Slibesten, dukkevogne og faner - Her er nogle af de ting, museerne kasserer

Der skal ryddes gevaldigt op rundt omkring på landets museer, mener Slots- og Kulturstyrelsen.

På Museum Nordsjælland kan flere dukkevogne godt blive kasseret fra museets samling, mener museumsdirektør Ole Lass Jensen. (Foto: Asger Ellekrog)

Der er alt for mange genstande, der bare ligger og samler støv på landets museer og koster dyrt at bevare.

Derfor skal der ryddes op i de millioner af museumsgenstande, mener Slots- og Kulturstyrelsen.

Direktør i styrelsen Jesper Hermansen vil ikke komme nærmere ind på, hvor mange genstande museerne skal smide ud. Det skal museerne selv tage stilling til ud fra deres faglige viden.

Men hvilke ting ønsker landets museer at skille sig af med?

Neden for kan du se nogle af de ting, som Museum Nordsjælland og Museum Vestsjælland enten overvejer eller har kasseret. Og et enkelt eksempel på en ting, der er vigtig at bevare.

Slibesten

(Foto: Museum Nordsjælland)

Museum Vestsjælland har valgt at kassere denne slibesten, der blev indleveret til Høve Museum før 1976. Stenen er blevet kasseret fordi der ikke er nogen oplysninger om den og den er i en dårlig stand.

Vægt

(Foto: Museum Vestsjælland)

Museum Vestsjælland har kasseret denne vægt, fordi der ingen oplysninger er om den. Samtidig er den rusten og et andet museum har en tilsvarende. Den blev indleveret til Odsherreds Museum før 1976.

Faner

- Vi har seks faner, der er i så dårlig stand, at de skal konserveres for, at vi kan bevare dem, og det koster cirka 75.000 kroner per fane. Vi har i forvejen andre faner fra foreninger, så her er der noget, vi kunne kassere på grund af bevaringstilstanden, fortæller museumsdirektør for Museum Nordsjælland Ole Lass Jensen.

Dukkevogne

(Foto: Asger Ellekrog)

- Vi har flere dukkevognene fra forskellige tidsaldre. Det handler om, at vi skal vurdere om den enkelte vogn fortæller en lokal kulturhistorie, der gør den værd at bevare, eller om det bare er endnu en dukkevogn, som vi kan kassere, siger museumsdirektør for Museum Nordsjælland Ole Lass Jensen.

Kværnsten

(Foto: Asger Ellekrog)

På Museum Nordsjælland i Hørsholm overvejer man at kassere en række kværnsten, som man i gamle dage har malet korn på. Museet ligger inde med omkring 50 stk. (Foto: Asger Ellekrog)

Stole

(Foto: Asger Ellekrog)

Historiske stole findes der mange af, og på Museum Nordsjælland i Hørsholm overvejer man at kassere en række af dem.

Dette vil Museum Nordsjælland ikke kassere

Flintsten

  • (Foto: Asger Ellekrog)
  • (Foto: Asger Ellekrog)
1 / 2

- De her flintafslag er med til at fortælle historien om en syv tusind år gammel boplads, som vi har udgravet. Afhængig af hvor de har ligget på bopladsen, og hvad de har ligget sammen med, så kan de være med til at beskrive, hvad der er foregået på bopladsen. Det er vores eneste vidnesbyrd om den boplads, og det er enormt vigtigt at bevare, fortæller museumsdirektør Ole Lass Jensen.

Hvornår må en genstand kasseres?

  • Landets museer skal igennem en grundig proces for at udskille en genstand. En genstand må destrueres, hvis:

  • Ingen statslige eller statsanerkendte museer vil have genstanden.

  • Giveren eller dennes arvinger ikke kan opspores eller ikke vil have genstanden tilbage.

  • Museet har ansøgt Kulturministeriet eller Slots- og Kulturstyrelsen om godkendelse til at destruere genstanden og har fået ja.

  • Museerne må ifølge Museumsloven ikke sælge eller give genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer, med mindre kulturministeren giver tilladelse hertil.

  • Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen, retsinformation.dk

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter