Debat efter Køln: Tillader islam overgreb på kvinder?

En koranforsker og en imam diskuterer, om religion har noget med overgrebene nytårsnat i Køln at gøre.

En flygtning fra Marokko holder blomster i hånden foran en flygtningelejr, hvor en gruppe tyske kvinder demonstrerer mod de overgreb, der fandt sted nytårsnat. Hovedmistænkte er mænd fra arabiske lande - og det har fået debat om islams kvindesyn til at blusse op. (Foto: PATRIK STOLLARZ © Scanpix)

Efter nytårsnat i Køln, hvor mere end 700 kvinder har anmeldt, at de er blevet befamlet og/eller bestjålet af en stor gruppe af udenlandske mænd af mellemøstlig eller nordafrikansk oprindelse, er der dukket mange flere historier op om masseovergreb i både Sverige, Schweiz, Finland og Sverige. Alle overgreb begået af udenlandske mænd.

Men når der er tale om overgrebsmænd, der stammer fra muslimske lande, er det så fordi der er noget i islam, der tillader mænd at behandle kvinder på den måde?

Så ville vi have set det før

Religionsrapport på P1 har spurgt en imam og en islamforsker, om overgrebene kan være motiveret af religion?

Det mener Waseem Hussain, der er imam og formand for Dansk Islamisk Center, ikke.

- Nej. Hvis det skulle have været religiøst motiveret, så ville vi se muslimer i massevis gøre den slags hele tiden, overalt - også i muslimske lande og i Danmark. Så skulle de have gjort det for ti år siden, for tyve år siden eller de første muslimer, der kom til Danmark, skulle have gjort det her. Så svaret er meget klart og entydigt nej. Religionen opfordrer ikke til det her, siger han.

Dydighedskultur spiller en rolle

Koranforsker ved Københavns Universitet Thomas Hoffmann er enig i, at det ikke er noget, man kan finde i koranen, der siger, at mænd skal behandle kvinder sådan. Det er faktisk direkte forbudt, siger han.

Alligevel mener han, at islam spiller ind, når kvinder behandles som i Køln.

- Vi må også se islam i en bredere forstand som en religion, der har et til tider patriarkalsk syn på kvinden. Der er nogle helt bestemte idealer og normer for, hvordan det offentlige rum skal fungere og hvordan mænd og kvinder skal forholde sig til hinanden. Og så er det en dydighedskultur, der kan spille ind. Hvis man ikke er dydig og ærbar, så kan det få konsekvenser.

Imam: Kvinder er mænds halvdel

Efter overgrebene nytårsnat har flere kvinder fra venstrefløjen erkendt, at de ikke i høj nok grad åbent har kritiseret det kvindesyn, der gør sig gældende i muslimske lande.

Men igen er det relevant at spørge om, om der er noget i islam, der skulle udløse et syn på kvinder som værende laverestående end mændene?

- Nej, overhovedet ikke. Det bliver sagt af Profeten Muhammed, Guds fred være med ham, han siger i en beretning, at kvinder er mænds halvdele eller partnere. Profeten har jo sagt, at ’den bedste af jer, er den der behandler sin kone bedst’, siger Waseem Hussain.

Slør forhindrer sexchikane

Men Thomas Hoffmann er af en anden opfattelse. For der er i islam en meget skarp adskillelse mellem kønnene, der betyder, at mænd ikke må røre ved eller være i kontakt med kvinder, som de ikke er i familie med.

Derfor er der også skarpe linjer mellem hjemmet, som er kvindens gebet, og det offentlige rum, som er mandens gebet. Sådan praktiseres det bl.a. i Saudi-Arabien, hvor kvinder ikke må gå ud i det offentlige rum uden at have en værge med.

- Der er noget der tyder på, at når kvinder bevæger sig ud i det offentlige rum – og måske til og med ikke lever op til de dydigheds- og ærbarhedsnormer, der ligger i sløret, - så kan der opstå problemer. Og det er noget, der er helt almindeligt anerkendt i den islamiske verden, at kvinder har de her problemer, hvis de ikke er tilslørede. Mange vælger at gå tilsløret, for at undgå forskellige former for sexchikane, siger han.

- Hvis samfundet er indrettet sådan, at kun de ærbare kvinder kan få lov til at gå i fred og de andre kan ikke, så har det jo i en vis forstand noget med religion at gøre.

Kristne lande har behandlet kvinder dårligere

Waseem Hussain fastholder, at det handler om fordomme fra kristnes side om, at muslimske lande behandler kvinder dårligt. Han mener, at fordommene måske skyldes, at de kristne lande har behandlet kvinder langt værre end islam op gennem tiden.

- Rent juridisk har kvinder ikke haft noget at skulle have sagt gennem tiden. Det har de faktisk i de muslimske lande, hvor kvinder har diverse rettigheder helt fra islams begyndelse, siger han.

Thomas Hoffmann er enig i, at kvinder også i kristendommen kan have status af ”second class”. Men det at sætte kvinden op på en piedestal er ikke en løsning, siger han. For det kan nemlig understrege mandens ejendomsret til kvinden.

- Den enorme vægt, der lægges på dydighed og respekt for kvinden som kvinde – og kun som kvinde, men måske ikke så meget som person – kan kippe over og blive til det modsatte, nemlig et patriarkalsk ejerskab over for kvindens krop og liv, siger han.

FacebookTwitter