Styrelse: Biblioteker må ikke sælge bøger

Når læserne køber e-bøger på bibliotekernes e-bogstjeneste, tjener biblioteket penge. Men det må de ikke, fastslår Styrelsen for Bibliotek og Medier.

På folkebibliotekernes nye e-bogstjeneste, ereolen.dk, kan læserne købe bøger direkte fra forlagene. Og indtægten fra salget deler de kommunale biblioteker med forlagene.

Men den går ikke, og det skal laves om hurtigst muligt, fastslår Jens Thorhauge, direktør i Styrelsen for Bibliotek og Medier, der bl.a. er Kulturministeriets forlængede arm på biblioteksområdet.

- Offentlige institutioner må ikke sælge bøger. Det gælder også bibliotekerne. De må justere den ordning med det samme, og hvis det ikke sker, vil vi hjælpe dem, siger Jens Thorhauge til DR Kultur.

Bogsalg i strid med Kommunalfuldmagten

Ifølge direktøren for Styrelsen for Bibliotek og Medier er problemet, at de kommunale biblioteker tjener penge på at sælge bøger via hjemmesiden ereolen.dk. Og det går de, da forlag og bibliotek deler de penge, som betales for en lydbog, der er købt via bibliotekernes e-bogstjeneste.

- Men indtægten fra salget må ikke gå til bibliotekerne, forklarer Jens Thorhauge, der mener, at det er i strid med Kommunalfuldmagten, der er uskrevne regler, der regulerer hvad kommunerne må og ikke må.

Men direktøren understreger, at det ikke er styrelsens opgave at sikre, at bibliotekerne overholder Kommunalfuldmagten. Dog forstår Jens Thorhauge "for så vidt" de e-boghandlere, der kalder ordningen mellem folkebiblioteker og forlag for konkurrenceforvridende.

Købeknap er i orden

Men, understreger direktøren, det er helt på sin plads, at bibliotekernes hjemmeside viser videre til steder, hvor man kan købe bøger og e-bøger.

- Så problemet er ikke købeknappen. Den er i sig selv god nok, siger direktøren for Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Kritikken af ereolen.dk har ellers gået på, at der var en købeknap på hjemmesiden, der viste videre til forlagenes salgssider. Men det er altså ifølge Jens Thorhauge ikke problemet.

Folkebiblioteker uenige med styrelse

Bo Fristed fra Aarhus Kommune er formand for konsortiet af biblioteker bag ereoelen.dk. Han kalder e-boghandlernes kritik for "en storm i et glas vand", og selv om kritikken nu kommer fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, mener Bo Fristed ikke, at der er nogle problemer.

- Vi tjener ikke penge på den aftale med forlagene. Det er en integreret del af prisaftalen. Vi får en rabat, når der sælges en bog. Vi tjener altså ikke penge, vi sparer penge, forklarer Bo Fristed til DR Kultur.

Aftalen med forlagene er nemlig ifølge Bo Fristed indrettet således, ar bibliotekerne betaler 18,50 kroner per udlån af e-bøgerne, men skulle bogen blive solgt via ereolen.dk trækker forlagene halvdelen af indtjeningen fra salget fra den pris, som bibliotekerne betaler for at låne e-bøgerne ud.

Facebook
Twitter