Hver fjerde unge dansker har ikke hørt om reformationen

Ny analyse viser, at hver fjerde unge dansker ikke kender til reformationen. Det er et udtryk for den almene sekularisering i samfundet, vurderer ekspert.

Hver fjerde unge dansker kender ikke til reformationen. Det viser en ny analyse. (© WikiMedia Commons)

På mandag besøger den katolske kirkes overhoved, pave Frans, Sverige. Her skal han deltage i en række arrangementer knyttet til næste års fejring af 500-året for reformationen.

Men når det kommer til kendskabet til reformationen blandt den yngre del af danskerne, så halter det.

En kendskabsanalyse foretaget af A & B Analyse for Præsidiet i Kirkeministeriet i forbindelse med reformationsjubilæet 2017 viser, at hver fjerde unge dansker ikke har hørt om reformationen. Til sammenligning er det hele 94 procent af den ældste del af befolkningen, der kender til reformationen.

Det er altså kun 5 procent som ikke har hørt om reformationen af personer over 65 år, hvor det således er 26 procent af de unge danskere under 34 år, som ikke har hørt om reformationen.

Et udtryk for den almene sekularisering i samfundet

Når hver fjerde unge dansker ikke har hørt om reformationen, så er det udtryk for en almen sekularisering i samfundet.

Samtidig hænger det blandt andet sammen med, at man i folkeskolen og gymnasiets historie- og religionsundervisning lægger mere vægt på andre og mere samtidshistoriske perioder, som har haft betydning for det danske samfund.

Det vurderer Peter Lodberg, professor (mso) i Systematisk Teologi på Aarhus Universitet:

- Vi tillægger ikke religiøse begivenheder i den kristne tro lige så stor betydning i dag, som vi gjorde tidligere. De unge menneskers besvarelse understøtter derfor den udvikling og sekularisering, der sker i samfundet. Typisk vil den yngre del af befolkningen forklare nutiden med ideologiske og politiske rødder snarere end religiøse, uddyber han.

Han forklarer, at man i dag ser på kristendommen som en minoritetsreligion, der ikke har en betydning for indretningen af det danske samfund. Begreber som frihed, lighed og retfærdighed tillægger vi ikke længere betydning ud fra et kristent eller reformatorisk perspektiv. I stedet er det blevet politiske begreber.

Om kendskabsanalysen

  • Undersøgelsen er foretaget af A & B Analyse i et Danmarkspanel, som består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte danskere. Besvarelserne er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema.

  • Alle danskere er 18 år og opefter. 1.173 personer deltog i undersøgelsen.

  • Dataindsamlingen er foretaget fra den 29. september - den 3. oktober 2016.

  • Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling, man finder i hele den danske befolkning.

  • Præsidiets pujle til reformationsfejringen har finansieret analysen.