Jomfru Maria er Koranens vigtigste kvindefigur

ANALYSE: Jesu fødsel er også mirakuløs i Koranen. Men fokus er på hans mor, Maria, der som jomfru giver liv til den hellige dreng, fortæller professor Jakob Skovgaard-Petersen.

Stillbillede fra filmen 'Den Hellige Maria', der handler om den islamiske jomfru Marias liv. Der er flere lighedstegn mellem Biblen og Koranens Maria, hvor særligt jomfrufødslen står helt centralt.

Af Jakob Skovgaard-Petersen, professor

”Hun ventede sig og bar ham og trak sig tilbage med ham til et afsides sted. Fødselsveerne drev hende hen til palmetræets stamme. Hun sagde: "Gid jeg var død forinden og gået helt af minde!" Da råbte han til hende, under hende: "Vær ikke bedrøvet! Din Herre har skabt et kildevæld under dig. Hvis du ryster palmestammen mod dig, vil den lade saftige, modne dadler falde ned over dig. Så spis og drik og fryd dig! Og hvis du ser noget menneske, så sig: ’Jeg har lovet Den Barmhjertige at faste, så jeg kan ikke tale med nogen i dag’!" Så bragte hun ham i sine arme til sit folk. "Maria!" sagde de. "Du har gjort noget uhørt!”

Det er den kortfattede beretning om Jesu fødsel i vers 22 til 27 i Koranens sura (kapitel) 19, 'Maryam'. Scenen er ikke langt fra Betlehem, men her er der ikke engang en stald.

Maria er noget særligt

Alene i ørkenen føder den purunge Maria sin søn. Stum må hun bære ham ind i Jerusalem, og netop som folk er ved at forgribe sig på den ugifte kvinde og kalder hende skøge, taler den nyfødte Jesus til dem: ”Jeg er Guds tjener. Han har givet mig Skriften og gjort mig til profet! Han har gjort mig velsignet, hvor jeg end er, og pålagt mig bøn og almisse, så længe jeg lever, og ærbødighed over for min moder.”

Så modsat alle andre, også Muhammad, er Jesus profet fra fødslen. Alligevel er hele suren opkaldt ikke efter Jesus, men Maria. Og modsat almindelig arabisk praksis, hvor hun skulle få navn af sin søn og blive kendt som Umm Isa (Jesu moder), bliver det i Koranen omvendt ham, der får navn af hende som Isa ibn Maryam (Jesus, søn af Maria).

Jo, Maryam – eller Maria – er noget særligt.

Overensstemmelse mellem den kristne og muslimske Maria

Født af en jomfru og talende som spæd; Jesus er mirakuløs i Koranen, og han fortsætter med at lave undere.

Men selv om Gud har dekreteret hans undfangelse, er Jesus alligevel bare et menneske og ikke Guds søn. Det er en grundlæggende teologisk forskel mellem islam og kristendommen.

Anderledes er det med Maria. Her er der nogenlunde overensstemmelse mellem den muslimske og kristne forståelse om de centrale punkter: jomfrufødsel, nedkomst, flugt til Egypten.

Maria som samlingspunkt

Og der er den samme hengivenhed til Maria, ikke mindst i Middelhavsområdet.

Allerede på Muhammads tid berettes der om, at nogle af de første muslimer søgte tilflugt hos den kristne konge af Abessinien, som modtog dem, fordi de kunne recitere så smukt om Maria fra deres nye åbenbaring.

For tredive år siden viste jomfru Maria sig på taget af en kirke i Shubra, et folkeligt kristent kvarter i Cairo. Jeg så hende desværre ikke, da jeg tog derop, men jeg så en del muslimer, der bad ved siden af de kristne.

For kristne og muslimer kan Maria være et samlingspunkt.

Forbillede for muslimske piger

Miraklerne klæber også til Maria. Ifølge Koranen viede Marias mor sit ufødte barn til templet i Jerusalem. Da det så viste sig at være en pige, måtte der indrettes et særligt lille rum til hende.

Her levede Maria helt for sig selv, kun opsøgt af sin værge, Zakarias. Vers 3:37 fortæller, at ”hver gang Zakarias kom ind i helligdommen til hende, fandt han underhold hos hende. "Maria!" sagde han. "Hvor har du fået det fra?" Hun sagde: "Det kommer fra Gud. Gud forsørger, hvem Han vil, uden afregning."

Det lille rum kaldes i teksten mihrab, et ord der ellers benyttes om den bedeniche, der findes i væggen i enhver moské. Nogle gamle bedenicher, for eksempel Umar-moskéen over for gravkirken i Jerusalem, bærer vers 3:37 som indskrift til minde om denne første mihrab.

Ligesom i kristendommen er Maria den ubesmittede kvinde, som Gud kontaktede og gjorde til redskab i sin store plan. Men fra sin mihrab har hun allerede længe forinden været i nær kontakt med Gud i sin bøn. Det gør hende til et fromhedsideal, særligt for unge piger, hvor profetens koner kan være det for den gifte kvindelige muslim.

Citaterne fra Koranen er fortalt i Ellen Wulfs oversættelse.