Andelen af døbte fortsætter nedtur

Kirkeministeriets netop offentliggjorte dåbstal viser en stadigt faldende andel af døbte nyfødte. Den manglende tilslutning til ritualet afspejler især tre tendenser, forklarer ekspert.

Siden 1990 er andelen af nyfødte børn, der bliver døbt faldet med 18 procentpoint. (Foto: JasonDoiy © JasonDoiy)

Sekularisering og retten til at træffe egne valg trumfer i højere grad døbefonten og Gud. Stadigt flere nybagte forældre vælger nemlig ikke at lade deres børn døbe.

Det viser nye tal fra Kirkeministeriet, der netop har offentliggjort, hvor mange nyfødte, der blev døbt i 2014.

Tallet lyder på 62,6 procent af alle nyfødte, og det er et fald på 1,3 procentpoint siden 2013. Et fald, der umiddelbart ikke lyder af meget, men som udgør en del af en næsten udelukkende nedadgående kurve siden 1990, hvor dåbsprocenten lød på 80,6.

Kirkeministeriet har siden 1990 opgjort andelen af døbte nyfødte med undtagelse af 2001 og 2002.

Og den manglende tilslutning til folkekirkens dåbsritual skal findes i en række forskellige tendenser, forklarer Astrid Trolle, religionssociolog ved Københavns Universitet og medforfatter til en landsdækkende rapport om småbørnsforældres til- og fravalg af dåb.

- Det er især tre ting, der gør sig gældende, når man kigger på de faldende dåbstal. Individualisering, sekularisering og religiøs diversitet. Så der er altså tre tendenser i gang på samme tid, forklarer hun.

Børnene skal selv vælge

Astrid Trolle forklarer, hvordan Danmark i højere og højere grad bliver et samfund, der huser mange andre etniciteter og religiøse overbevisninger end den kristne, og at det selvsagt har en negativ effekt på dåbsprocenten, da den er beregnet ud fra alle fødte i hele befolkningen.

Derudover viser undersøgelser også, at jo yngre folk er, jo mindre er deres tilknytning til folkekirken og dermed dens ritualer. Men vigtigst af alt er børnenes ret til at træffe egne valg, fortæller hun.

- Mange småbørnsforældre vil ikke tage et religiøst valg for deres barn. For størstedelen af de forældre jeg selv har talt med i forbindelse med min og teolog Karen Marie Leth-Nissens undersøgelse, var det allervigtigste, at barnet havde ret til at vælge selv, siger hun.

Og det glæder Anders Stjernholm, der er talsmand for Ateistisk Selskab. En forening, der på det sidste har gjort sig ekstra bemærket i medierne såvel som bybilledet, efter at busser i København og Århus har kørt rundt med kampagner, der opfordrer folk til at sætte spørgsmålstegn ved deres tro og eventuelt medlemskab af folkekirken.

Ifølge Anders Stjernholm er retten til selv at træffe de religiøse valg nemlig helt essentiel.

- Jeg ser meget positivt på, at antallet af folkekirkelige døbte falder, for det betyder, at flere får mulighed for at vælge deres religiøse standpunkt selv, siger han.

Udviklingsfond skal sætte skub i dåbene

Danmark er dog ikke det eneste land, der kæmper med faldende dåbsprocenter.

Også I Norge er antallet af døbte nedadgående. Og det har fået den norske kirke til at lancere en ny kampagne, der skal få flere nordmænd til at lade deres børn døbe. I samarbejde med firmaet bag den kollektive trafik vil de blandt andet reklamere ved tog- og busstationer.

Og nu kan danskerne måske se frem til noget lignende. I hvert fald er der lagt an til, at folkekirken i 2016 skal tage kampen op mod den nedadgående kurve.

Sidste år tog daværende kirkeminister, Marianne Jelved, nemlig initiativ til at vende udviklingen, da hun sammen med landets 10 biskopper besluttede sig for at finde en løsning.

Et initiativ, der nu er mundet ud i Den folkekirkelige Udviklingsfond, der yder økonomisk støtte til tiltag, der ”fremmer udviklingen af folkekirkens arv og virke” med særligt fokus på den faldende dåbsprocent i 2016.

Og den linje tilslutter kirkeordfører for Venstre, Carls Holst, sig også, selvom han har svært ved at forestille sig, at det dalende dåbstal kan blive et anliggende for Christianborg.

- Tro og kirkelige ritualer er et personligt anliggende, men det må ikke være sådan, at vi tror, at trosretninger er lige rent lovgivningsmæssigt, for det er de ikke. Danmark bygger historisk og kulturelt på den kristne tro og den danske folkekirke, så kirken bør i højere grad være et af fællesskabets omdrejningspunkter for borgerne i Danmark, mener han.

National nedtur - lokal optur

Men selvom tallene er faldet landet over, er der dog ét enkelt stift, der kan glæde sig over de nye tal.

På Lolland-Falster blev 73,0 procent døbt i 2014 mod 72,0 procent i 2013. Dermed er biskop Steen Skovsgaard den eneste biskop, der har oplevet en stigning i sit stift.

Han mener dog ikke, at dyre kampagner i bybilledet vil bringe de store ændringer med sig. I stedet tror han, at den forhøjede dåbsprocent på Lolland-Falster kan forklares med nærhed og traditioner.

- Lolland-Falster er et stift, hvor der er kort afstand til præsterne, fordi sognene er ikke helt så store som andre steder i landet, og den nærhed tror jeg spiller ind, siger han og fortsætter:

- Jeg tror også, at det er et stift, hvor man ikke ønsker at gøre for meget op med traditioner, men hvor man tværtimod har en bevidsthed om, at traditioner er vigtige og noget, der giver identitet og sammenhold, siger Steen Skovsgaard.