Kvinder er mere religiøse end mænd

En ny undersøgelse viser, at flere kvinder end mænd betegner sig selv som troende. Kan skyldes samfundets syn på køn, siger kønsforsker.

Flere kvinder end mænd er troende, går til gudstjeneste, mediterer og tror på spøgelser. Det viser en ny undersøgelse foretaget af YouGov for DR i samarbejde med Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet. (© Colourbox)

Indfinder du dig ofte på bænkerækkerne under søndagens gudstjeneste, mediterer du fra tid til anden, eller tror du på, at der findes mere mellem himmel og jord, end hvad øjet kan se – ja, så er du sandsynligvis en kvinde.

En ny undersøgelse foretaget af YouGov for DR i samarbejde med Center for Samtidsreligion ved Aarhus Universitet viser nemlig, at kvinder på flere måder er mere religiøse end mænd.

Således betegner 52 procent af kvinderne i undersøgelsen sig selv som troende, mens det kun gælder 36 procent af mændene. 38 procent af kvinderne har deltaget i en gudstjeneste inden for det seneste år. Det samme har kun 28 procent af mændene.

Tallene kommer ikke bag på lektor Marie Vejrup Nielsen fra Aarhus Universitet. Samtidig har hun svært ved at finde en enkel forklaring.

- Man ved meget lidt om, hvorfor kvinder er mere religiøse end mænd, men alle undersøgelser viser, at kvinder er mere aktive med hensyn til religion. Vi ser, at kvinder er overrepræsenterede i forhold til mændene, når det drejer sig om praktisk udøvelse af religion, medlemskab i religiøse fællesskaber og i forholdet til den personlige tro, siger Marie Vejrup Nielsen, der har været med til at lave undersøgelsen for DR.

Sociale rammer gør kvinder mere religiøse

Når kvinder går mere i kirken end mænd, mediterer oftere end mænd og tror mere på livet efter døden end mænd, kan det i høj grad skyldes de sociale rammer i samfundet. Sådan lyder det fra religionssociolog Astrid Krabbe Trolle fra Københavns Universitet.

- I næsten alle samfund dominerer kvinder omsorgsområdet. De står for opdragelsen af småbørnene. De er der ved fødslen, ved døden og ved de andre vigtige overgangsritualer i livet, som alle er tæt forbundet med religion. Så fordi kvinder er mere i kontakt med religion, bliver de mere religiøse, fortæller Astrid Krabbe Trolle som en mulig forklaring på, hvorfor kvinder er mere religiøse end mænd. Det er altså kvindens rolle i familien og i samfundet, der kan tilskrives hendes større grad af religiøsitet.

Og den forklaring går godt i spænd med øvrig forskning på området, lyder det fra lektor i religionsvidenskab Marie Vejrup Nielsen.

- Kvinden spiller en helt central rolle i overførslen af religion fra en generation til den næste. Det er oftest kvinden, der opretholder de kirkelige traditioner såsom dåb og bryllup i familierne, og derved fører dem videre.

De feminine dyder

Religionssociolog Astrid Krabbe Trolle peger også på, at man kan se en lighed mellem personers karaktertræk og deres grad af religiøsitet. Således er personer, der kendetegner sig selv som omsorgsfulde, følsomme og intuitive ofte mere religiøse end personer, der kendetegner sig som rationelle og handlekraftige.

Og det er oftere kvinder end mænd, der placerer sig selv i gruppen med kvaliteter såsom omsorgsfuldhed og intuition.

- Bevidstheden om egen intuition kan måske forklare, hvorfor flere kvinder end mænd mener, at de har fornemmet spøgelser eller andre overnaturlige og uforklarlige fænomener. De tilskriver det muligvis deres særlige intuition som en slags sjette sans, forklarer Astrid Krabbe Trolle.

Forventningerne til kvinderne

Spørger man kønsforsker Lene Bull Christiansen fra Roskilde Universitet, er det dog med større sandsynlighed samfundets forventninger til kvinderne frem for deres personlige karaktertræk, der gør dem mere religiøse end mændene.

- I samfundet er der stadig en række normer for, hvordan man skal opføre sig som kvinde. Det forventes af kvinder, at de er mere åbne for følelser og udviser omsorg for folk omkring dem, siger Lene Bull Christiansen. Hun er altså enig i, at de sociale rammer har en vigtig rolle at spille, når det kommer til kvinders tro og religiøsitet.

Og samfundets forventninger til hvad det vil sige at være kvinde passer godt i tråd med, hvordan religion bliver opfattet i dag, fortæller Lene Bull Christiansen.

- Religion i dag er blevet en privat sag. Tidligere var det et offentligt anliggende, og kirken som institution havde en betydelig magt i samfundet. I dag fokuserer kirken på det nære og omsorgsfulde, og religion er noget, der i høj grad udøves inden for hjemmets fire vægge. Så når samfundet har en forventning om, at kvinder i højere grad end mænd står for det hjemlige, så kan det også styrke kvinders forhold til det religiøse, siger hun.