Muslimsk sundhedspersonale tager juletjansen

SOSU-assistenter, sygeplejersker og andet sundhedspersonale med muslimsk baggrund tager en stor del af slæbet i juledagene på hospitaler, plejehjem og ældreboliger.

Sundhedspersonale med muslimsk baggrund tager gerne vagterne på plejehjemme, sygehusene og i hjemmeplejen i juledagene, lyder det fra flere fagorganisationer. (Foto: COLOURBOX © COLOURBOX)

Mens størstedelen af Danmarks befolkning går i kirke og samles med familien for at spise julemiddag, danse om juletræ, pakker gaver ud og spise julefrokost, tager mange sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andet sundhedspersonale med muslimsk baggrund sig af syge, ældre og andre plejekrævende borgere. De tager tjansen i juledagene for at give deres kristne kolleger mulighed for at holde fri på årets vigtigste højtid.

- Jeg ved, hvor vigtigt det er for mig som muslim at kunne samles med familien ved vores højtider. Så jeg vil gerne sørge for, at mine kristne kolleger kan være sammen med deres familie til jul, siger Ahu Demir, der har muslimsk baggrund og er ansat i en deltidsstilling som social- og sundhedsassistent på omsorgscentret Kærbo i Ishøj, der består af pleje- og ældreboliger, aktivitetscenter, genoptræningscenter og dagcenter for ældre og syge borgere.

Hun har lovet sig ud til adskillige vagter i juledagene, blandt andet juleaftensdag, hvor hun er på vagt sammen med en fastansat etnisk dansker.

- Vi har gjort vores bedste for at få det til at gå op, så de fleste, der gerne vil holde jul, kan have fri. Hanne, som jeg har vagt sammen med juleaften, vil også gerne fejre jul med familien, så jeg vil gøre mit bedste for, at hun måske kan gå lidt tidligere, siger hun.

Forståelsen går begge veje

Ahu Demir tilføjer, at hun også oplever, at betænksomheden og forståelsen går den anden vej.

- Når vi har vores muslimske højtider, er de etniske danskere søde til at tage vagterne, så vi kan holde fri. Det er lige præcis det, et godt samarbejde handler om, og det viser også, at i det daglige er der ikke alle de problemer med religion, som man ofte høre om i medierne, siger Ahu Demir, der blandt andet bærer tørklæde på arbejde.

- Det har aldrig givet problemer, for på mit arbejde er jeg først og fremmest et menneske, som gerne vil være god mod andre, sådan som min hellige bog siger, at jeg bør, og som Bibelen også fortæller de kristne, at de skal gøre, siger hun.

Hjælper på tværs af religiøse skel

FOA’s formand Social- og Sundhedssektoren, Karen Stæhr, bekræfter Ahu Demirs beskrivelse af det gode samarbejde.

- Vi har ingen undersøgelser på området. Men det er vores klare indtryk, at denne her praksis er meget udbredt. Man hjælper hinanden på tværs af religiøse skel og på tværs af holdninger til religion. For nogle er det vigtigt at holde fri i helligdagene, for andre er det mindre vigtigt, og generelt tager kollegerne meget hensyn til hinanden og går langt for at få det hele til at gå op, siger hun.

Karen Stæhr tilføjer, at det for en del år siden, da der var færre muslimer blandt de ansatte i social- og sundhedssektoren, typisk var ansatte uden børn, der tog tjansen juleaften, så kolleger med børn kunne holde fri, og så byttede man rundt nytårsaften.

- Så det er en god tradition, man fortsætter i tråd med, hvordan de ansattes behov og ønsker har udviklet sig, siger hun.

Kan lide at arbejde i julen

En anden af de muslimske ansatte på Kærbo i Ishøj, social- og sundhedsassistent Adile Sütcü, tager ligesom sin kollega Ahu Demir et par vagter i juledagene. Og hun glæder sig til at være på arbejde, mens andre danser om juletræ og spiser flæskesteg og risalamande.

- Jeg kan godt lide tanken om, at mine kristne kolleger får en god jul, fordi jeg tager nogle vagter. De gør det samme for mig til vores muslimske fester, for de ved, at det er vigtigt for mig. Mine kolleger ved godt, at alt det, de ser om terror i tv, ikke har noget med almindelige muslimer at gøre. De kender mig, og vi hjælper hinanden.

Adile Sütcü tilføjer, at hun godt kan lide at arbejde i juledagene.

- Jeg kan godt lide stemningen, duften, musikken. Det er hyggeligt, siger hun.

Muslimsk personale populært hos de ældre

Hos Ældre Sagen er der lutter ros til den måde, plejehjem og andre dele af ældreplejen får tingene til at fungere omkring højtiderne. Her siger chefkonsulent Margrethe Kähler:

- Det er vores indtryk, at det fungerer fremragende, og det er et smukt udtryk for kulturel udveksling. Vi hører generelt, at de ældre er meget glade for det muslimske personale, fordi de typisk har respekten for de ældre og forståelsen for religionens og familiens betydning indbygget i deres kultur.

Margrethe Kähler tilføjer, at det naturligvis er optimalt, at de ansatte taler så godt dansk, at de kan tale med de ældre og synge lidt med på nogle julesalmer.

- Men det er også mit indtryk, at langt de fleste kan det, og mange er jo født og opvokset i Danmark og taler sproget flydende, siger hun.

Facebook-hyldest til mange faggrupper

Elmas Berke, forfatter, debattør og kvindesagsforkæmper med muslimsk baggrund, skrev for nylig en hyldest på Facebook til de mange danske muslimer, der tager vagter i juledagene for, at deres kristne kolleger kan være sammen med familien i julen.

Hun mener, at det er værd at lægge mærke til som et tegn på medborgerskab på tværs af religiøse forskelle, og hun understreger, at det gælder både i sundhedssektoren og i andre sektorer:

- Jeg kender rigtig mange muslimer, der i denne tid skriver sig på vagter for, at deres etnisk danske kolleger kan være sammen med familien i julen. Det er læger, sygeplejersker, SOSU-assistenter, pædagoger, taxa-og buschauffører, butiksassistenter osv. Det er de faggrupper, der får det hele til at rulle, når vi andre flader ud derhjemme. Det er et godt eksempel på, hvordan det hele foregår ude i virkeligheden, hvor kolleger som det naturligste tager vagter for hinanden til hinandens højtider. Det handler ikke så meget om religion, men om empati og forståelse. Selv for en kulturmuslim som mig betyder det meget at være sammen med familien til eid, og jeg ved, at det samme gælder for de fleste danskere til jul, siger hun.

Vilje til at træde til

Overlægeforeningen oplyser, at der næppe er lavet undersøgelser af, i hvor stort omfang muslimer og andre ikke-kristne påtager sig vagterne i juleperioden. Men Overlægeforeningens formand, Anja Mitchell, bekræfter, at det finder sted:

- Der er en velvilje over for at træde til. På min arbejdsplads ser vi af og til, at personale med muslimsk baggrund og folk, som af andre grunde ikke fejrer jul, tager flere af vagterne, og det er mit indtryk, at det også sker på andre hospitaler, siger Anja Mitchell, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Herlev Hospital.

Dansk Sygeplejeråd oplyser, at foreningen ikke har noget overblik over, hvor almindeligt det er, at kolleger bytter vagter efter religiøst tilhørsforhold i forbindelse med højtiderne. Foreningen har derfor ikke nogen holdning til, hvordan man får tingene til at fungere på de enkelte afdelinger på sygehusene.