Statsrevisorer kritiserer melodigrandprixet i København

Der manglede overblik og erfaring, da Eurovision Song Contest blev afholdt i København.

Conchita Wurst fra Østrig vandt Eurovision Song Contest 2014, der blev afholdt uden overblik og den nødvendige erfaring. (Foto: © Bjarne Bergius Hermansen, DR)

Conchita Wursts rolige og kontrollerede optræden ved det internationale melodi grand prix i København står i skarp kontrast til, hvad der foregik inden de tre tv-shows i 2014.

Statsrevisorerne kritiserer nemlig flere forhold, der samlet bærer skylden for en budgetoverskridelse på 57,9 millioner kroner – hele 167 procent mere end forventet.

- Særligt har aftalerne mellem værtsbyparterne medvirket til uenigheder og uigennemsigtighed i projektet, ligesom projektselskabet ikke har haft de nødvendige kompetencer og erfaringer til at styre et projekt af denne kompleksitet, kan man læse på Statsrevisorernes hjemmeside.

Klar ansvarsfordeling

Projektselskabet er det selskab, der i august 2013 blev etableret for at arrangere sangkonkurrencen på Refshaleøen i København. Bag ønsket om at bringe det internationale melodigrandprix til København stod Københavns Kommune, Region Hovedstaden, Wonderful Copenhagen og Refshaleøens Ejendomsselskab. Men det projektselskab, som værtsbyens parter oprettede, viste sig ikke at være rustet til at løfte den store opgave, lyder kritikken.

Den nye beretning peger især på tre hovedårsager til projektselskabets store budgetoverskridelse, og alt i alt er DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, tilfreds med rapportens konklusioner.

- Rigsrevisionens rapport viser også tydeligt, at opgave- og ansvarsfordelingen i kontrakten var klar og entydig, og at DR ikke var ansvarlig for værtsbyens underskud. Disse konklusioner er jeg tilfreds med, fordi det fra starten har været vigtigt for os, at samarbejdet mellem København og DR byggede på en klar opgavefordeling og kendte præmisser, siger hun.

Her følger de tre punkter, hvor Statsrevisorerne kritiserer afholdelsen af Eurovision Song Contest.

1: Budgettet var ikke gennemarbejdet

Ethvert projekt fungerer bedst med et gennemarbejdet budget. Det formåede værtsbyparterne ikke at leve op til ifølge Statsrevisorerne.

- Det usikre budgetgrundlag var en hovedårsag til budgetoverskridelsen.

2: Manglende erfaring

Statsrevisorerne konkluderer også, at projektselskabet ikke havde erfaring med byggestyring og etablering af et venue til tv-produktion i den størrelse, som ESC krævede.

- Projektselskabets manglende erfaring betød, at selskabets projekt- og økonomistyring ikke var effektiv, hvilket var den anden hovedårsag til budgetoverskridelsen.

Det betød ifølge Statsrevisorerne, at DR i udgangspunktet løb en høj faglig risiko for, at venue ikke kunne etableres til tiden med den ønskede funktionalitet. Det ærgrer Maria Rørbye Rønn i dag:

- I bagklogskabens klare lys ved vi i dag, at Københavns projektselskab var for skrøbeligt til at løse opgaven. Det viste sig at få betydning for samarbejdet mellem parterne, og det havde vi naturligvis gerne været foruden.

Kubussen på scenen kunne lyse i flere forskellige farver. Her er den rød og omgivet af hvide lys. (Foto: © Agnete Schlichtkrull, DR)

3: Komplekse aftaler

Statsrevisorerne fastslår afslutningsvis, at der var en klar opgavefordeling mellem projektselskabet og DR. Dog var alt ikke til at forudsige på forhånd, og det fik betydning for aftalerne i projektselskabet.

- Det samlede aftalekompleks, herunder særligt aftalerne mellem værtsbyparterne, var reelt medvirkende til at skabe uigennemsigtighed og udløste markante uenigheder, der ikke var fordrende for fremdriften i projektet. Det var den tredje hovedårsag til budgetoverskridelsen.

Målet med den nye beretning er, at man lærer af fejlene i forbindelse med ESC 2014. Det skulle gerne sikre, at fremtidige events af den størrelse kan afholdes uden at de samme problemer og udfordringer gentages.