Ny måling: Flertal vil adskille stat og kirke

Mere end halvdelen af danskerne ønsker, at folkekirkens tætte forbindelse til staten skal ophøre.

Ifølge Grundloven understøttes den danske folkekirke af staten, men det vil et flertal i befolkningen nu lave om på.

I mere end 1.000 år har kirken spillet en central rolle i danskernes liv og hverdag. I det rødbedefarvede pas troner Jellingestenen frem på første side og sender en kærlig hilsen til Harald Blåtand, der gjorde danerne kristne omkring år 1000, mens den danske folkekirkes særlige status er nedskrevet sort på hvidt i Grundloven.

Men nu skal det være slut med folkekirkens tætte forbindelse til staten. I hvert fald hvis det står til et flertal af danskerne.

I en ny undersøgelse foretaget af Epinion for DR blandt 1.095 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år, svarer 55 procent, at de er helt enige eller enige i, at stat og kirke skal adskilles.

- Det er længere tids udvikling i danskernes syn på religion, der begynder at slå igennem, lyder det fra Brian Arly Jacobsen, der er religionssociolog ved Københavns Universitet.

Man har et individuelt syn på religionens rolle, og ønsker med andre ord ikke, at én kirke og trosretning skal kendetegne landet og dets befolkning som helhed, uddyber han.

Ingen generationskløft

Dykker man ned i tallene ser man, at der ikke er tale om store generationskløfter, når det kommer til danskernes syn på stat og kirke. 61 procent af de 18 til 34-årige er helt enige eller enige i, at kirken skal adskilles fra staten, mens det gælder 56 procent af dem, der er over 56 år.

På Roskilde Universitet ser lektor i praktisk filosofi Sune Lægaard undersøgelsens resultater som en naturlig forlængelse på de sidste ti års religionsdebat.

Igennem sin forskning har han blandt andet beskæftiget sig med forholdet mellem politik og religion og sekulariseringen af samfundet, og han mener, man i virkeligheden bør se undersøgelsens resultater i lyset af danskernes manglende forhold til folkekirken.

- Flertallet af danskerne har en kulturel og traditionel tilknytning til kirken, men den betyder som sådan ikke noget for dem. Man sender ikke kirken mange tanker i løbet af hverdagen. Så når det overvejende flertal af danskerne går ind for en adskillelse af stat og kirke, handler det i virkeligheden om noget helt andet, forklarer han.

En principsag

Sune Lægaard peger på, at adskillelse af kirke og stat bliver en del af den principielle debat om religion i det offentlige rum, som man blandt andet kender fra debatten om svinekød i daginstitutioner og medarbejderes ret til at bære religiøse symboler på offentlige arbejdspladser, og som i mange tilfælde er endt som en politisk debat.

- Flertallet synes ikke, man skal blande religion og politik, og man ønsker ikke, at religiøse grupper skal have særbehandling. Derfor er det kun naturligt, at man så går ind for en adskillelse af stat og kirke.

Og der er da også nogenlunde enighed på tværs af den røde og blå partifarve - i hvert fald når det kommer til vælgernes holdning. 49 procent af de borgerlige vælgere mener, at stat og kirke skal adskilles, mens det gælder 63 procent af ventrefløjens vælgere.

Brian Arly Jacobsen fra Københavns Universitet spår dog en adskillelse af stat og kirke lange udsigter:

- Som det ser ud nu, er der ikke den store, fælles konsensus om en ændring af Grundloven, som er nødvendig, hvis man skal ændre på forholdet mellem stat og kirke. Men det er interessant, fordi det viser, at politikerne ikke er helt i tråd med befolkningen på dette emne, afslutter han.

Religionsrapport på P1 sætter i dag spørgsmålet om adskillelse mellem stat og kirke til debat. I studiet er SF's formand Pia Olsen Dyhr og kirkeordfører fra Liberal Alliance, Mette Bock. Lyt med på P1 klokken 11:03.

https://www.facebook.com/DRNyheder/posts/1127304413986748