ANALYSE Islamisk Stats magasin er effektiv propaganda

Islamisk Stats magasin, Dabiq, er et dygtigt produceret tidsskrift, der blandt andet argumenterer for terror i vestlige lande, skriver religionssociolog Brian Arly Jacobsen.

Magasinets glitrende forsider med flotte redigerede billeder lokker folk fra hele verden til at melde sig ind i IS, pointerer DR's analytiker Brian Arly Jacobsen. (© clarionproject.org)

Den 29. juni 2014 udråbte Islamisk Stat (IS), et verdensomspændende kalifat, med Abu Bakr al-Baghdadi som selvudnævnt kalif. Organisationen udsendte et budskab om, at det de ønskede var at danne et nyt land for alle muslimer, der delte deres syn på et islamisk samfund, i henhold til deres forståelse af sharī'a.

I den forbindelse har IS’ velproducerede onlinemagasin, Dabiq, spillet en helt central rolle i forhold til rekrutteringen af tilhængere for bevægelsen.

Islamisk Stats kommunikationsstrategi

Dabiq udkom for første gang 5. juli 2014 og der er siden udkommet 15 numre, hvor deres budskaber via de sociale medier er nået bredt ud.

Magasinet er opkaldt efter et sted i Syrien, som ifølge visse muslimske dommedagsprofetier er det sted, hvor et større slag vil finde sted mellem kristne og muslimer forud for dommedag, som muslimerne vil sejre i. IS har hermed valgt et navn til bladet, som understreger kalifatets formål.

Forskellige typer af medier er vigtige redskaber til at udbrede IS’ budskab. IS råder eksempelvis over en professionel PR-afdeling, bestående af flere mediebureauer, der producerer cd’er, dvd’er, plakater, tidsskrifter, pamfletter og webrelaterede produkter.

På den måde henvender IS sig til muslimer i den vestlige verden via professionelt, skriftligt materiale og videooptagelser på vestlige sprog - herunder engelsk, fransk og tysk. IS har desuden gjort sig særligt bemærket ved deres dygtige brug af sociale medier.

Forskere fra den amerikanske Brookings Institution har for nylig anslået, at IS fra september til december 2015 blev promoveret af mindst 46.000 Twitter-konti. Hver konto tweeter i gennemsnit 7,3 gange om dagen, hvilket svarer til ca. 133.000 tweets om dagen fra alle konti. I samme periode lukkede Twitter mindst 1.000 konti der støttede IS.

Islamisk Stats ideologi

Militarisme og kampen mod andre livssyn end den IS står for, er et gennemgående tema i alle numre af Dabiq. Det seneste nummer hedder ’Breaking the Cross’, og som det kan ses i magasinets kolofon, har udgivelsen til formål at miskreditere kristendom og vestlig sekularisme.

I selvsamme nummer opfordrer IS’ talsmand netop til at bekæmpe vestlige samfund med terror, hvis ikke det er muligt for muslimer at rejse til IS’ besatte områder: ”Hvis den ene af jer ønsker og stræber efter at nå den islamiske stats lande, så ønsker hver og en af os at være i dit sted for at give eksempler på Korsfarerene, dag og nat og skræmme dem og terrorisere dem, indtil alle naboer frygter hinanden", skriver han.

Demokratisk dilemma

IS’ propaganda har altså klart til formål at promovere bevægelsens politiske, religiøse og sociale holdninger og aktiviteter, samt rekruttere tilhængere fra hele verden, der vil kæmpe for bevægelsens sag.

The Soufan Group vurderede i december 2015, at op mod 31.000 mennesker fra 86 lande havde rejst til Syrien eller Irak for at kæmpe IS’ sag. Samtidig har IS taget ansvaret for terroranslag i flere vestlige lande begået af lokale IS-sympatisører og endelig er IS’ ideologiske mål velkendte i en global offentlighed. I den forstand har propagandaen, der er pakket ind i lækre forsider, været særdeles virkningsfuld og rekrutteret et større antal mennesker udenfor Irak og Syrien.

I et videre perspektiv rejser IS´ brug af sociale og online medier spørgsmål om karakteren af fremtidens væbnede konflikter, terrorbevægelsers virke og hvordan åbne demokratiske samfund kan imødegå denne form for propaganda uden at begrænse grundlæggende frihedsrettigheder.

Facebook
Twitter