Johan Schlüter, der er advokat for AntiPiratGruppen.

Til gengæld finder Højesteret det godtgjort, at vedkommende via programmet Direct Connect har gjort musikværkerne tilgængelige for andre brugere af dette program, hvilket krænker ophavsretsloven.

Det nærmere beløb, som skal betales, fastlægger Højesteret på baggrund af et skøn forbundet med betydelig usikkerhed.

Slut med dobbelt-op

Højesteret fastslår desuden, at der i den type sager ikke er grundlag for at udmåle erstatningen til rettighedshaverne til et beløb, der beregnes i forhold til vederlagets størrelse, for eksempel princippet om "dobbelt-op".

Hidtil har man som "tommelfingerregel" lagt det samme beløb oven i som erstatning, som er givet i vederlag for overtrædelsen.

FacebookTwitter