Reformationen skal få turister til provinsen

Flere steder i landet satser kommuner på, at reformationen kan være med til at markedsføre lokale vartegn og glemt danmarkshistorie. Hvis det skal blive en succes, kræver det en original tilgang til begivenheden, vurderer brandingekspert.

Reformationen i Danmark har blandt andet historiske rødder i Haderslev og Viborg. Begge byer er gået stort ind i markeringen af 500-års jubilæet i år. På billedet ses turister i domkirken i Wittenberg, hvor reformationen begyndte i 1517. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Når man skal have turister til at besøge nogle af de mindre kendte vartegn rundt om i Danmark, er det altid godt at have en god historie og ikke mindst en god anledning i ærmet.

Og i år giver reformationens 500-års jubilæum kommuner og kulturinstitutioner rundt om i landet en anledning til at finde historier frem fra historie-skuffen, som man håber kan være med til at sætte fokus på lokalområdet.

I Sønderjylland samarbejder Haderslev Kommune med stiftet om en række projekter, mens kommunen også har egne projekter målrettet både borgere i området og besøgende. De udmønter sig især i historiske og kulturelle arrangementer, hvor fokus er på folkeoplysning.

- Det er en mulighed for os for at fortælle en del af danmarkshistorien, som vi mener, ikke har fået den store opmærksomhed i historiebøgerne, fortæller Gry Vissing Jensen, der er kulturkoordinator i Haderslev Kommune.

Hun fortæller, at man især har fokus på at fortælle, hvordan reformationen allerede nåede Haderslev i 1526 – hele ti år før det øvrige Danmark blev reformeret – og at man i forlængelse heraf ser en klar mulighed for at markedsføre byen og regionen i anledning af reformationsmarkeringen.

- Haderslev har en historie, der skiller sig ud, og den håber vi, folk har lyst til at dykke ned i. Og i en tid hvor historien optager danskerne, giver det god mening at bruge reformationsjubilæet til at brede den del af danmarkshistorien ud, som knytter sig til Haderslev, og give nye perspektiver, siger Gry Vissing Jensen.

En del af turismestrategien

Længere mod nord har Viborg Kommune også sat alle sejl ind på at gøre byen til vartegn for reformationen i Danmark, og her håber man også på, at områdets rolle i den danske reformation kan få lokket turister til.

Steen Lindgaard, der er kulturchef i Viborg Kommune, fortæller, at man bruger 500-året for reformationen aktivt i kommunens turismestrategi.

- En stor del af Viborgs historie er knyttet til Martin Luther og reformationen, og flere steder i byen er der den dag i dag synlige aftryk af reformationen. Det giver os mulighed for at formidle byens historie igennem fortællingen om reformationen.

Reformationen nåede Viborg via præsten Hans Tausen, der gennemførte Luthers ideer og reformerede byen i 1529, syv år før det øvrige Danmark.

I Viborg her man især fokus på arrangementer, der skal trække linjer fra reformationen til nutiden, og Steen Lindgaard håber på, at reformationsmarkeringen kan give anledning til at diskutere, hvordan vores samfund er blevet til det, det er i dag.

Blandt Viborg Kommunes initiativer er et særtillæg om byen i den tyske udgave af magasinet National Geographic. Steen Lindgaard fortæller, at man håber på, at man på den måde kan nå det tyske publikum og dermed tyske turister.

Reformationens 500-års jubilæum er en stor begivenhed i Tyskland. Man regner med, at jubilæet vil føre en stor mængde turister til Wittenberg i Tyskland, hvor reformationen startede i 1517, såvel som til de øvrige europæiske byer, som har forbindelser til reformationen.

Originalitet er nøglen

Det er ikke kun lokalt, at årets jubilæum bliver brugt til at sætte fokus på kulturelle vartegn og historier.

Hos turismeorganisationen VisitDenmark har man sat fokus på reformationsåret på deres liste over begivenheder i Danmark i 2017. Den liste kan blandt andet findes på VisitDenmarks engelske hjemmeside.

Ifølge brandingekspert Rune Dalgaard, der er brandingdirektør hos kommunikationsbureauet Advice, kan det blive en udfordring, når flere kommuner, organisationer og institutioner alle forsøger at markedsføre sig på den samme begivenhed, som det er tilfældet med reformationsjubilæet.

- Det stiller høje krav til originaliteten. Hvis alle taler om den samme begivenhed, og prøver på at markedsføre sig ud fra den samme type historie og den samme type arrangementer, så bliver det sværere for folk at adskille de forskellige aktører fra hinanden.

Han påpeger, at de forskellige arrangementer kan få god gennemslagskraft i lokalbefolkningen rundt om i landet, fordi folk her umiddelbart vil være mere interesseret i det lokalhistoriske. Udfordringen ligger, når man skal nå bredere ud.

- Men finder man den gode historie, der knytter sig til reformationen og lokalområdet, kan det derimod være en styrke, fordi man med jubilæet får den åbenlyse anledning til at sætte fokus på byen og dens historie, siger Rune Dalgaard, der også mener, at det er en fordel, når kommunerne vælger at lægge en nutidig vinkel på jubilæet. Det gør det mere relevant, fortæller han.

Kort om reformationen

  • Startede i 1517 i den tyske by Wittenberg, da munken Martin Luther satte sine 95 teser op på døren til domkirken

  • Reformationen var et opgør med den katolske kirke. Med reformationen blev den protestantiske kristendom indført.

  • Danmark blev officielt reformeret i 1536, men allerede i 1526 blev reformationen gennemført i Haderslev, der dengang var en del af hertugdømmerne Slesvig og Holsten. I 1529 blev Viborg reformeret.

Facebook
Twitter