Medlemsfald: Stadig færre danskere er medlem af folkekirken

Andelen af danskere, der er medlem af den danske folkekirke, er faldet markant i løbet af de sidste ti år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Stadig færre danskere er medlem af folkekirken, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Folkekirken mister fortsat sit greb i den danske befolkning.

Den 1. januar 2016 var 76,9 procent af danskerne medlemmer af folkekirken. Det viser netop opgjorte tal fra Danmarks Statistik.

I 2006 var medlemstallet 83,0 procent, hvilket med andre ord vil sige, at der er sket et fald på mere end seks procentpoint på ti år.

Ifølge religionssociolog Peter Lüchau skal medlemsfaldet blandt andet ses som et udtryk for, at Danmark har fået et mere komplekst religiøst landskab som følge af indvandring. Han mener dog ikke, at faldet kan forklares af indvandringen alene.

- Tager man danskerne med indvandrerbaggrund ud af regnestykket, ser man stadig et reelt fald. Man kan med rette sige, at der dør flere ud af folkekirken, end der bliver døbt ind i den, forklarer han.

Som det ser ud i dag, er cirka 90 procent af de danskere, der dør, medlemmer af folkekirken. Imens ligger andelen af nyfødte, der bliver døbt og dermed bliver medlemmer af folkekirken, på omkring 64 procent.

Skred mellem generationerne

Ifølge tallene fra Danmarks Statistik, er det særligt danskere i starten af 30’erne, der har den laveste andel af folkekirkemedlemskab.

Centerleder ved Center for SamtidsReligion ved Aarhus Universitet, Marie Vejrup Nielsen, ser også forskellen på generationerne og deres tilhørsforhold til folkekirken, som den primære årsag til medlemsfaldet.

- Jo yngre folk er, jo mindre loyale er de overfor traditioner, lyder forklaringen fra Marie Vejrup Nielsen.

Hun mener dog, det er svært at give en entydig forklaring på, hvorfor det ser sådan ud blandt den yngre generation. Igennem sin forskning har hun blandt andet beskæftiget sig med netop de yngre generationers brug af kirken, og her ser hun fortsat et stort brug af kirkens tilbud:

- De yngre børnefamilier er generelt glade for folkekirken og sender ofte deres børn til diverse tilbud i kirken, fortæller hun med henvisning til folkekirkens rolle som central aktør i danske familiers livsfejringer såsom dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser og nye aktiviteter som mini-konfirmand og babysalmesang.

Faldet vil stagnere

Folkekirken har oplevet en stødt nedgang i medlemstallet siden 1990, hvor mere end 89 procent af danskerne var medlemmer af folkekirken.

Peter Lüchau forventer, at faldet vil stagnere en gang i fremtiden.

- Hvis man sammenfatter medlemstallet med andelen af danskere, der tror på Gud, må man forvente, at faldet i folkekirkens medlemstal vil stoppe et sted mellem 60 og 70 procent, siger han.

Ifølge religionssociologen ligger der flere udfordringer for folkekirken fremadrettet.

- Den største udfordring for folkekirken er, at den måde danskerne er kristne på, er under forandring. Hvor de tidligere var kristne på samme måde og troede på de samme ting, er de i dag kristne på helt deres egen måde og sidder i kirken som individer og ikke som et fællesskab. Danskernes tro er gået fra at være fælles til at være individuel. Det betyder at folkekirken skal indstille sig på at forskellige medlemmer forventer forskellige ting af den, hvilket jo ikke tidligere har været tilfældet, siger han og fortsætter.

- Hvis ikke kirken indstiller sig på det, kan den få problemer fremadrettet.

Domprovst: Kirken må være opsøgende

Spørger man domprovst ved Københavns Domkirke, Anders Borre Gadegaard, forholder han sig primært til, at tallet er nogenlunde stabilt på landsplan, ligesom tallene viser, at det stadig er det klare flertal af danskerne, der er medlemmer af folkekirken.

- Tallene viser, at vi er relativt gode til at holde kontakten og være relevante for danskerne. Vi mener også, det viser, at størstedelen af danskerne ønsker det tilhørsforhold, som folkekirken tilbyder, siger han.

Ifølge Anders Gadegaard ligger der dog en udfordring for folkekirken nu og i fremtiden.

- I dag bliver folkekirken nødt til at være opsøgende for at møde sine medlemmer. Vi kan ikke forvente, at folk kommer til os, sådan som det var tilfældet tidligere.