Retskorrespondent: Ny udvikling i Se og Hør-sagen hører til sjældenhederne

Særligt udtalelser om én af de dømte i Se og Hør-sagen kan være problematiske, vurderer Trine Maria Ilsøe.

DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsøe fulgte dommerens begrundelser, da Se og Hør-dommen blev gennemgået torsdag ved Retten i Glostrup.

Den nyeste udvikling i Se og Hør-sagen, der er blevet kaldt Danmarks største medieskandale, er udsædvanlig.

Både fordi en domsmand har stillet sig frem i pressen og talt om sagen. Men også fordi der nu er snak om, at sagen bør gå om ved byretten.

Sådan lyder det fra DR's retskorrespondent:

- Der er ikke tradition for, at sager som sådan går om, siger Trine Maria Ilsøe og fortsætter:

- Vi har ganske vist for nylig haft en sag, hvor en domsmand var faldet i søvn, men derudover hører det til sjældenhederne – også at en domsmand overhovedet udtaler sig om en dom, som man selv har siddet og voteret i.

Talte om Se og Hør-sagen dagen efter dommen

Det hele startede, efter at Retten i Glostrup i torsdags afsagde dom i Se og Hør-sagen.

Her blev tys-tys-kilden, Peter Bo Henriksen, straffet med halvandet års ubetinget fængsel.

Tidligere Se og Hør-chefredaktør Henrik Qvortrup blev straffet med et år og tre måneders fængsel, heraf tre måneder ubetinget.

Tidligere Se og Hør-chefredaktør Kim Henningsen fik et års betinget fængsel, mens de to tidligere Se og Hør-journalister Ken B. Rasmussen og Kasper Kopping fik fire måneders betinget fængsel.

Den juridiske dommer og de to domsmænd, altså menige borgere, var enige om dommen.

Dagen efter valgte den ene af de to domsmænd, Sahar Aslani, at medvirke i radioprogammet "Det, vi taler om" på Radio24syv, hvor Se og Hør-sagen blev drøftet.

Her udtalte Sahar Aslani blandt andet, at hun ikke brød sig om sladderblade.

- Jeg synes ikke, man skal købe det. Jeg synes, de skal uddø, hvis jeg skal sige det, sagde hun blandt andet.

Det blev der sagt

På et tidspunkt lød det fra værten, Ditte Okman:

- Kim Henningsen fik ikke en ubetinget dom. Han fik kun de 12 måneder betinget. Så vidt jeg husker, sagde retsformanden, at der også var taget nogle særlige hensyn, fordi han har været meget syg. Han har jo været indlagt nogle gange. Der har været nogle selvmordstanker og elektrochok.

Herefter går diskussionen i gang i studiet, hvor der også er andre gæster til stede. Efter lidt tid får Sahar Aslani ordet:

- Jeg vil sige, at når man sidder der og skal lave de her strafudmålinger, så er man jo også personlig involveret. Man tænker, ups, hvad nu hvis man giver den her dom, og så begår han selvmord i fængselscellen. Hvad nu, hvis vi giver den her dom, og så viser det sig i Højesteret, at det var forkert.

Netop denne bemærkning hæfter DR's retskorrespondent Trine Maria Ilsøe sig ved.

- En ting er det kuriøse i det, hun siger - at hun ikke bryder sig om sladderblade - endda i et sladderprogram på Radio24syv, siger Trine Maria Ilsøe.

- Noget andet er, at hun også rent faktisk går ind og taler om strafudmåling. For eksempel i direkte forlængelse af, at de har talt om Kim Henningsen.

Måske refereret fra møde bag lukkede døre

Trine Maria Ilsøe sad selv i retten og hørte dommeren læse op fra begrundelserne for dommene.

- I radioprogrammet refererer hun til angsten for selvmord, og det var i hvert fald ikke det, jeg hørte blive læst op. Der blev alene refereret til Kim Henningsens tidligere psykiske sygdom. Dem jeg har talt med siger, at netop dette udsagn er problematisk. For domsmænd har tavshedspligt med hensyn til rettens rådslagning og afstemning. Det står i retsplejelovens § 885. Samtidig må de ikke videregive fortrolige oplysninger. Det står i straffeloven §152.

- Dermed har hun måske sagt noget af det, der er foregået bag de lukkede døre, og det er det, der i hvert fald nu danner grund for, at det skal undersøges.

Retspræsidenten ved Retten i Glostrup har oplyst, at Sahar Aslani vil blive indkaldt til samtale. Samtidig planlægger en af forsvarerne mandag at sende en skrivelse af sted, hvor han nedlægger påstand om, at sagen skal gå om ved byretten.