Kirken udvider sine tilbud: Ægteskabskurser og hjælp til skilsmissebørn

Et stigende antal kirker tilbyder hjælp til skrantende ægteskaber og skilsmissebørn. Ny undersøgelse viser at der er efterspørgsel efter denne slags tilbud.

I en ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Kirkeministeriet svarer 20 % af folkekirkemedlemmerne, at de ville bruge kirken mere, hvis der blev tilbudt rådgivning i forbindelse med fx sorg og ægteskabelige udfordringer. Flere kirker er allerede godt igang. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Hvordan tackler man sygdom og andre kriser, så ægteskabet ikke går i stykker?

Og hvordan kan man som ægtepar bedst tackle forholdet til børn, børnebørn og venner?

Spørgsmål som disse bliver taget op på et stigende antal kurser, som folkekirker rundt om i landet sætter på programmet. Ny undersøgelse viser at disse tilbud er efterspurgt af folkekirkens medlemmer.

Et af stederne er i Aarhus, hvor sognepræst i Sct. Pauls Kirke Flemming Baatz Kristensen står bag kurset ”Pitstop for parforholdet”, som løber over seks hverdagsaftener.

Deltagerne er både unge, midaldrende og ældre par, som ønsker at styrke deres ægteskab, få mere ud af samlivet og forebygge skilsmisse.

- Vi vil gerne forebygge skilsmisser. Men vi vil også gerne sørge for, at dem, der har et godt ægteskab, får et endnu bedre kærlighedsforhold, siger Flemming Baatz Kristensen om kurset.

Populært pitstop i Aarhus

På kursusaftenerne holder en foredragsholder med specialviden om kommunikation, seksualitet eller familieliv oplæg.

Så bliver parrene sendt op i kirken for at drøfte et spørgsmål. Herefter er der spørgsmål og refleksioner i plenum, inden aftenen slutter med en salme, en bøn og velsignelse.

Ofte henviser Flemming Baatz Kristensen også til andre relevante kurser om kærlighed og kommunikation, fx de såkaldte PREP-kurser.

- Vi skjuler ikke, at det er den kristne kærlighedsforståelse, der er grundlag for kurset, men alle er velkomne. Der kommer folk fra hele Aarhus, og de fleste har jeg ikke set før, siger sognepræsten.

Da kirken første gang holdt ”Pitstop for parforholdet” i 2014, kom der 40-50 deltagere, og lige så mange deltager i dette forårs kursus.

Også andre steder i landet udbydes kurser i kirkeligt regi om parforholdet, bl.a. de såkaldte PREP-kurser.

Sjælesorgserfaring kan udnyttes

At kirken udvider sine aktiviteter med denne type tilbud stemmer fint overens med ønsket hos et stort mindretal af folkekirkens medlemmer.

I en ny undersøgelse foretaget af Analyse Danmark for Kirkeministeriet svarer 20 % af folkekirkemedlemmerne, at de ville bruge kirken mere, hvis der blev tilbudt rådgivning i forbindelse med fx sorg og ægteskabelige udfordringer.

Og blandt de 40-49årige er det hele 27 %, der svarer ja til, at det ville få dem til at bruge kirken mere.

Flemming Baatz Kristensen forudser, at Sct. Pauls Kirken vil gentage successen med ’Pitstop for parforholdet”, og derudover har han planer om at afholde et lignende kursus om at være familie med både små og store børn.

-Når vi laver tilbud, der retter sig specifikt mod bestemte grupper, fx babysalmesang, bliver det en succes. Når vi taler konkret ind i menneskers livssituation, når vi mange, som ellers ikke søger kirken. Kun fantasien sætter grænser for, hvilke områder vi kan bevæge os ind på. Som præster har vi stor erfaring fra sjælesorg, som vi kan udnytte mere, siger han.

Skilsmissebørn sætter ord på sorgen

Det er sognepræst Rikke Mai fra Barrit-Vrigsted øst for Vejle enig i.

Hun har taget en master i sjælesorg med speciale i skilsmissebørn, og sin viden herfra bruger hun i et nyt projekt, hvor hun sammen med en skolelærer samler 10-12årige børn til gruppeaktiviteter og -samtaler om det at være skilsmissebarn.

Forløbet foregår på skolen, og Rikke Mais rolle er ikke forkyndende. Men alligevel mener hun, at hun som præst kan gøre en forskel ved at medvirke.

- Jeg taler ikke om Gud, for det foregår på skolens område, og så er der andre spilleregler end i kirken. Men vi forsøger i projektet at kombinere det bedste fra to verdener. Kirkens styrke er, som jeg ser det, at vi kan være til stede i den situation, mennesker nu engang er i, uden at ville flytte dem eller ændre dem eller finde løsninger på alting. Som præst kan jeg hjælpe børnene med at italesætte det, der fylder i deres liv, bl.a. sorgen over skilsmissen. På den måde bliver det lettere for dem at være i det, der gør ondt, siger hun.

Teologiens tanker om kærlighed kan hjælpe

Filosof og prodekan på Arts, Aarhus Universitet, Anne Marie Pahuus, har beskæftiget sig indgående med kærlighedsbegrebet og har for nylig skrevet bogen Kærlighed i serien Tænkepauser på Aarhus Universitetsforlag.

Her behandler hun bl.a. begrebet agape, den opofrende kærlighed, der efterligner Guds kærlighed til mennesket, og begrebet eros, der traditionelt betegner den erotiske, lidenskabelige kærlighed.

Teologien er lykkedes godt med at bringe de to kærlighedsbegreber i forbindelse med hinanden, så de belyser hinanden. Derfor kan kirken tale til os i en situation, hvor vi fx tvivler om kærligheden i et ægteskab, siger hun.

- Overvejelser om skilsmisse kan ofte handle om, at man længes efter mere livsfylde, som man tænker, at man kan finde et andet sted. Det kan opfattes som egoisme eller udtryk for et overfladisk behov for bekræftelse. Men det kan også handle om en grundlæggende stræben efter den livsfylde, som agape er udtryk for, siger hun.

Kirke eller coach

Anne Marie Pahuus mener, at kirken kan fungere som et rum, hvor man både kan falde ind i sig selv, lytte og tale med andre på en særlig måde.

- Mennesker i krise har typisk brug for at forstå deres situation ved at formulere den for nogen, som er gode til at lytte. Her står kirken stærkt. Der er masser af tilbud hos psykologer og coaches, men kirken kan noget særligt. Når kirkeklokkerne ringer, minder de os om både om dåb, bryllup og begravelse. Om at kirken kan rumme os og vores liv, også når det gør ondt og er kompliceret, slutter hun.