Eksperter: Adskillelse mellem stat og kirke i Norge kan give genklang i Danmark

Når stat og kirke adskilles i Norge i 2017, bringer det en fornyet aktualitet til diskussionen herhjemme, vurderer eksperter.

Norges adskillelse af stat og kirke i 2017 kan give genklang herhjemme, mener eksperter. (Foto: Creative Commons © Getty Images)

Den 1. januar 2017 adskilles stat og kirke i Norge efter næsten 500 år. Det er otte år siden, at beslutningen blev truffet i Stortinget.

Og situationen i Norge kan få betydning for den verserende debat om forholdet mellem stat og kirke herhjemme:

- Når befolkningen ser vores nabolande løsne båndet mellem stat og kirke, vil det gøre det mere ufarligt at gøre det samme i Danmark.

Sådan lyder det fra religionssociolog Brian Arly Jacobsen, der er lektor ved Institut for Tværkulturelle Studier på Københavns Universitet.

Han forklarer videre, at den eneste måde hvorpå diskussionen politisk set kan bløde op herhjemme, er, hvis idéen om at adskille kirke og stat forekommer mulig i danskernes øjne. Og når først Sverige i 2000 og nu Norge i 2017 løsner båndet mellem stat og kirke, vil det være en inspiration for debatten i Danmark.

Kan få det folkelige pres i Danmark til at stige

Selvom Norge ikke får en reel adskillelse af stat og kirke, da den norske kirke stadig understøttes af staten og dermed forbliver Norges folkekirke, så kan Norges kirkepolitiske situation altså stadig få betydning for debatten om forholdet mellem stat og kirke herhjemme.

Det mener også Peter Lodberg, teolog og professor MSO ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.

- Det kan være med til at bringe en fornyet aktualitet i diskussionen om forholdet mellem stat og kirke herhjemme. Norges situation kan bidrage med et lille skridt på vejen, og der er en mulighed for, at det folkelige pres vil stige, siger han.

Men hvis det virkelig skal blive en realitet herhjemme med en adskillelse af kirke og stat, så skal presset fra befolkningen ændre sig markant, mener både Peter Lodberg og Brian Arly Jacobsen.

- Det er danskerne selv, som beslutter hvilken kirkepolitik, der skal være i landet, når de stemmer på de forskellige partier. Og som det ser ud nu, er der et flertal for det eksisterende forhold mellem stat og kirke, afslutter Peter Lodberg.

Facebook
Twitter