Lektor: Pave Frans bag pilgrimsvandring til Odense

ANALYSE Pavens jubelår genopliver fortællingen om den katolske historie i Danmark og traditionen om pilgrimsvandring i Odenses gader og kirker.

Fra julen 2015 og til julen 2016 har Pave Frans I udråbt et jubelår. I Danmark er Sct. Albani Kirke i Odense udvalgt som særlig pilgrimskirke i jubelåret. (Foto: Collage) (© WikiMedia Commons)

Pave Frans I har formået at skabe overskrifter i medierne verden over - også i Danmark, hvor den katolske kirke er et forholdsvis lille kirkesamfund sammenlignet med Folkekirken.

Hans brug af moderne medier, hans tilgængelige sprog og nogle gange utraditionelle formuleringer har givet ham taletid i en lang række kontekster.

Men det er ikke kun nye medier som paven tager i brug for at skabe fornyet opmærksomhed om den katolske kirke.

Han bruger også traditionelle elementer fra kristendommens historie, som f.eks. at udråbe jubelår.

Og selvom det ikke er noget de fleste danskere måske har mærket noget til, så er også Danmark lige nu del af et sådant jubelår.

Markering af budskab

Fra julen 2015 og til julen 2016 har Pave Frans I udråbt et ”Nådens jubelår” eller ”den hellige barmhjertigheds år”.

Traditionen med jubelår trækker tråde tilbage igennem kristendommens historie og har forbindelse tilbage til en praksis, som kan findes i Det Gamle Testamente også.

I middelalderen bliver jubelåret en markering af et særligt helligt år, hvor man kan opsøge bestemte helligsteder og få aflad for sine synder.

I nyere tid benyttes jubelåret ofte af paven til at markere den Romersk Katolske kirkes budskab både internt i kirken og udadtil i verden.

En global kommunikation

Den Katolske Kirke er en global kirke. Tal for 2012 vurderer at der er ca. 1,1 milliarder katolikker på verdensplan.

Selvom hovedsædet stadigvæk ligger i Vatikanet i Rom, så er der tale om en kirke, som i dag i allerhøjeste grad rækker langt ud over Europas grænser, hvor flertallet af medlemmer i dag befinder sig.

Den Katolske Kirke er den eneste kristne kirke, som inden for én struktur skal omfatte medlemmer fordelt over næsten hele verden.

Og det hele er samlet under et fælles overhoved, Paven. Det betyder at de forskelle og spændinger der er mellem forskellige kulturer og verdensdele alle skal rummes inden for en, samlet struktur.

Dette sker i en balancegang mellem klare udmeldinger og lokal fleksibilitet, og fører naturligvis derfor også ofte til konflikter og debat.

Og en af måderne at holde det globale og lokale sammen på er netop gennem pavens udmeldinger om fælles markeringer så som jubelåret.

Aflad en vigtig del af jubelåret

Det jubelår paven har udmeldt indeholder muligheden for at troende katolikker kan opsøge bestemte udpegede helligsteder og derigennem opnå aflad.

Aflad er muligheden for at få tilgivelser for sine synder i denne verden igennem at gennemgå en proces, der indebærer, at den troende dedikerer sig til bestemte handlinger, som at besøge et bestemt helligsted, og at skrifte sine synder.

Aflad er således en del af en religiøs praksis med fokus på tilgivelse og soning. De vigtigste helligesteder i et jubelår er de fire hovedkirker i Rom, men alle katolske kirker er blevet bedt om at have særlig fokus på nåde og tilgivelse i jubelåret.

Bestemte kirker verden over er blevet udvalgt til at spille en særlig rolle i jubelåret og en af dem ligger i Odense.

Få aflad i Odense

I Danmark er Sct. Albani Kirke i Odense udvalgt som særlig pilgrimskirke i jubelåret og her er der arrangeret en række pilgrimsvandringer til kirken, som en del af den kirkelige praksis i forbindelse med aflad og fokus på ens liv som troende katolik.

Indlagt på turen er en mulighed for at besøge graven for den danske katolske helgen Sct. Knud, som er begravet i Odense Domkirke, som i dag er en luthersk-evangelisk Folkekirke.

Den katolske kirke, som er en mindretalskirke i Danmark, med en lang historie i landet, benytter således jubelåret til at genaktivere fortællingen om den katolske historie i Danmark og traditionen om pilgrimsvandring i Odenses gader og kirker.

På den måde trækkes der tråde både til traditionen og historien og der skabes samtidigt nye rammer om det levede liv som katolik i en dansk sammenhæng.

Jubelåret og de markeringen af de udvalgte kirker er på den måde et billede på, hvordan store, gamle kirker, som den katolske kirke, benytter deres traditioner til at skabe sammenhæng og fællesskab på tværs af en global kirke.