Seksuelle krænkelser i DR-pigekor går langt tilbage: 'Der blev kysset på børn og rørt ved bryster'

Susanne Elmark oplevede psykisk terror i DR's pigekor, fra hun var ti år gammel.

Susanne Elmark var en del af DR's pigekor i seks år, fra 1978 til 1984, og oplevede krænkende adfærd fra den daværende chefdirigent Tage Mortensen. (Foto: © Lars Andreas Kristiansen)

I Susannes Elmarks seks år som pigekorsanger i Danmarks Radio var hun heldig kun at opleve ydmygelser og psykisk terror fra chefdirigenten Tage Mortensen.

Men andre led fysiske overgreb, fortæller den internationalt anerkendte operasangerinde, der var en del af DR's pigekor fra 1978 til 1984.

- I det store og hele anfægtede ingen, hvad der skete under Tage Mortensen. Der blev kysset på børn, rørt ved bryster. Det var der voksne omkring koret, der så, fortæller Susanne Elmark.

Hun og andre kvinder stod i går frem i Ekstra Bladet og beskrev tiden under den nu afdøde Tage Mortensen, der var leder af pigekoret i 35 år. Over for DR Nyheder uddyber Susanne Elmark, at hun mener, at der er begået et 'meget, meget stort ledelses- og omsorgssvigt af børn'.

- Det er pointen og årsagen til, at jeg står frem med noget, der ligger rasende lang tid tilbage i mit liv, men som alligevel er væsentligt at få frem, siger hun.

Kvinderne står frem, efter at Politiken har afdækket, hvad der blandt andet bliver beskrevet som et ’mega-seksualiseret miljø’ under korets chefdirigent fra 2001 til 2010, Michael Bojesen.

Men de nye afsløringer viser altså, at krænkelserne går meget længere tilbage i tiden - og også dækker over tiden før årtusindskiftet.

- Under Tage Mortesen var der et frygteligt psykisk pres. Han var en psykisk ustabil person og på mange måder var det forkert, at sådan en person havde med børn at gøre. For man vidste aldrig, hvilket ben han stod på. Han kunne pludselig flippe helt ud, fortæller Susanne Elmark.

Møde blev fiasko

I 1982, da hun var 14 år gammel, tog hun sammen med andre i pigekoret initiativ til at holde et møde om Tage Mortensen, 'fordi der efterhånden var ting, vi ikke kunne bære at leve med mere'.

Et af punkterne på mødet var, at han befamlede nogle af pigerne.

- Vi holdt mødet hjemme hos mig, men det gik helt galt, da vi fremlagde det for Tage Mortensen. Jeg blev straffet for det. Efterfølgende oplevede jeg at blive vist ud fra en prøve, hvor døren smækkede i bag mig, og så blev jeg lagt fuldstændig lagt for had i det sidste halvandet år i pigekoret. Jeg var usynlig.

- Der var forældre omkring koret, som mente, at jeg burde være blevet smidt ud på grund af min uopdragne opførsel. Her ligger det helt store svigt: At ingen tog sig af os børn, men at der blev bakket op om kulturen under Tage Mortensen, siger Susanne Elmark.

En ekstern advokatundersøgelse skal komme helt til bunds i sagen om den krænkende adfærd i DR's pigekor over mange år. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Hun har fortalt om sine oplevelser til den eksterne advokatundersøgelse, som DR har iværksat. Ifølge Susanne Elmark har kvinderne fået at vide, at deres vidnesbyrd vil blive tonet ned, alene af den grund at Tage Mortensen ikke har mulighed for at tage til genmæle.

Tage Mortensen døde i 2001.

I Politiken forleden forklarede den tidligere generaldirektør i DR Christian S. Nissen, at Tage Mortensen i 2000 måtte forlade sit job på grund af forældreklager.

- Vi kunne se, at forældreklagerne ikke var ubegrundede, og at der havde været reel grund til at klage. Derfor besluttede vi at bringe ansættelsen til ophør, har Christian S. Nissen forklaret.

Men det undrer Susanne Elmark.

- Det er blevet ytret, at Tage Mortensen blev fyret. Hvis det skulle være rigtigt, synes jeg, at det er højest ejendommeligt, at man afslutter med en afskedskoncert, hvor han bliver gjort til æresdirigient og får en æreskrans om halsen. Der var også takketaler. Det er vel ikke sådan, at man normalt lusker en fyret repræsentant ud ad bagvejen. Det virker lidt besynderligt, siger hun.

