Planer om regionalt ægteskab mellem DR og TV2

Et udvalg under Kulturministeriet arbejder netop nu med planer om at sammenlægge DRs og TV2s regioner.

Et udvalgt under Kulturministeriet arbejder lige nu med planer om en sammenlægning af DRs radioregioner og TV2-regionerne. I stedet for to opdelte medieplatforme skal de regionale nyheder komme fra et samlet regionalt mediehus.

- Det, vi håber at få, er en bedre regional dækning og en mulighed for, at både Danmarks Radio og TV2 i højere grad afspejler hele Danmark. Der har været tendens til, at man tog ind på Rådhuspladsen, i stedet for at tage de nyheder, der var i Nordjylland, på Bornholm eller i Vestjylland, siger Ellen Trane Nørby, der er medieordfører for Venstre.

Ideen om en sammenlægning stammer i sin nuværende form fra medieordførerens skrivebordskuffe. Her ligger Venstres medieudspil, som blandt andet dannede udgangspunkt for medieforhandlingerne i 2010.

Bedre journalistik

Medieforsker og professor ved Aarhus Universitet, Frands Mortensen mener, at en sammenlægning for alvor vil rokke ved det samlede mediesystem og kan kun se fordele i projektet.

- Chancen for at medierne vil levere bedre journalistik, end de gør i dag er meget større, siger medieforskeren.

Planerne om en sammenlægning bunder i et ønske om at styrke regionernes tilstedeværelse i mediebilledet. Men det er også et ønske om at udnytte det potentiale, der allerede findes ude i regionerne, bedre. Ellen Trane Nørby mener, at journalister i højere grad skulle arbejde ud fra faglige fællesskaber med mulighed for at arbejde i flere forskellige typer medier.

- Så ville man ikke have journalister, der dækkede de samme nyheder til forskellige platforme og man ville måske i højere grad drage nytte af den flermedialitet, som vi kan se i dag, hvor alle medier er til stede på forskellige platforme. På den måde håbede vi at kunne få flere nyheder og bedre nyheder, - og ikke fordi der blev sparet penge eller blev tilført flere penge, men fordi man brugte ressourcerne klogere, fortæller Ellen Trane Nørby.

Delte meninger

Venstres ide om en sammenlægning af de regionale medier har endnu ikke fået fuld opbakning fra den borgerlige halvdel af Folketinget. Her venter man på at høre tilbagemeldinger fra et udvalg bestående af medlemmer fra DR-regionerne og TV2-regionerne.

Hos oppositionen er tonen lidt blandet. Hos De Radikale er man dog begyndt at se på ideen om en sammenlægning af de regionale medier, og partiet har netop lagt et forslag på bordet, som langt hen ad vejen sammenlignelige med Venstres ideer, og også går hånd i hånd med Frands Mortensens analyse.

- Så har man en fælles administration, og man har fælles udstyr, man har fælles bygninger. Og på den måde kan man løsgøre en hel del midler til netop at lave programmer for, så det ikke bliver dobbelt bogholderi, siger Jørgen Poulsen, der er ordfører for udviklingsbistand og indfødsret hos De Radikale.

Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, afviser dog forslaget, som han ikke kan se noget konstruktivt i.

- Jeg tror, der er en grund til, at man har enormt høje lyttertal på P4 og på de regionale udsendelser på radioen, og at man tilsvarende har det på tv-siden, og det er jo fordi, man har formået at skabe et godt miljø allerede, hvor der bliver lavet kvalitets-tv på TV2 regionerne og kvalitets-radio på DRs P4 regioner. Så det går jo godt. Som man siger på engelsk "If it ain't broken why fix it?", siger Mogens Jensen.

Uenighed om struktur

Selvom man hos partier på tværs af Folketinget midte kan se fordele ved en sammenlægning, er der stor uenighed omkring, hvordan sammenlægningen praktisk skal struktureres. Ellen Trane Nørby mener, at sammenlægning som udgangspunkt skal struktureres som en helt tredje public service-søjle, en selvstændig enhed, der ligger ved siden af DR og TV2, som en slags selvstændige regionale mediehuse med journalistiske fællesskaber. Jørgen Poulsen ser derimod hellere, at man lægger sammenlægning under Danmarks Radio.

Kulturministeriet udvalg forventes at komme med deres rapport i starten af maj.