Lektor: Folkekirken er knækket over mellem by og land

ANALYSE: Andelen af danskerne der er medlem af folkekirken daler. Men bag tallene gemmer der sig en historie om markante regionale forskelle, pointerer lektor i religionsvidenskab.

Folkekirkens Danmarkskort er delt i storby, by og land, og de store forskelle i medlemstal og deltagelse i kirkelige handlinger bliver en større og større udfordring for folkekirken som institution, vurderer Marie Vejrup Nielsen.

Der er et langsomt, men stødt fald i deltagelsen i de traditionelle ritualer i den danske folkekirke og i medlemstallet. Bag disse tal gemmer der sig en historie om store forskelle på tværs af landet.

Folkekirkens Danmarkskort er opdelt i store regionale forskelle, hvor det især er udviklingen i København som adskiller sig fra resten af landet. Og det er i så høj grad, at det er udviklingen her som er med til at trække de nationale tal ned.

Marie Vejrup Nielsen

Lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet, hvor hun også er centerleder for Center for SamtidsReligion.

Speciale i blandt andet moderne kristendom og folkekirken som trossamfund.

Skriver analyser for dr.dk/tro.

I storbyen, som for eksempel i Københavns Stift, vælger omkring 40 procent at døbe deres børn. I Aalborg Stift er det omkring 85 procent, mens det i Haderslev Stift er lidt over 80 procent.

Uden for hovedstaden er det altså mange steder det mest almindelige at få sit barn døbt, ligesom det her også er helt naturligt at blive konfirmeret, når man er 14-15 år.

Folkekirkens Danmarkskort

Folkekirkens Danmarkskort er delt i storby, by og land, og de store forskelle i medlemstal og deltagelse i kirkelige handlinger bliver en større og større udfordring for folkekirken som institution.

På den ene side er der udfordringen i de helt store byers faldende dåbstal og medlemstal, som ses allertydeligst i København. På den anden side er der den generelle udfordring i hele landet, at der sker en affolkning af nogle af de områder, hvor folkekirken sådan set står stærkt i forhold til deltagelse i ritualer og medlemstal.

Folkekirken er til stede i hele Danmark og dette er et kerneelement i denne kirkes identitet. Dette gør, at folkekirken i høj grad bliver påvirket af samfundsforandringer i Danmark såsom affolkningen af yderområderne og den større og større koncentration af befolkningen omkring større byområder.

Fra land til by

De fine gamle hvidkalkede kirker ligger smukt i det danske kulturlandskab, men er mange steder i dag ikke længere centrum for en by med skole og butikker. Mange er flyttet tættere på en større by og her vokser forstæderne hele tiden. Det er her børnefamilierne flytter hen, og det er her, der bliver brug for ressourcer til barnedåb, konfirmation og de mange aktiviteter til denne målgruppe, som folkekirken står for.

Folkekirken er så at sige nødt til at flytte med sine medlemmer. Og her er den største udfordring ikke primært faldende dåbstal og lavt medlemstal: I stedet skaber fraflytningen fra landområderne til de mellemstore byer problemer med fordelingen af ressourcer.

Så ikke alene er Danmark delt i to, når det gælder spørgsmål om folkekirkens medlemstal og deltagelsen i kirkelige handlinger. De enkelte dele af Danmark oplever også en opdeling mellem vækstområder og affolkede områder.

Og folkekirken er forpligtet til at være til stede i alle disse sammenhænge ud fra den nuværende struktur. Uanset om medlemstallet er på 19 procent eller 98 procent, og uanset om der er tale om tætbefolkede eller affolkede områder af Danmark.

Nyt kerneområde for folkekirken

Dette er et eksempel på, hvordan samfundsforandringer, her i form af affolkningen af det såkaldte udkantsdanmark, er med til at skabe udfordringer for folkekirken.

Hverken storbyen eller den affolkede udkant er der, hvor folkekirken har et højt aktivitetsniveau, når det gælder medlemmers brug af kirkelige handlinger.

Kerneområdet er i dag i høj grad forstæderne omkring de overlevende vækstcentre i de forskellige dele af Danmark. Her bruger det store flertal af danskere fortsat den danske folkekirke som en del af markeringen af de store overgange i livet og deltager også gerne i en lang række af aktiviteter i kirken.

Når man ser på udviklingen af folkekirken i dag, skal man således være opmærksom på de store lokale og regionale forskelle som gemmer sig under de landsdækkende tal.

Nyhedsbrev TAG DR.DK KULTUR MED DIG

Få seneste anmeldelser og indblik i musik, film, bøger og kunst - hver torsdag.

Vis alle nyhedsbreve