Til Tage Mortensens afsked blev han udnævnt til æresdirigent for pigekoret og blev klappet af scenen.

DR erkender ledelsessvigt

DR's nuværende generaldirektør, Maria Rørby Rønn, kalder det "dybt beklageligt", at medlemmer af DR's pigekor har oplevet krænkende adfærd.

- Det er en fuldstændig uacceptabel adfærd, der er fundet sted. Det er ligegyldigt, at det fandt sted for så mange år siden. Den adfærd er uacceptabel i dag, og det var den også dengang, siger hun og erkender, at der har fundet et ledelsessvigt sted i DR.

- Det er for mig uforståeligt, at det kan finde sted i så lang tid. Derfor har vi iværksat en ekstern advokatundersøgelse. Den advokat har fået frie rammer til både at undersøge, hvad der er foregået, men også hvordan DR har håndteret klager, og hvem der har ansvaret for at agere og undlade at agere. Vi skal ordentligt til bunds i det her. Det skylder vi de her kvinder, siger Maria Rørby Rønn.

Hun lægger afstand til tidligere generaldirektør Christian S. Nissen, der har kaldt det 'en anden tid' og udtalt, at havde det været i dag, var det blevet håndteret på en anden måde.

DR's generaldirektør, Maria Rørby Rønn, afventer en ekstern advokatundersøgelse i sagen om DR's pigekor. (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen)

- Det er en tankegang, jeg ikke abonnerer på. Det er ikke i orden at tale om det, som om det var i orden dengang. For det har det ikke været. At der heller ikke ifølge vidnesbyrdene er ageret fra ledelsens side gør det til et dobbeltsvigt. Vi kommer til at række ud til de her kvinder, når vi har et samlet billede og undersøgelsen er færdig. Det fortjener de her kvinder.

- Med de her mange vidnesbyrd kunne meget tyde på, at der er tale om ledelsessvigt, som står på over mange år, og at det dermed ikke nødvendigvis er knyttet til enkelte personer.

Det her har stået på i over 45 år. Hvordan kan vi være sikre på, at I denne gang tager affære?

- Jeg synes, vi har gjort et kæmpe stykke arbejde siden MeToo's anden bølge, hvor vi har forsøgt at få fat i problemerne, der måtte være, og få folk til at stå frem. Vi har gjort det meget tydeligt fra ledelsens side, at vi ikke vil acceptere, at der forekommer krænkende adfærd i DR. Jeg regner bestemt med, at vi får fat i det, hvis der måtte være noget nogen steder i DR i dag, siger Maria Rørby Rønn.

Tidligere generaldirektør: Vi tjekkede ikke ny dirigent

Christian S. Nissen besøgte torsdag Kulturen på P1, hvor den tidligere generaldirektør understregede, at han stod på det hold, der ønskede at afskedige Tage Mortensen i 2000.

- Jeg er helt enig i, at det her er forkert, derfor sørgede jeg også for, at der blev lavet en undersøgelse, og dirigenten blev afskediget.

Og så fejrede I ham på scenen og kaldte ham en stor personlighed i dansk musikliv?

- Der var absolut ikke enighed om, at han skulle afskediges. Nogle så forbi det, ville ikke erkende det.

- Det er jo ikke et ukendt fænomen, at noget vi i dag anser for at være helt forkert, har været anerkendt i en anden situation, siger Christian S. Nissen, der i programmet ikke husker, at han var med til afskeden.

Efter Tage Mortensens afsked ansatte man Michael Bojesen fra en stilling på Sankt Annæ Gymnasium. I Politiken beskriver flere kvinder Bojesens pigekor som et ’mega-seksualiseret miljø'. Christian S. Nissen medgiver, at der ikke blev tjekket nok op på Michael Bojesen inden ansættelsen.

- Naivt troede jeg, at ved at fjerne dirigenten (Tage Mortensen. red), så var problemet løst, siger han.

Men I undersøgte vel så den næste dirigent I hyrede?

- Det gjorde man ikke dengang, det ville man måske have gjort i dag. Jeg havde aldrig hørt om det før. Jeg mener, at det er fuldstændig urealistisk, at man dengang skulle have spurgt rektor på Sankt Annæ Gymnasium ”rør han ved pigerne”.

Opdateret klokken 15.45 med kommentar fra Christian S. Nissen.