#RIP: Vi sørger i fællesskab på sociale medier

I ugens løb har to verdenstjerners uventede dødsfald skabt kollektiv sorg på Facebook og Twitter.

Vi deler vores sorg over kendte menneskers død på sociale medier. Ifølge flere eksperter er det helt naturligt.

Hyldest, sorg og fortvivlet taknemmelighed har fyldt de sociale medier denne uge ovenpå musikikonet David Bowie og skuepiller Alan Rickmans død.

Billeder, videoer, gifs og personlige beretninger er blevet delt med hashtaggene #RIPDavidBowie og #RIPAlanRickman på medier som Facebook, Instagram og Twitter, hvor fans fra hele verden har samlet sig i fælles sorg over den bratte afsked med deres idoler.

Og det er helt naturligt, at vi tyer til de sociale medier, når vi får behov for at udtrykke vores sorg over for eksempel David Bowie eller Alan Rickman. De sociale medier har nemlig skabt et helt særligt rum for den sorg der opstår, når et kendt menneske går bort.

vores udtryk for sorg på de sociale medier (er) i høj grad relateret til os selv og vores egne minder

lisbeth klastrup, forsker i sociale medier

Den offentlige sorg er blevet legitim

- Det er blevet legitimt at udtrykke sin sorg, fordi man på de sociale medier i høj grad befinder sig i interessefællesskaber, hvor man er i kontakt med mange, der interesserer sig for det samme som en selv og som derfor har det på samme måde, fortæller Lisbeth Klastrup, som forsker i sociale medier ved IT-Universitetet i København.

Tidligere var samtalen om stjerners pludselige dødsfald i høj grad én, der ville finde sted over kaffen på folks arbejde. Det er den stadig ifølge Lisbeth Klastrup, men hun peger på, at den er blevet suppleret med samtalen på de sociale medier.

Derudover bliver sorgen over for eksempel David Bowies død også en måde for folk at vise og fortælle lidt af deres egen historie, hvorfor den aktive deling af ens sorg bliver en naturlig forlængelse af, hvordan man i forvejen agerer på de sociale medier, vurderer Lisbeth Klastrup.

- På den måde er vores udtryk for sorg på de sociale medier i høj grad relateret til os selv og vores egne minder, siger hun.

Medierne har skabt vores forhold til stjernerne

Spørger man Jakob Linaa Jensen, der er forskningschef i sociale medier ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er medierne det oplagte sted for at dele vores sorg over stjerner, der går bort.

I høj grad fordi vores forhold til dem vi sørger over, er blevet opbygget gennem medierne.

- Vi føler, vi kender dem, fordi vi har fulgt dem på godt og ondt via medierne. Igennem medierne har vi opbygget en relation til dem, fortæller Jakob Linaa Jensen.

For os levede de i medierne, de døde i medierne og de mindes i medierne

Michael Hviid Jacobsen, professor

Ifølge Michael Hviid Jacobsen, der er professor ved Aalborg Universitet, hvor han blandt andet har forsket i danskernes forhold til døden, et det oplagt for folk, at dele deres sorg over en afdød kendt på de sociale medier.

- Det er mennesker, som vi primært har kendt gennem deres professionelle virke som skuespillere, musikere, kunstnere og kendisser. Derfor forekommer internettet også velegnet til at udtrykke vores sorg over, at de ikke er her længere. For os levede de i medierne, de døde i medierne og de mindes i medierne. Det havde derimod været underligt, hvis vi udtrykte vores sorg over mennesker, som vi kendte inderligt og intimt, udelukkende gennem Facebook, Twitter og Instagram, siger han.

Kollektiv sorg er ikke noget nyt

Både Jakob Linaa Jensen og Michael Hviid Jacobsen forklarer, at den kollektive sorg over en afdød kendt på ingen måde er et nyt fænomen – heller ikke i medierne. De henviser til både John F. Kennedy, Grace Kelly og prinsesse Dianas pludselige dødsfald, der også blev dækket markant i medierne, og som fik verden til at gå i fælles sorg.

Men med de sociale mediers indtog i vores hverdag, har den kollektive sorgproces ændret sig, fordi den mediebårne relation har udviklet sig, lyder det fra Jakob Linaa Jensen.

- Nu er der også skabt en relation fansene i mellem, hvor man via medierne kan dele den personlige relation, man føler, man har haft med for eksempel David Bowie.

#RIP på sociale medier

Ifølge Lisbeth Klastrup fra IT-Universitetet i København kan man tale om, at der er opstået en decideret Rest In Peace-praksis, hvor mennesker nu ved, at de kan mødes i fælles sorg på sociale medier.

Nu er der også skabt en relation fansene i mellem, hvor man via medierne kan dele den personlige relation, man føler, man har haft med for eksempel David Bowie

jakob linaa jensen, forskningschef i sociale medier ved DMJX

- Denne praksis er blevet et decideret fænomen på de sociale medier, hvor det ikke kun er kendte menneskers dødsfald, der sætter gang i den kollektive sorgbearbejdelse, men for eksempel også unge menneskers spektakulære død. Også terrorangreb som dem verden så i blandt andet Paris i løbet af 2015 har vist, hvordan folk nu nærmest rituelt ”sørger” globalt, lyder det fra Lisbeth Klastrup.

Men det er en særlig form for sorg, man kan give udtryk for på de sociale medier. Det mener Michael Hviid Jacobsen fra Aalborg Universitet.

- Det gør jo alt andet lige, at det er en sorg, der bliver en kende overfladisk. Men det afspejler jo som nævnt vores i overvejende grad overfladiske relation og kendskab til de afdøde kendisser. Det er noget, der hurtigt kan udtrykkes og deles via internettet, noget som ofte antager forholdsvis let genkendelige former og som ofte også er noget, der har en ret kortvarig karakter, fordi vores opmærksomhed ofte skifter til noget andet, siger han og afslutter:

- I modsætning hertil er den sorg, som vi føler, når vi mister et menneske, der virkelig har haft en nær og stor betydning i vores liv, noget meget personligt, dybt og til tider også langvarigt.

Nyhedsbrev TAG DR.DK KULTUR MED DIG

Få seneste anmeldelser og indblik i musik, film, bøger og kunst - hver torsdag.

Vis alle nyhedsbreve