Kristne føler sig chikaneret på asylcentre: Nu kræver politikere svar

Stik imod myndighedernes tidligere vurderinger er der omfattende chikane mod kristne konvertitter på landets asylcentre, viser ny rundspørge. Flere politikere vil nu kalde integrationsministeren i samråd.

Kristne konvertitter på landets asylcentre oplever at blive chikaneret på baggrund af deres religion. Det viser en ny rundspørge blandt konvertitterne, hvor 45 % svarer, at de har følt sig chikaneret. (Foto: © søRen Bidstrup, Soeren Bidstrup)

Trusler, skældsord og onde blikke er en del af hverdagen for flere kristne konvertitter på asylcentre i Danmark.

Det viser en ny rundspørge blandt kristne konvertitter på danske asylcentre, som en række folkekirkepræster er i kontakt med. Her svarer 103 ud af 228 adspurgte, altså 45 %, at de har følt sig chikaneret på grund af deres tro. Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Jeg kan ikke få mig selv til at gentage de ting, som de sagde til mig. Jeg blev chikaneret og drillet, fortæller en anonym asylansøger, der har været udsat for chikane og i enkelte tilfælde trusler.

- Hvis vi lavede mad i køkkenet, fik vi at vide, at vi var beskidte, fortæller han til Religionsrapport på P1, der også tager emnet op i dagens program.

Og chikane på baggrund af religion er dybt kritisabelt, mener udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, Dan Jørgensen.

- Vi taler her om mennesker, der er flygtet fra krig og ufred. Når de kommer hertil, så skal de selvfølgelig ikke udsættes for sådanne ting. Heller ikke på asylcentrene, siger han.

Ordførere vil kalde ministeren i samråd

Chikanen på centrene kan spænde helt fra onde blikke til trusler om vold og direkte vold.

Og det får nu flere politikere til at kræve svar fra udlændinge- integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Hvor udlændinge og integrationsordfører for Konservative, Naser Khader, forholder sig afventende indtil ministeren har udtalt sig på området, vil både Dan Jørgensen (S) og Martin Henriksen (DF), der begge er ordførere på området, kalde ministeren i samråd på baggrund af de nye oplysninger.

- Det her er et problem, vi vil rejse i Folketinget, siger Martin Henriksen og påpeger, at ministre under både rød og blå regering har været kaldt i flere samråd på baggrund af chikane i centrene.

Blandt andet tilbage i oktober 2015, hvor Inger Støjberg (V) kunne fortælle, at man fra myndighedernes side følger problemet tæt, men at det er deres vurdering, ”at der ikke aktuelt vurderes at være væsentlige problemer med religiøs chikane på asylcentrene”. I et skriftligt svar til Religionsrapport på P1 oplyser udlændingestyrelsen også, at der er en nul-tolerancepolitik overfor trusler og chikane på asylcentrene, men at de ikke vurderer, at religiøst motiveret chikane udgør et specielt problem.

Misforhold mellem myndigheders og folkekirkers udlægning

Men ser man på rundspørgen, og spørger man de folkekirkepræster, som DR er i kontakt med, er fortællingen dog en anden.

En af de præster, der jævnligt er i kontakt med de kristne konvertitter, er sognepræst i Nørrelandskirken i Holstebro, Carsten Ørum Jørgensen. Han fortæller, hvordan flere kan berette om chikane på asylcentrene.

- Det er meget forskelligt, hvad folk oplever. Nogle kan berette om, hvordan der bliver spillet høj musik med oplæsninger fra koranen ude foran deres dør midt om natten, for at de skal omvende sig. Andre fortæller, at de bliver betragtet som urene, og at nogle af de andre beboere derfor ikke vil dele køkken med dem, fortæller han.

Men både præsternes udlægning og de nye tal vækker undren hos integrationsordfører for Venstre, Marcus Knuth, da de ikke stemmer overens med myndighedernes og asylcentrenes opfattelse af problemets omfang.

- Vi har rigtig mange kanaler, hvor man kan anmelde chikane. Både gennem centerlederne, men også gennem en anonym hotline, hvis man ikke har lyst til eller tør stå frem. Så hvis omfanget minder om det, som den her rundspørge viser, vil jeg da på det kraftigste opfordre til, at præsterne og de udsatte indrapporterer det, siger han.

Marcus Knuth (V) pointerer, at det er svært for myndighederne at gribe ind overfor overgreb, de ikke ved finder sted, men at de slår hårdt ned på de tilfælde, hvor de bliver gjort opmærksomme på det.

Opdelte centre er ikke en løsning

En af de mulige løsninger, som også tidligere har været foreslået, er centre opdelt efter religion.

I 2015 udtalte Michael Bech, tillidsmand i Nationalt Udlændingecenter under Rigspolitiet, at der ikke skulle være noget i vejen for, at landets asylcentre lader sig inspirere af det tyske politiforbund, der havde lagt op til at sortere tyske asylsøgere i centre efter religion.

Men den idé affejer Naser Khader (K):

- Løsningen er ikke at flytte de chikanerede asylansøgere og oprette kristne asylcentre. Så skal vi også pludselig have centre for for eksempel ateister. Nu er de kommet til Danmark og her løser vi tingene fredeligt, siger han.

Hos Dansk Folkeparti mener man, at en mulig løsning kan være, at chikanen tages med i vurderingen af den pågældendes asylansøgning.

- Det her er jo et voksende problem, der også siver ud i samfundet. Når dette bliver taget op i Folketinget vil vi kæmpe for at få indarbejdet i vilkårene, at det skal tælle negativt med i vurderingen, om man skal have asyl i Danmark, hvis man har chikaneret en anden beboer, siger Martin Henriksen.