Historiker: Velfærdsstaten begyndte hos middelalderens munke

ANALYSE Alt var ikke bedre i fortiden, men middelalderens klostersamfund har noget at sige til nutidens verden, vurderer professor Brian Patrick McGuire

Velfærdsstaten begyndte ikke i 1800-tallet men i 1100-tallet hos middelalderens munke og nonner. I deres verden var der plads til omsorg for de nødlidende.

En hjemløs mand blev i januar forbigået af adskillige mens hans lå op mod en butiksfacade på Købmagergade og var ved at dø. I middelalderens København havde han måske været bedre stillet.

Velfærdsstaten begyndte ikke i 1800-tallet men i 1100-tallet hos middelalderens munke og nonner. I deres verden var der plads til omsorg for de nødlidende.

Middelalderens kristne tog det for givet, at syge, fattige og fremmede havde brug for hjælp og skulle få den, uden at der blev stillet spørgsmål. Derfor sørgede hvert kloster for en portner der modtog folk og tog sig af dem. Flere klostre havde hospitaler hvor de syge blev passet.

Munkene tog ud for at finde mennesker i nød

I dag er Helligåndskirken på Strøget i København en efterkommer af en klosterkirke der netop havde et hospital.

Dette rum er delvis bevaret ved siden af kirken og bruges ofte for eksempel til bogudsalg. Under de smukke hvælvinger var der sygesenge, men Helligåndsordenens medlemmer nøjedes ikke med at tage imod de syge der henvendte sig.

I ordenens regel fra Frankrig i 1200-tallet stod der, at munkene skulle ud på gader og stræder for at finde mennesker i nød og tage dem tilbage til deres klostre. De skulle passes og plejes, både åndeligt og fysisk, indtil de kunne forlade stedet. Måske i en kiste eller måske i begyndelsen til et nyt liv.

Ud over København var der Helligåndsklostre i Fåborg, Nakskov, Randers og Ålborg. Rundt omkring i middelalderens Danmark var der snesevis af andre munke- og nonneklostre. Mange af disse fulgte Benedikts Munkeregel, hvori der står: ”Alle gæster som kommer til klosteret, skal modtages som Kristus, for han vil selv sige, ’Jeg var fremmed og I tog imod mig’.”

Da klostrene forsvandt

Munkene måtte ikke sende gæster væk uden seng og bord. Brødrene eller søstrene skulle møde dem ”med kærlig tjenstvillighed”. Det latinske ord er caritas, kærlighed.

Da 1500-tallets lutherske reformation gik i gang, blev klostrene efterhånden lukkede. Munkene blev i de fleste tilfælde ikke sparket ud, men skatteopkrævninger og andre krav fra kongen gjorde det umuligt for dem at fortsætte.

Danske historikere har været uenige angående resultaterne af klostrenes forsvinden. Århus-historikeren Troels Dahlerup mente, at bystyrene overtog klostrenes omsorg for de syge og fattige. Derfor gik intet tabt. Men Dahlerup tog sig ikke af det faktum, at herefter skulle man vejes og bedømmes som ”værdigt trængende”.

Fra midten af 1500-tallet til midten af 1800-tallet var de syge og fattige overladt til tilfældige lokale myndigheder, hvis hovedopgave ikke var at vise kærlighed men at være sparsommelig og skåne borgerskabet for uønskede udgifter.

I 1800-tallet blæste der nye vinde, og frem til 1970erne var holdningen, at staten skulle tage sig af alle der ikke selv kunne tjene til føden. Men i de sidste årtier er der kommet en ny ånd, der kræver, at udgifterne til velfærd skal begrænses.

Middelalderens velfærdssamfund er en udfordring til vor egen verden

I nutidens verden er begrebet ”værdigt trængende” tilbage og borgere skal kæmpe for at få deres rettigheder. Den enkelte er under mistanke for at udnytte systemet og skal blive sin egen sagsbehandler for at undgå, at ens behov bliver overset eller forbigået.

Alt var ikke bedre i fortiden, men middelalderens klostersamfund har noget at sige til nutidens verden. ”Ved modtagelse af fattige og pilgrimme skal man vise særlig stor omsorg, for Kristus modtages især i dem” skrev Benedikt.

Middelalderens velfærdssamfund er en udfordring til vor egen verden. Munkene gjorde meget for at følge ordene fra Matthæusevangeliet: ”For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig.”

Facebook
Twitter