Moder Teresa: Barmhjertighedens ikon, religiøs superstjerne og fundamentalist

PORTRÆT: Hun er blevet kaldt et af den katolske kirkes stærkeste brands. Senere i år bliver Moder Teresa gjort til helgen. Historien om mennesket bag myten gemmer både på lys og mørke.

En ny radiodokumentar på P1 går bagom nonnen Moder Teresa, der helgenkåres senere i år. (Foto: © uppa.co.uk © UPPA/Photoshot. All rights reserved.)

Hun var et barmhjertighedens ikon. En sand superstjerne i den katolske kirke, der både vandt hjerter verden over og Nobels fredspris for sit arbejde for de fattige og syge i slummen i Calcutta i Indien.

Men hun var også en kontroversiel spiller på verdensscenen, der i sin takketale ved modtagelsen af Nobels fredspris foran hele verdens ledere talte dunder mod den fri abort, som hun anså som verdens sande ondskab, ligesom hendes organisation Kærlighedens Missionærer blev beskyldt for horrible forhold på dens institutioner for børn og døende under hendes ledelse.

Moder Teresa delte vandene og skabte overskrifter både i livet og i døden.

Mest af alt blev hun kendt og anset for at være en engel på jorden. Men nyere undersøgelser om hendes liv og levned har åbnet op for en mere dyster side af den lille nonne. Til september gøres Moder Teresa til helgen i den katolske kirke.

Forud for helgenkåringen senere på året, går en ny radiodokumentar på P1 bagom mennesket og myten Moder Teresa. For var hun godheden selv – eller var hun snarere myten om den gode?

Vejen til at blive Moder Teresa

Det var arbejdet blandt de fattigste af de fattige i slummen i den indiske by Calcutta, som gjorde Moder Teresa verdensberømt og til en religiøs superstjerne, men vejen til den indiske slum begyndte allerede i hendes tidlige ungdom.

Hun blev født i byen Skopje i det daværende Serbien i august 1910. Her fik hun navnet Agnes Gonxha Bojaxhiu. Da hun var bare 12 år gammel meddelte hun, at hun ville være nonne, og så snart hun var fyldt 18 år, forlod hun hjemmet i Skopje for at tilslutte sig Loretoordenen.

Det blev den kommende Moder Teresas endelige afsked med familien. Hun besøgte ikke sine søskende, ligesom hun ikke kom til familiens begravelser.

I 1937, da Agnes var 27 år, aflagde hun de evige løfter om fattigdom, kyskhed og lydighed. Her tog hun navnet Teresa, og sagde for evigt farvel til Agnes Gonxha Bojaxhiu. Ni år senere i 1946 stiftede hun Kærlighedens Missionærer. Moder Teresa var født.

MODER TERESA

  • 1910: Moder Teresa fødes i Skopje i det daværende Serbien. Hun får navnet Agnes Gonxha Bojaxhiu. Familien tilhører det albanske mindretal, og er katolikker.

  • 1928: Agnes forlader sin familie og tilslutter sig Loretoordenen.

  • 1937: Agnes aflægger de evige løfter og bliver nonne. Hun hedder nu Søster Teresa.

  • 1946: Søster Teresa stifter Kærlighedens Missionærer. Med hendes egne ord er det Guds vilje, at hun skal arbejde og hjælpe de fattige og syge i slummen i Calcutta. Hun bliver til Moder Teresa.

  • 1979: Moder Teresa modtager Nobels fredspris.

  • 1997: Moder Teresa dør den 5. september, 87 år gammel.

  • 2002: Det første mirakel godkendes af den katolske kirke.

  • 2003: Moder Teresa saligkåres.

  • 2015: Det andet mirakel godkendes af den katolske kirke.

  • 2016: Den 5. september, på Moder Teresas dødsdag, udnævnes hun til helgen.

Et kald fra Gud

Kærlighedens Missionærer fokuserede deres godgørende arbejde på børn og syge i slummen i storbyen Calcutta i det nordlige Indien.

