Netboghandler: E-bøger er åndssvagt dyre

Visse e-bøger er dyrere end de fysiske eksmeplarer af samme bog. Forlag erkender, at priserne på e-bøger ikke har fundet sit rette leje.

På verdens største netboghandel, amazon.com, koster e-bøger i omegnen af en flad halvtredser. Men i Danmark er det stadig en dyr fornøjelse at købe elektroniske bøger.

På landets to største netboghandler - saxo.com og g.dk - koster de populære bestsellere ofte det samme i e-bogformat som i papirudgave, og i flere tilfælde er e-bøgerne ligefrem dyrest. Helt hen i vejret, lyder det fra landets største internetboghandel, saxo.com.

- Det er helt åndssvagt, at e-bøger skal koste det samme som papirbøgerne - de burde ikke koste mere end det halve, siger webredaktør og content manager på saxo.com Carsten Odgaard til Information.

Forlag bestemmer prisen

Han sælger i øjeblikket Anne Fortiers bog "Julie" som e-bog, og prisen er den samme, som den han giver for den hos forlagene. Derfor tjener saxo.com ikke noget på bøgerne, og Carsten Odgaard ville meget gerne have at blive priserne blev presset længere ned.

- Men det er forlagene, der sætter barren for, hvor meget e-bøger skal koste. Sådan som systemet er strikket sammen i øjeblikket, er der ingen forhandling om prisen på e-bøger. Resultatet er, at vi ikke kan få de samme rabatter på e-bøger, som vi kan på papirbøger - og derfor bliver priserne i sidste ende højere, siger webredaktøren til Information.

Han mener generelt, at de danske forlag har valgt en alt for defensiv strategi i forhold til det gryende e-bogmarked.

- Forlagene er bange for at suge kraften ud af papir-bøgerne ved at dumpe priserne på e-bøgerne, og derfor har de valgt at køre forsigtigt frem. Men hvis man vil have, at det her nye format skal blive en succes, så skal man først have folk til at tage formatet til sig. Og måden, man gør det på, er ved at lægge bøgerne billigt ud, så folk selv kan prøve det af, siger Carsten Odgaard til Information.

Forlag erkender forkerte priser

På netboghandlen g.dk, der er i den særlige situation, at den er ejet af Danmarks største forlag, Gyldendal, er tendensen til dyre e-bøger den samme. Her kan man lige nu købe Lotte og Søren Hammers kriminalroman "Svinehunden". Udgaven koster 339 kroner.

Og køber man en af Jakob Ejersbos bøger kan man faktisk spare 40 kroner ved at købe den i den fysiske papirudgave frem for i den digitale, hvor papiret er sparet væk. Administrerende direktør i g.dk, Tine Weppler, erkender, at prisen på e-bøger endnu ikke har "fundet sit leje".

- Markedet for e-bøger er stadig kun i sin vorden, og jeg er sikker på, at når efterspørgslen bliver større, så vil priserne også følge med ned. Men foreløbig udgør e-bogsalget under en procent af det samlede bogsalg, og når man har en vare, der skal sælges og håndteres i så lille volumen, så koster administration og håndtering altså også nogle penge, siger Tine Weppler til Information.

FacebookTwitter