Lektor: Globalisering kan ændre danskernes forhold til religion

I takt med den stigende globalisering er der mulighed for, at det danske religionslandskab kommer til at ændre sig i fremtiden, vurderer lektor i religionsvidenskab.

Den karismatiske kristendom med lovsang og tungetale oplever stor vækst ude i verden og derfor også i Danmark. Globaliseringen kan ændre det danske religionslandskab markant i fremtiden, lyder vurderingen fra lektor i religionsvidenskab Marie Vejrup Nielsen. (Foto: © søren bidstrup, Scanpix)

Af Marie Vejrup Nielsen, lektor i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet

Der står en gruppe nigerianske kristne med hænderne i vejret. De synger lovsange til gud, og de beder om sundhed og velstand. Stemningen er høj og intens. Alt dette sker i et lille, lånt lokale på Amager midt i den mørke, kolde danske vinter.

Religionernes landskab forandrer sig hele tiden og en af de store forandringer i dag er væksten i den globale, karismatiske-pentekostale kristendom, som vi herhjemme kender fra f.eks. fra menigheder inden for Pinsekirken.

Dette er en meget bred betegnelse for mange tusinder af menigheder og grupper over hele verden, som har et meget anderledes udtryk i deres kristendom end de gamle, historiske europæiske kirker.

Hele den verden er også kommet til Europa og til Danmark. Spørgsmålet er, om det så betyder større forandringer og dermed en anderledes fremtid for religion i Europa?

Religion i dag og i morgen

Det er svært at spå, især om fremtiden. Alligevel er det netop det, der er en af de store udfordringer ved at arbejde med religion i samtiden. Viser på religion i dag og forsøger at identificere de mønstre, der bliver gældende i morgen.

Danmark er en del af et sekulariseret Europa. Her fylder religion mindst, religiøse institutioner har ikke samme magt over samfundet som før, og befolkningen er generelt mindre troende og mindre praktiserende udi deres religion.

Det er kun en lille del af befolkningen, som tror på de klassiske religiøse dogmer om synd og frelse - eller på Gud som en kraft, der kan gribe ind i verden. Og det er kun få som ofte går i kirke om søndagen eller som vil kalde sig stærkt religiøse.

Langt de fleste er kulturreligiøse og har en mere eller mindre stærk tilknytning til den religion, som nu engang er den, der historisk har været tilknyttet deres land.

Forandringerne kommer også til Danmark

Men hvordan vil det se ud i fremtiden? Når mennesker og ideer i dag rejser over landegrænserne i fysisk form og gennem nye medier, så betyder forandring i verden omkring os også forandring i Danmark.

Hvad vil der for eksempel ske i forhold til de mennesker, der kommer til Danmark med en stærkere tro eller en mere intens religiøs praksis med sig?

Hvordan vil de trossamfund, der allerede er i Danmark forandre sig med inspiration fra udviklingen ude i verden, så som gamle kristne frikirker og miljøer inden for folkekirken?

Et centralt spørgsmål er, om det europæiske, sekulariserede forhold til religion er så stærkt at det vil sætte dagsordenen for forandringen, som så måske slet ikke bliver så stor.

Eller vil påvirkningerne fra omverdenen i stedet betyde, at Europa begynder at ligne den øvrige verden mere og mere, så man med tiden vil opleve en stærkere markering af religiøs identitet og tro?

Religion i krydsfeltet

Måske vil de nytilkomnes religionsniveau falde til det, der er typisk i for eksempel Danmark. Det vil betyde, at det sekulære mønster med lav personlig tro og populære kulturelle traditioner fungerer som en stor beroligende dyne, der lægger sig over selv den mest karismatiske, pinsekristne prædikant fra Latinamerika.

En anden mulighed er, at der komme nye stærke vækkelser netop med baggrund i den vækst, der er inden for karismatisk kristendom ude i verden eller med baggrund i helt andre religiøse traditioner, og at det religiøse landskab vil forandre sig voldsommere end det ser ud til at gøre lige nu.

Der er nok af spørgsmål for den, som er interesseret i, hvordan religion ser ud i fremtiden. Og her er et af de grundlæggende problemer, at vi undersøger nutiden og spår om fremtiden med begreber fra fortiden.

Vi leder efter det, vi allerede kender, og derfor er der stor fare for, at vi ikke opdager nye og spændende fænomener, selv når de er lige foran os. Som f.eks. eksempel de små, karismatiske menigheder i lånte lokaler rundt omkring i Danmark eller danske kristne unge, der bliver inspireret af en karismatisk menigheder i USA eller Australien og på den måde også forandrer de kristendomsformer, som har været i Danmark gennem længere tid.

Det forgangne år kan minde os om, at begyndelsen til et nyt år er et godt sted at overveje, hvad fremtiden vil bringe, når det gælder religion – og hvordan vi kan forstå alt det nye, som fremtiden har med.

Godt nytår!