Moder Teresa beskrev arbejdet som et kald fra Gud; som en besked direkte fra Jesus om, at hun skulle tjene ham igennem sit arbejde med de fattige og dem i nød. I breve beskriver hun, hvordan hun blev kaldt ud i slummen. Hendes virke for børnene, de fattige og de døende gjorde hun af kærlighed til Gud:

- Jeg vil tjene de fattige kun for kærlighed til Gud, skrev hun til sin skriftefader.

For Moder Teresa spillede troen en altoverskyggende rolle igennem hele livet. Og ikke kun på den umiddelbare måde, man kunne forvente sig af en katolsk nonne. For Moder Teresa var troens fravær et lige så levende element i hendes trosliv, som troens tilstedeværelse.

I 2013 udgav en gruppe canadiske forskere en rapport med titlen 'Den mørke side af Moder Teresa'. Rapporten bygger på 502 dokumenter om hendes liv og arbejder, hvilket svarer til 96 procent af al den litteratur, der findes om hende.

En stor del af den litteratur er breve, som Moder Teresa skrev til sin skriftefader igennem hele sit nonneliv, og de viser en dyster, til tider opgivende og nærmest depressiv Moder Teresa, der i flere omgange vaklede i sin tro på Gud og Jesus.

- Hvis jeg nogensinde bliver helgen, bliver jeg helt sikkert en mørkets helgen, skrev hun i et andet brev til sin skriftefader.

Det skabte overskrifter verden over, da en gruppe canadiske forskere i 2013 udgav rapporten 'Den mørke side af Moder Teresa'. Rapporten bygger på 502 dokumenter om Moder Teresas liv og arbejde, hvilket svarer til 96 procent af al den litteratur, der findes om hende. (© Time Magazine)

Global succes og pengemaskine

På trods af dybe og eksistentielle kampe med sig selv, formåede Moder Teresa at skabe en stærk organisation i Kærlighedens Missionærer, der med hende i front voksede til at blive en stor organisation i den katolske kirke med konventer i hele verden.

Det skønnes, at der i dag er langt over 500 konventer i 125 lande; i Danmark på ydre Nørrebro i København, hvor de danske kærlighedsmissionærer i år har huseret i 40 år.

Kærlighedens Missionærer modtog med Moder Teresa i spidsen mere end 600 millioner kroner om året i donationer, der både kom fra helt almindelige mennesker og velgørenhedsorganisationer, men også fra økonomiske svindlere og diktatorer.

Store dele af donationerne gik direkte ind på en konto i Vatikanet i Rom, hvorfra kun en lille brøkdel nåede helt frem til de fattige i slummen i Calcutta. Men hvordan pengene er blevet brugt, vides ikke, for Kærlighedens Missionærer oplyste og oplyser stadig ikke om organisationens økonomiske forhold - på trods af at det er lovpligtigt i Indien.

Hyldet som en engel på jord

Da Moder Teresa i 1979 modtog Nobels fredspris gik hun på scenen iklædt sin hvide nonnedragt med de karakteristiske blå striber til stående ovationer. Hun bad de fremmødte fremsige en bøn med hende, og hun mindede tilhørerne om fokusset på verdens udsatte og fattige.

Men størstedelen af talen blev et dunderord mod den fri abort, som Moder Teresa var indædt modstander af, og som hun anså som den største trussel mod verdensfreden.

Moder Teresas syn på den fri abort blev debatteret heftigt, og var med til at dele vandene omkring hende. Alligevel var hun elsket verden over, og de negative overskrifter var ikke til hinder for, at Moder Teresa allerede i livet hyldet som en helgen og et forbillede på tværs af kontinenter og religioner.

Efter sin død den 5. september 1997 blev hun ført igennem slummen liggende på en blomsterklædt vogn. Efter vognen fulgte et langt optog, der blev sluttet af med en armeret militærvogn. Et optog værdigt for en helgen.

Og i år, 19 år efter sin død, får Moder Teresa så endelig sin helgentitel, når hun den 5. september bliver til Sankt Teresa af Calcutta.