Kristi Himmelfart: Himmelrejser findes også i jødedom og islam

De kristne fejrer i dag, at Jesus fór til himmels. Men himmelrejser er ikke en kristen opfindelse.

Jesus' himmelfart, her afbildet af John Singleton Copley. Men han er langtfra den eneste, som er glad for himmelrejser.

40 dage efter Jesus var opstået fra de døde, tog han sine disciple med sig uden for Jerusalem, tog afsked med dem og fór til himmels.

Sådan lyder fortællingen om begivenheden som både ortodokse, katolske og lutherske kirker fejrer hvert år torsdag i den sjette uge efter påske. 10 dage efter er det pinse, hvor kirken fejrer, at Helligånden blev sendt til jorden og gav disciplene mod og inspiration til at udbrede evangeliet.

Muhammeds himmelrejse og Marias himmelfart

Forestillinger om himmelfart – hvor en person stiger op til Gud efter døden - eller himmelrejser, der er midlertidige rejser op i en guddommelig sfære, er ikke en kristen opfindelse.

Den slags beretninger findes både i jødedom og islam. I Koranen berettes det, at profeten Muhammed foretog en himmelrejse fra Jerusalem og op til Gud, og i jødiske og kristne tekster berettes om, at Esajas, Moses og Abraham foretager himmelrejser. Desuden er jomfru Marias himmelfart et dogme i katolsk teologi og fejres hvert år 15. august.

Himmelstige og Babelstårn

Der er også beretninger i Gamle Testamente om forbindelser mellem himmel og jord eller forsøg på at etablere sådanne, for eksempel i beretninger om Babelstårnet og i historien om Jakobs overnatning i Betel, hvor han ser himmelske budbringere spadsere op og ned ad en stige mellem himmel og jord.

Desuden har man i de jødiske håndskrifter Dødehavsrullerne fundet en hymne, hvis forfatter beskriver sin oplevelse af en himmelrejse, hvor han sidder på en trone i den himmelske forsamling og regnes for englenes ligemænd.

Fra himmel til jord og tilbage igen

Søren Holst, lektor på teologi på Københavns Universitet og ekspert i Gamle Testamente, Dødehavsrullerne og oldtidens jødedom, peger på, at der i jødedommen findes adskillige beretninger om profeter, som bliver hentet op til Gud i en form for himmelfart.

- På den måde er beretningen om Jesu himmelfart ikke unik. På den anden side adskiller de kristnes forståelse af Jesu himmelfart sig markant fra de jødiske beretninger om himmelfart, for Jesus er ikke blot menneske, som Gud hæver op til sig, men også Gud. Ifølge kristen teologi foretager Jesus en rejse fra himlen til jorden og tilbage igen. Himmelfarten er nærmest en uundgåelig del af beretningen om ham, for ellers skulle disciplene rende rundt og lede efter ham hernede, siger han.

Astronomisk og religiøs himmel

Søren Holst påpeger, at man på Jesu tid formodentlig havde en konkret forestilling om, at den religiøse himmel ligesom den astronomiske himmel var et konkret sted. Så når man kiggede op i himlen, så man op mod den guddommelige sfære, hvor Gud befandt sig.

- I dag skelner vi. Når vi kigger op i himlen, er det den astronomiske himmel, som ikke er det samme som den religiøse. På for eksempe engelsk skelner man mellem de to begreber med ordene heaven og sky. Så når vi i dag med traditionens sprog taler om, at en person kommer i himlen, er vores forestillinger nogle helt andre end på Jesu tid, siger han.

Eksempler på himmelrejse og himmelfart i forskellige religioner

  • Himmelrejse i Jødedom og kristendom:Profeten Elias rejser til himlen i en ildvogn med ildhesteMens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm (Anden Kongebog, kap. 2, vers 11.) Profeten Elias bliver ført til himmels i en ildvogn, hvorefter hans discipel Elisa overtager dele af Elias’ profetiske kraft.Profeten Enok tages bort af GudHan (Enok) vandrede med Gud. Så var han der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. (1. Mosebog kap. 5, vers. 24.) Den beretning har inspireret til andre jødiske tekster, hvor det beskrives, at Enok tages op til himlen af Gud, og hvad han derefter oplever.Moses dør og hans grav er ukendtMoses, Herrens tjener, døde dér i Moabs land, efter Herrens afgørelse, og han begravede ham i dalen i Moabs land over for Bet-Peor; men den dag i dag ved ingen, hvor hans grav er. (Femte Mosebog kapitel 34.) I kristen og jødisk tradition er der – på baggrund af, at hans grav ifølge teksten ikke kendes - spekulationer om, at Moses efter sin død blev ført til himlen af Gud.

  • Himmelrejse i Kristendom:Jesus forsvinder i skyerneDa han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. (Apostlenes Gerninger, kap. 1, vers 9-11.) Flere steder i Bibelen beskrives det, at Jesus farer til himmels, og at han selv omtaler sin kommende himmelfart.Da Herren Jesus havde talt til dem, blev han taget op til himlen, og han satte sig ved Guds højre hånd. (Markusevangeliet, kap. 16, vers, 19.)

  • Himmelrejse i Islam:Muhammed rejste til himlen Ifølge islamisk tradition foretog Muhammed en himmelrejse i år 622. Ærkeenglen Gabriel bad profeten følge ham på den bevingede ganger Buraq til Jerusalem, hvorfra han steg op gennem de syv himle. I himlen mødte Muhammed en række tidligere profeter, bl.a. Isa (Jesus), Musa (Moses) og Ibrahim (Abraham) og modtog påbuddet om fem daglige bønner. Muhammed var den eneste af profeterne, der fik lov at komme i Guds (Allahs) nærhed.I den nådige og barmhjertige Guds navn. Højlovet være Han, der lod sin tjener rejse om natten fra det fredhellige bedehus til det fjerneste bedehus. (Koranens sura 17, som har navnet 'Natterejsen' (al-Isra).) Nogle koran-fortolkere opfatter himmelrejsen bogstaveligt, andre billedligt.Kilder: Kristendom.dk, religion.dk, Bibelselskabet.dk, Bibliana.dk, Islamstudie.dk, 'Koranen' Forlaget Vandkunsten 2006.

Facebook
Twitter