Flertal af danskerne: Religion er ikke meget vigtig i mit liv

Det er kun hver femte dansker, der mener, at religion er meget vigtig i deres liv. Mange er hverken troende eller ateister, men simpelthen bare ligeglade, siger en ekspert.

Mange danskeres forhold til kirken har at gøre med en national identitet snarere end en religiøs identitet, lyder det fra religionssociolog. (Foto: © NIELS AHLMANN OLESEN, Scanpix)

Det er ikke så tit, danskerne bliver spurgt om, hvorvidt religion er vigtig i deres liv.

Religion er ikke ligefrem et emne for ’small talk’, og rigtig mange skænker det end ikke en tanke, om de egentlig tror på noget.

Det fortæller Brian Arly Jacobsen, der er religionssociolog og lektor ved Københavns Universitet.

Men i en ny undersøgelse foretaget af Epinion for DR i 2016 er det netop dét, et repræsentativt udsnit af danskerne er blevet bedt om at forholde sig til. Her svarer 17 procent, at religion er vigtig i deres liv.

Det er mindre end hver femte dansker.

- Religion er ikke specielt vigtig for danskerne, det ved vi også fra andre undersøgelser. Den har ikke den store plads i vores liv, forklarer Brian Arly Jacobsen.

Derfor kommer resultatet som sådan ikke bag på ham.

Men ser man på den nyeste lignende undersøgelse af danskernes forhold til religion, er der dog sket et markant fald, påpeger han.

I en undersøgelse fra 2008 af danskernes værdier, kaldet værdiundersøgelsen, svarede 30 procent af danskerne, at religion er vigtig eller meget vigtig i deres liv. Altså næsten dobbelt så mange.

Og selvom de to undersøgelser ikke er direkte sammenlignelige, så giver det en indikation af, at der er sket noget i danskernes syn på religion, lyder det fra Brian Arly Jacobsen.

Hver tredje er ’hverken-eller’

Det er værd at bemærke, at Epinion-undersøgelsen viser, at mange bruger svarmuligheden ”hverken enig eller uenig”.

Faktisk er det hele 30 procent, der benytter den kategori.

Det, mener Brian Arly Jacobsen, er et udtryk for, at der er enormt mange tvivlere, der hverken er religiøse eller tager klar afstand fra religion.

- Der er en række forskellige motiver for ikke at erklære et tilhørsforhold. Et er, at vedkommende er religiøst søgende. Men klart de fleste tvivlere er hverken troende eller ateister, men simpelthen bare ligeglade. Det er en voksende gruppe, både i Danmark og resten af den vestlige verden, siger Brian Arly Jacobsen.

Han mener derfor, det er en vigtig kategori at have med, når man undersøger danskernes forhold til religion.

Der er nemlig en gruppe af befolkningen, der insisterer på, at de er ligeglade eller ikke vil tage stilling af andre grunde.

Svært spørgsmål for danskerne

Marie Vejrup Nielsen, der er lektor i religionsvidenskab på Aarhus Universitet, påpeger, at det er et spørgsmål, som danskerne ikke er ret parate til at svare på.

- Mange svarer forsigtigt, fordi de hverken er stærkt kristne eller erklærede ateister, og det er egentlig meget sigende for danskernes forhold til religion. Det er den bløde mellemvare. Danskerne bryder sig ikke om for stærke religiøse holdninger. Det er noget, man toner ned og holder for sig selv, forklarer hun.

Paradoksalt mange medlemmer af folkekirken

Selv om kun 17 procent mener, at religion er vigtig i deres liv, er der stadig 76 procent, der er medlem af folkekirken.

- Det kan jo virke paradoksalt i virkeligheden, siger Marie Vejrup Nielsen.

Hun mener, det skyldes, at kulturkristendommen ikke bliver anset som det samme som at have en personlig tro.

- I bund og grund er der i Danmark en lav personlig religion, men en stabil kulturkristendom og en tendens til, at folk bruger af den religiøse værktøjskasse i forbindelse med personlig udvikling, siger hun og bakkes op af Brian Arly Jacobsen.

- Mange danskeres forhold til kirken har at gøre med en national identitet snarere end en religiøs identitet, slutter han.

Rettelse den 8. november 2016: Overskriften på denne artikel er ændret fra "Flertal af danskerne: Religion er ikke vigtig i mit liv" til "Flertal af danskerne: Religion er ikke meget vigtig i mit liv", så overskriften stemmer overens med spørgsmålet fra undersøgelsen.