OVERBLIK Her er 3 argumenter for og imod adskillelse af stat og kirke

Nogle mener, folkekirken er en del af den danske kultur. Andre mener, at folkekirkens særstatus diskriminerer andre trossamfund.

Båndet mellem stat og kirke er fastslået i paragraf 4 i Grundloven.

Folkekirken debatteres fra tid til anden, og der sættes ofte fokus på båndet mellem stat og kirke, der i Danmark er fastslået ved lov. Argumenterne for og imod en adskillelse er mange, og de bliver smidt på bordet i både politiske og kirkelige diskussioner.

DR Tro har lavet en oversigt over en række af argumenterne fra begge lejre. Listen er sat op i vilkårlig rækkefølge og skal ikke opfattes som udtømmende.

  • Staten skal være for alle, og religion er en privat sag. Derfor skal staten ikke knyttes til en særlig trosretning.

  • Statslige myndigheder såsom ministerier bør ikke bestemme over kirkelige forhold. I den nuværende ordning er Kirkeministeriet og Kirkeministeren folkekirkens øverste myndighed og sætter dermed den lovmæssige ramme.

  • Folkekirkens særstatus og økonomiske forhold diskriminerer andre trossamfund, trosretninger og dem der ikke bekender sig til en religiøs overbevisning.

  • Folkekirken er en del af dansk kultur, identitet og historie. Folkekirkens særstatus skal bevares for at værne om den danske kulturarv.

  • Hvis stat og kirke bliver adskilt, så vil kirken have større frihed til at blande sig i politiske spørgsmål. Men kirken bør være en upolitisk institution. Den skal være et sted, hvor der fokuseres på de trosmæssige forhold.

  • Folkekirkens status er fastslået i Grundlovens paragraf 4. Det tætte bånd mellem stat og kirke skal bevares af respekt for Grundloven.

Kilder: Følgende partiers hjemmesider: Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Derudover Humanistisk Samfund, Ateistisk Selskab, Landsforeningen af Menighedsråd, folkekirken.dk og DR1-programmet ’Langt fra Borgen’.

Facebook
Twitter