Analyse: Chimpansers adfærd giver ny forståelse af religion

Nye observationer af vestafrikanske chimpanser viser at rituel adfærd er dybere forankret i biologien, end vi normalt forestiller os, mener religionshistoriker Mikael Rothstein.

Observationer af vestafrikanske chimpanser har opmærksomhed. Med mellemrum opsøgte aberne bestemte træer, som de smed store sten efter. Træerne er slidte og nedbrudte, så processen har tydeligvis stået på i lang tid, måske over flere generationer. Eksemplet viser, at rituel adfærd måske er dybere forankret i biologien, end vi i almindelighed forestiller os. (Foto: JULIE LARSEN MAHER © wildlife conservation society)

Er mennesket den eneste art som producerer religion?

Spørgsmålet virker måske tåbeligt, men faktisk er det ikke så tosset. Senest har nogle bemærkelsesværdige observationer af vestafrikanske chimpanser skabt en del opmærksomhed.

Over lang tid iagttog man gennem skjulte kameraer 34 chimpansegrupper, og hos fire af grupperne så man et tilbagevendende mønster:

Mikael Rothstein

Religionshistoriker og lektor ved Syddansk Universitet.

Har specialiseret sig i nye religioner, religionsfænomenologi og skriftløse folks religioner

Skriver analyser for dr.dk/tro.

Med mellemrum opsøgte aberne bestemte træer, som de smed store sten efter. Træerne er slidte og nedbrudte, så processen har tydeligvis stået på i lang tid, måske over flere generationer. Det er også tydeligt, at aberne er ophidsede når processen finder sted.

Hvad har været formålet?

Det er første gang man ser chimpanser benytte sten til andre formål, end som redskaber i deres fødesøgning. Det er også første gang man observerer, at aberne samler sten i bunker som efterlades i træernes hulninger.

Der er altså tale om et aspekt ved chimpansernes sociale liv. Hvor fødesøgningen har et oplagt formål, er det vanskeligt at se, hvad de tilbagevendende angreb på træerne mon betyder?

Man kan, som forskerne bag observationerne, overveje hvilke sammenhænge der er mellem chimpanserne og de humanoider, som gik forud for vores egen art i evolutionshistorien.

Der er nemlig arkæologisk dokumentation for, at tidlige menneskearter samlede sten i bunker, og man antager at de har haft til hensigt at markere vigtige ting, for eksempel begravelser.

Muligvis har indsamlingen stimuleret udviklingen af begreber om tal, måske har været tale om territorialhævdelse, eller også har der været tale om vejvisere.

Vi må nøjes med hypoteserne, men i et evolutionsperspektiv er det sandsynligt, at chimpanserne (som er det moderne menneskes nærmeste nulevende slægtninge), er disponeret i samme retning.

Homo sapiens er et ritualiserende væsen

Men vi kan også overveje, om ikke abernes adfærd kan forstås i forhold til os selv, for homo sapiens er om noget et ritualiserende væsen.

Vi gør de særeste ting, og var det ikke for de korresponderende forklaringer, som vi selv forsyner vores adfærd med, ville den til forveksling ligne abernes.

Religionernes ritualer er f.eks. i sig selv besynderlige, men når de forsynes med en teologisk eller mytologisk begrundelse, bliver de meningsfulde.

Hvis en præst f.eks. hæver hænderne og lukker øjnene, er det bare en mærkelig bevægelse, men når hun meddeler, at en bestemt gud nu vil beskytte de tilstedeværende, så kaldes det en ”velsignelse”, og handlingen bliver meningsfuld for menigheden.

Når præstens kollega i Vestafrika smider en håndfuld hønseknogler på jorden, er det tilsvarende en besynderlig handling, men når han herefter meddeler gudernes vilje ud fra det mønster, som knoglerne danner, bliver det til en meningsfuld proces for hans publikum.

Religiøse ritualer stimulerer følelserne

Vi ved ikke hvad aberne tænker, men vi kan tydeligt se, at de er følelsesmæssigt berørte af situationen.

Vi kan derfor antage som en hypotese, at deres adfærd, dybest set, er gjort af samme stof som homo sapiens’ religiøse ritualer, som netop også stimulerer følelserne – men da aberne ikke har de samme intellektuelle og kognitive egenskaber som mennesker, har de ikke udviklet de forestillinger og fortællinger, som kan begrunde deres adfærd.

Men det kan jo være det kommer, hvis evolutionen ellers bærer dén vej?

For millioner af år siden kunne vores fjerne forfædre ikke mere end de store aber kan i dag, men det har som bekendt ændret sig.

Rituel adfærd er dybere forankret i biologien

Men betyder det nu at chimpanser er religiøse, eller i det mindste, at de udviser religiøs adfærd?

Tja...måske. Det kommer an på, hvad man mener med religion.

I det mindste kan vi sige, at de er i stand til at handle i forhold til andet og mere end det, der handler om mad, søvn, sikkerhed og sex.

Det ser ud som om, de kan danne abstraktioner på én eller anden vis. Måske kan vi tale om religiøst grundstof.

Er chimpanserne dermed rykket tættere på det menneskelige?

Jeg vil hellere vende perspektivet og hævde, at vi er rykket tættere på aberne.

Eksemplet viser, at rituel adfærd måske er dybere forankret i biologien, end vi i almindelighed forestiller os, at der kan være evolutionsmæssige fordele ved at organisere sig socialt gennem ritualer, hellige steder og potente genstande og sidst men ikke mindst - at menneskers religionsproduktion derfor bør forstås som noget, der har mere med biologi at gøre, end de fleste måske bryder sig om.

Nyhedsbrev TAG DR.DK KULTUR MED DIG

Få seneste anmeldelser og indblik i musik, film, bøger og kunst - hver torsdag.

Vis alle nyhedsbreve